دسته: خبر ها

مطالب مرتبط

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه۱ استاد اصولی۱۳۹۷/۰۸/۲۷…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری میانه 1 استاد اصولی روز یکشنبه مورخ 1397/08/27 از ساعت 14:45 لغایت 18:15 برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

کلاس جبرانی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی گروه ساختمان … ۹۷/۰۸/۲۷

کلاس جبرانی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی گروه ساختمان ... 97/08/27 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند برنامه زمانبندی کلاس جبرانی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی با استاد جزقانی روز یکشنبه مورخ 97/08/27 به شرح زیر می باشد: کارگاه تأسیسات مکانیکی ... یکشنبه مورخ 97/08/27 ... ساعت 8:00 لغایت 9:30 تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتوربندی ... یکشنبه مورخ 97/08/27 ... ساعت 9:45 لغایت 11:30 کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری ... یکشنبه مورخ 97/08/27 ...…

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

کلاس جبرانی درس محاسبات عددی و ریاضی۶ استاد حکیمیان …

کلاس جبرانی درس محاسبات عددی و ریاضی6 استاد حکیمیان موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه زمانبندی کلاس جبرانی درس محاسبات عددی و ریاضی 6 استاد حکیمیان به شرح زیر می باشد : ریاضی 6 ... روز یکشنبه مورخ 97/08/27 ... ساعت 17:30 لغایت 19:45 محاسبات عددی ... روز سه شنبه مورخ 97/08/29 ... ساعت 16:30 لغایت 18:00 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد همتی۱۳۹۷/۰۸/۲۶…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد همتی روز شنبه مورخ 1397/08/26 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس حسابداری شرکت های۲ استاد ماهر ۱۳۹۷/۰۸/۲۴…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس حسابداری شرکت های2 استاد ماهر روز پنج شنبه مورخ 1397/08/24 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷

کلاس جبرانی درس هندسه ترسیمی استاد حسنلی … ۹۷/۰۸/۲۴

کلاس جبرانی درس هندسه ترسیمی استاد حسنلی ... 97/08/24 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس هندسه ترسیمی با استاد حسنلی (هر دو گروه) روز پنجشنبه مورخ 97/08/24 ساعت 14:00 لغایت 17:15 برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷

کلاس جبرانی درس مباحث جاری استاد خداپناه۱۳۹۷/۰۸/۲۳…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   کلاس جبرانی درس مباحث جاری استاد خداپناه1397/08/23...   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس مباحث جاری استاد خداپناه روز چهارشنبه مورخ 1397/08/23 به شرح زیر برگزار می گردد: گروه اول:8 الی 9:30 گروه دوم:9:45 الی 11:30 گروه سوم:11:30 الی 13 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه ۱ استاد خداپناه۱۳۹۷/۰۸/۲۳…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز کلاس جبرانی درس حسابداری میانه 1 استاد خداپناه1397/08/23... به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس حسابداری میانه 1 استاد خداپناه روز چهارشنبه مورخ 1397/08/23 از ساعت 13 الی 14:30 برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد جزقانی … ۹۷/۰۸/۲۲

عدم برگزاری کلاس های استاد جزقانی ... 97/08/22 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد جزقانی روز سه شنبه مورخ 97/08/22 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد عبدالرسول صادق پور ۱۳۹۷/۰۸/۲۲…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد عبدالرسول صادق پور ۱۳۹۷/۰۸/۲۲… به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد عبدالرسول صادق پور روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۲ برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد رزمجو ۱۳۹۷/۰۸/۲۲…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد رزمجو 1397/08/22... به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد رزمجو روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲2 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد کمالی نژاد۱۳۹۷/۰۸/۲۱…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد کمالی نژاد1397/08/21... به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد کمالی نژاد روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد طبایی فر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد طبایی فر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد دادگر … ۹۷/۰۸/۲۱

عدم برگزاری کلاس های استاد دادگر ... 97/08/21 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد دادگر روز دوشنبه مورخ 97/08/21 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس درس هندسه ترسیمی استاد نهاوندی … ۹۷/۰۸/۲۱

عدم برگزاری کلاس های استاد نهاوندی ... 97/08/21 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس درس هندسه ترسیمی استاد نهاوندی روز دوشنبه مورخ 97/08/21 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه ۱ استاد اصولی ۱۳۹۷/۰۸/۲۰…

  موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری میانه 1 استاد اصولی روز یکشنبه مورخ 1397/08/20 از ساعت 14:45 الی 18:15 برگزار می گردد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد کبیریان … ۹۷/۰۸/۲۰

عدم برگزاری کلاس های استاد کبیریان ... 97/08/20 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد کبیریان روز یکشنبه مورخ 97/08/20 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد بهمنی … ۹۷/۰۸/۱۹

عدم برگزاری کلاس های استاد بهمنی ... 97/08/19 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد بهمنی روز شنبه مورخ 97/08/19 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاري كلاس هاي استاد كورش كمالي سروستاني … ٩٧/٠٨/٢٠

عدم برگزاري كلاس هاي استاد كورش كمالي سروستاني ... ٩٧/٠٨/٢٠ موسسه آموزش عالي حافظ شيراز به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند كلاس هاي استاد كورش كمالي سروستاني روز يكشنبه مورخ ٩٧/٠٨/٢٠ برگزار نمي گردد. كلاس هاي جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد. موسسه آموزش عالي حافظ شيراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد رهنما ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد رهنما ۱۳۹۷/۰۸/19 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد رهنما روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱9 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد دیده روشن … ۹۷/۰۸/۱۵

عدم برگزاری کلاس های استاد دیده روشن ... 97/08/15   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس های استاد دیده روشن روز سه شنبه مورخ 97/08/15 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های صبح استاد جزقانی … ۹۷/۰۸/۱۵

عدم برگزاری کلاس های صبح استاد جزقانی ... 97/08/15 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند کلاس های ساعت 8 تا 9:30 و 9:45 تا 11:15 استاد جزقانی برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. قابل ذکر است سایر کلاس ها طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد معزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد معزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد معزی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷

کلاس جبرانی درس ایمنی، بهداشت و مقدمات زمین شناسی استاد دستغیبی فرد … ۹۷/۰۸/۱۵

کلاس جبرانی درس ایمنی، بهداشت و مقدمات زمین شناسی استاد دستغیبی فرد ... 97/08/15 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی استاد دستغیبی فرد به شرح زیر می باشد: ایمنی و بهداشت ... سه شنبه ... مورخ 97/08/15 ... ساعت 11:30 لغایت 13:00 مقدمات زمین شناسی ... سه شنبه ... مورخ 97/08/15 ... ساعت 13:00 لغایت 14:45 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد حسنلی … ۹۷/۰۸/۱۵

عدم برگزاری کلاس های استاد حسنلی ... 97/08/15 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد حسنلی روز سه شنبه مورخ 97/08/15 برگزار نمی شود. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷

کلاس جبرانی درس ساختمان های بتنی و آیین نامه استاد غلام پور۱۳۹۷/۰۸/۱۴…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس ساختمان های بتنی و آیین نامه استاد غلام پور روز دوشنبه مورخ 1397/08/14 از ساعت 8 الی 10:30 برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد خداپناه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد خداپناه ۱۳۹۷/۰۸/۱4 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد خداپناه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱4 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد شعله منصوری ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد شعله منصوری ۱۳۹۷/۰۸/۱5 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد شعله منصوری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱5 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد خداپناه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد خداپناه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد خداپناه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد مرضیه کمالی سروستانی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد مرضیه کمالی سروستانی ۱۳۹۷/۰۸/۱3 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد مرضیه کمالی سروستانی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱3 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

عدم برگزاری کلاس های استاد دماوندی۱۳۹۷/۰۸/۱۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   عدم برگزاری کلاس های استاد دماوندی1397/08/12 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد دماوندی روز شنبه مورخ 1397/08/12 بر گزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

دریافت کارت دانشجویی…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز دریافت کارت دانشجویی... به اطلاع دانشجویان عزیز ورودی 97 می رساند جهت دریافت کارت دانشجویی به واحد انفورماتیک مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه عکس دار) الزامی می باشد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۷

تغییر برنامه برخی گروه های درسی رشته حسابداری…

تغییر برنامه برخی گروه های درسی رشته حسابداری...   قابل توجه دانشجویان عزیزی که دروس زیر را در ترم جاری با استاد قنواتی اخذ نموده اند ساعات کلاسی به شرح زیر تغییر یافته است. لطفا مجددا تاییدیه انتخاب واحد خود را چک نمایید. در صورت وجود هرگونه تداخل در برنامه هفتگی به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید. مدیریت مالی 2 کد 1718537 :سه شنبه 16:30 الی 19 استاد اصولی حسابداری صنعتی1 کد 531315 :دوشنبه 08:00 الی 10:30 استاد احمدی حسابداری صنعتی1…

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۷

زمان برگزاری کلاس برداشت از بناهای تاریخی استاد حساس

زمان برگزاری کلاس برداشت از بناهای تاریخی استاد حساس   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس درس برداشت از بناهای تاریخی(گروه مهندسی معماری) روزهای سه شنبه ها ساعت 15:45 لغایت 20:30 برگزار می گردد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷

زمان برگزاری دومین جلسه کارآموزی … رشته معماری

  زمان برگزاری دومین جلسه کارآموزی ... رشته معماری   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   قابل توجه دانشجویان معماری (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) درس کارآموزی جلسه توجیهی کارآموزی روز یکشنبه ۹۷/۰۷/۲9 رأس ساعت ۱۳:۰۰ در سالن گلستانه برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد. در صورت عدم حضور، بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو می باشد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷

زمان برگزاری کلاس فیزیک حرارت (رشته ساختمان)

زمان برگزاری کلاس فیزیک حرارت (رشته ساختمان) موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان گرامی رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس فیزیک حرارت به شرح زیر می باشد: فیزیک حرارت ... استاد راضیه دهقانی ... پنجشنبه ... ساعت 10:30 لغایت 12:15   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان رشته ساختمان و عمران … ورودی ۹۶

قابل توجه دانشجویان رشته ساختمان و عمران ... ورودی 96   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان گرامی رشته ساختمان و عمران -ورودی 96- می رساند در صورت عدم اخذ درس کارآموزی به آموزش مراجعه فرمایند. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری که در ترم جاری درس شناخت مواد و مصالح را با استاد سعید محمودی اخذ نموده اند…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری که در ترم جاری درس شناخت مواد و مصالح را با استاد سعید محمودی اخذ نموده اند... به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند درس شناخت مواد و مصالح با کد درس (3252001) روز دوشنبه ساعت 12:15 الی14 با استاد محمودی حذف گردیده دانشجویان گرامی مجدد انتخاب واحد خود را بررسی نمایند.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷

تغییر ساعت کلاس درس های فیزیک مکانیک و فیزیک حرارت (رشته ساختمان)

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس درس های فیزیک مکانیک و فیزیک حرارت به شرح زیر تغییر یافت: فیزیک مکانیک 8:00 لغایت 9:30 فیزیک حرارت 9:45 لغایت 11:15 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷

تغيير برنامه كلاسي درس رياضي كاربردي و رياضي٧ استاد ناظم عاشورا

موسسه آموزش عالي حافظ شيراز   به اطلاع مي رساند برنامه كلاسي درس رياضي كاربردي (رشته نقشه برداري) و رياضي ٧(رشته ساختمان) با استاد ناظم عاشورا به روز شنبه ساعت ١٠:٣٠ لغايت ١٢:١٥ تغيير يافته است.   موسسه آموزش عالي حفظ شيراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷

آخرین مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان کارشناسی پیوسته معماری داخلی

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته معماری داخلی می رساند آخرین مهلت تحویل پروپوزال روزسه شنبه مورخ 97/07/24 می باشد. لذا خواهشمند است تا تاریخ مقرر پروپوزال های خود را به گروه معماری داخلی تحویل داده شود.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷

آخرین مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری می رساند با توجه به برگزاری جلسه تصویب پروپوزال در روز سه شنبه مورخ 97/07/24 ، آخرین مهلت تحویل پروپوزال روز دوشنبه مورخ 97/07/23 می باشد. لذا خواهشمند است تا تاریخ مقرر پروپوزال های خود را به استاد زارع مهذبیه تحویل داده شود.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷

زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کارآموزی (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته معماری)

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز قابل توجه دانشجویان معماری (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) درس کارآموزی جلسه توجیهی کارآموزی روز دوشنبه 97/07/23 رأس ساعت 13:00 در سالن گلستانه برگزار می گردد.   در صورت عدم حضور، بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو می باشد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷

کارگاه پروپوزال نویسی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع داشنجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر می رساند کارگاه آموزشی شیوه پروپوزال نویسی روز سه شنبه مورخ 97/07/17 ساعت 9:00 لغایت 13:00 توسط استاد بامداد در سالن گلستانه واقع در موسسه آموزش عالی حافظ برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویانی که در ترم جاری می بایست درس طرح نهایی (پایان نامه) را اخذ نمایند و پروپوزال خود را جهت بررسی به شورای تصویب پروپوزال ارائه دهند در این کارگاه…

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز رشته معماری که تحویل پروژه یا ماکت داشتند می رساند جهت دریافت پروژه ها وماکت های خود حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/06/07 می توانند به مدیریت کلاس ها مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و دریافت مؤسسه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری خواهشمند است جهت اطلاع از تغییرات زمان برگزاری کلاس ها تائیدیه انتخاب واحد خود را مجدداً از پورتال شخصی خود دریافت بفرمایید.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷

تغییر زمان برگزاری کلاس آشنایی با زلزله با استاد تابع بردبار …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز رشته مهندسی اجرایی عمران می رساند زمان برگزاری کلاس آشنایی با زلزله با استاد تابع بردبار به روز سه شنبه ساعت 17:30 لغایت 19:45 تغییر یافت.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویانی که درس مقدمات طراحی معماری ۱ (۸۷۹۱۰۹) را اخذ نمدند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان کارشناسی پیوسته معماری که درس مقدمات طراحی معماری 1 (879109) با استاد قدرت اخذ نمودند می رساند جهت اخذ درس بیان معماری 1 نهایتاً تا روز پنجشنبه مورخ 97/07/12 به مدیر گروه مربوطه آقای عزیزی مراجعه فرمایند.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویانی که درس طراحی معماری ۲ با استاد زارع مهذبیه اخذ نمودند …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویانی که درس طراحی معماری 2 (156816) با استاد زارع مهذبیه (گروه 5) اخذ نمودند می رساند با توجه  به حدنصاب نرسیدن ظرفیت کلاس و احتمال حذف درس نهایتاً تا روز پنجشنبه مورخ 97/07/12 به مدیر گروه مربوطه خانم زنگنه نژاد مراجعه فرمایند. در صورت عدم مراجعه آموزش هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   از کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی معماری (ورودی مهر 97) خواهشمند است جهت اطلاع از تغییرات زمان برگزاری کلاس ها تائیدیه انتخاب واحد خود را مجدداً از پورتال شخصی خود دریافت بفرمایید.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: elnaz safarielnaz safari تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی