اطلاعیه ها
موارد بیشتر
رویدادها
موارد بیشتر

رشته های موسسه آموزش عالی حافظ

رشته مقطع
ساختمان کاردانی پیوسته
نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته
نقشه برداری کاردانی پیوسته
حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
معماری کاردانی ناپیوسته
حسابداری کاردانی ناپیوسته
مترجمی زبان کاردانی ناپیوسته


رشته مقطع
معماری داخلی کارشناسی پیوسته
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
حسابداری کارشناسی پیوسته
مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
علوم ورزشی کارشناسی پیوسته
روانشناسی کارشناسی پیوسته
مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی ناپیوسته
معماری کارشناسی ناپیوسته
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
حسابداری کارشناسی ناپیوسته
مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته


رشته مقطع
مهندسی معماری کارشناسی ارشد
معماری منظر کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
حسابداری کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشدبرگزیده ها

ثبت نام دوره های فرهنگی و آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول 1403-1402

انجمن ها و کانون ها

اخبار فرهنگی

کارگاه ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی