امروز:

قابل توجه دانشجویان علوم انسانی…

اسفند/۲۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیزی که نام آنها در لیست می باشد می رساند جهت رفع مشکل انتخاب واحد هرچه سریعتر به کارشناس مربوطه مراجعه فرمایند.

 

منیره دریس ۹۳۱۹۹۷۵۳۶
سمانه امیری ۹۳۱۰۷۷۰۰۱
آگین همتیان ۹۴۳۶۰۴۰۱۲
رضا صداقت ۹۳۱۹۹۷۵۵۴
مرضیه رئوفی دشتکی ۹۳۱۹۹۷۵۵۳
زهرا درویش خوب ۹۳۱۹۹۷۵۴۹
اسما زارع ۹۳۱۹۹۷۵۴۷
معصومه باقری یلمه ۹۳۱۹۹۷۵۴۰
وجیهه زارع بردج ۹۳۱۹۹۷۵۲۴
مریم محمدخانی ۹۳۱۹۹۷۵۱۳
زهرا نصیری ۹۵۴۵۵۶۰۰۸
زهرا امینی نجف آبادی ۹۵۴۵۵۶۰۱۲
فاطمه مطویی ۹۵۴۵۵۶۰۱۶
طاهره کلانتری ۹۵۴۵۵۶۰۲۴
فرزانه قنواتی ۹۲۲۸۲۲۶۱۹
آیدا کاظمی ۹۵۲۱۰۴۶۰۲۱

کلاس جبرانی درس درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲استاد فرنیا۱۳۹۶/۱۲/۲۱…

اسفند/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس در آمدی بر ادبیات انگلیسی ۲ استاد فرنیا روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ برگزار می گردد.

تغییر زمان برگزاری کلاس طراحی معماری داخلی ۳ استاد قدسی منش … ۹۶/۱۲/۲۲

اسفند/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری داخلی می رساند کلاس طراحی معماری داخلی ۳ استاد قدسی منش استثناً روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی طرح معماری داخلی ۲ با استاد زارع مهذبیه … ۹۶/۱۲/۲۱

اسفند/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری داخلی می رساند کلاس جبرانی درس طرح معماری داخلی ۲ با استاد زارع مهذبیه روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۶ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد حقایق … ۹۶/۱۲/۲۱

اسفند/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیر می رساند کلاس های استاد حقایق روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس کاربرد نرم افزار های ترسیمی استاد محبوبی … ۹۶/۱۲/۲۰

اسفند/۱۹
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس درس کاربرد نرم افزار های ترسیمی استاد محبوبی روز یکشنبه  مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام میگردد.

کلاس جبرانی درس روش های آماری استاد گرمسیری۱۳۹۶/۱۲/۲۰…

اسفند/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس روش های آماری استاد گرمسیری روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۴۵  برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد ابوتراب خسروی۱۳۹۶/۱۲/۲۰…

اسفند/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد ابوتراب خسروی روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

تغییر زمان برگزاری کلاس آمار و احتمالات مهندسی استاد ناظم عاشورا

اسفند/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی عمران اجرایی می رساند زمان برگزاری کلاس آمار و احتمالات مهندسی با استاد ناظم عاشورا به روز دوشنبه ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۶:۳۰ تغییر یافت.

کلاس جبرانی درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه استاد جوادپور ۱۳۹۶/۱۲/۱۹…

اسفند/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه استاد جوادپور روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳  برگزار می گردد.

زمان حضور مدیر گروه رشته های ساختمان و عمران

اسفند/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته های ساختمان و عمران می رساند آقای فخرایی نژاد ( مدیر گروه) روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۷ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴ جهت انجام امور دانشجویی و انتخاب واحد در موسسه حضور خواهند داشت.

عدم برگزاری کلاس تمرین معماری ۱ استاد رحیمی … ۹۶/۱۲/۱۶

اسفند/۱۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس تمرین معماری ۱ با استاد رحیمی روز چهارشنبه (ساعت ۱۵:۴۵ لغایت ۱۹:۴۵) مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ برگزار نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته نقشه کشی معماری …

اسفند/۱۶
خبر ها

 

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱جهت رفع مشکل انتخاب واحد به آموزش مراجعه فرمایند.

 

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب بر عهده دانشجو می باشد.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۴۴۶۱۸۰۳۷ افسانه عابدی بهادرانی
۹۴۴۶۱۸۰۹۴ سیده راضیه موسوی
۹۴۴۶۱۸۱۰۴ احمدرضا نوروزی
۹۴۴۶۱۸۱۱۲ فاطمه السادات موسوی
۹۵۴۵۷۵۰۰۷ حدیث اکبری
۹۵۴۵۷۵۰۱۰ محمدعلی بنایی کار
۹۵۴۵۷۵۰۱۲ علی رضا پوراکبری
۹۵۴۵۷۵۰۱۹ ناصر حیاتی
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ محمدامین رادمهری
۹۵۴۵۷۵۰۴۸ زهرا عسکری
۹۵۴۵۷۵۰۴۹ نرجس عطایی
۹۵۴۵۷۵۰۵۴ فاطمه فرمانیه
۹۵۴۵۷۵۰۷۶ محمدجواد فرزامیان فر
۹۵۴۵۷۵۰۹۸ حامد اولیایی
۹۵۴۵۷۵۱۱۰ المیرا پولادی
۹۵۴۵۷۵۱۱۲ ساناز ممبینی
۹۶۴۷۳۲۰۰۷ حامد بهادریان
۹۶۴۷۳۲۰۰۸ سعیده بیابانی

 

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۶۴۷۳۲۰۰۹ محمدمهدی چرم کوب
۹۶۴۷۳۲۰۲۳ زهرا شرقی
۹۶۴۷۳۲۰۲۶ فرنوش صداقت
۹۶۴۷۳۲۰۳۶ فاطمه قاسمی
۹۶۴۷۳۲۰۳۷ هانیه قاسمی
۹۶۴۷۳۲۰۴۹ طاها نجابت
۹۶۴۷۳۲۰۵۴ مریم محمودآبادی
۹۶۴۷۳۲۰۶۴ زهرا احمدی

 

تغییر ساعت برگزاری کلاس عناصر مدولار و پیش ساخته استاد وفامند

اسفند/۱۵
خبر ها

به اطلاع می رساند زمان برگزاری کلاس عناصر مدولار و پیش ساخته با استاد وفامند به روز پنج شنبه ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۱:۱۵ تغییر یافت.

تغییر ساعت برگزاری کلاس آشنایی با معماری و پروژه و مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی

اسفند/۱۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس های زیر به شرح زیر می باشد :

  • آشنایی با معماری و پروژه  … استاد رحیمی … سه شنبه  ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰
  • مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی  …  استاد خسروی  …  شنبه ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵

 

کلاس جبرانی طراحی معماری ۱ استاد عزیزی … ۹۶/۱۲/۱۵

اسفند/۱۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس طراحی معماری ۱ با استاد عزیزی-زارع روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ از ساعت ۸ لغایت ۱۴ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان ممتاز گروه حسابداری

اسفند/۱۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز گروه حسابداری می رساند جلسه ویژه دانشجویان ممتاز (معدل بالای ۱۷)روز پنج شنبه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۱۰صبح برگزار می گردد.

حضور دانشجویان ممتاز الزامیست.

عدم برگزاری کلاس های استاد خداپناه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴…

اسفند/۱۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد خداپناه روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

اسفند/۱۴
اطلاعیه ها, خبر ها

 

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۷جهت رفع مشکل انتخاب واحد به آموزش مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۱۴۵۱۹۰۵۰ ساغر بخششی
۹۲۱۷۱۸۴۶۳ سارا روزگار
۹۲۱۷۱۸۴۸۹ وحید هوشمند
۹۲۱۷۱۸۵۱۷ علیرضا زارعی
۹۲۱۷۱۸۵۳۹ زهرا احمدی شولی
۹۲۱۷۱۸۵۴۱ علی مجلسی
۹۲۱۷۱۸۵۴۲ یکتا ترابی
۹۳۱۲۲۴۰۰۸ ساناز چراغ پور
۹۳۱۲۲۴۰۰۹ محبوبه حاصلی
۹۳۱۲۲۴۰۱۱ حانیه خوب رو
۹۳۱۲۲۴۰۳۴ سحر لطفعلیان
۹۳۱۲۲۴۰۵۹ نیلوفر نجفی
۹۳۱۲۲۴۱۱۰ فاطمه چهرازابوالحسنی
۹۳۱۲۲۴۱۱۲ زهرا خواجه نژادیان
۹۳۲۷۲۹۱۱۶ میلاد کاظمی
۹۳۷۷۲۵۰۲۲ علیرضا علیپور
۹۳۷۸۵۴۰۲۷ مرجان ستار
۹۳۷۸۵۴۰۹۹ سهند مرادی ابوالوردی
۹۴۱۶۵۴۴۲۳ محمدعلی احمدی
۹۴۱۶۵۴۴۳۶ کیمیا سمیرانی
۹۴۱۶۵۴۶۰۹ پردیس ابتدائی
 
۹۴۳۱۷۵۰۳۳ سیاوش معصومی
۹۴۳۱۷۵۰۴۳ محمد یزدانی
۹۴۳۱۷۵۰۴۴ رضا جهاندیده
۹۴۳۱۷۵۰۴۹ علیرضا زارع مهذبیه
۹۴۴۰۳۲۰۱۶ محمد زاهد
۹۴۴۶۱۸۰۹۹ زهرا رئیسی
۹۵۲۹۲۷۰۵۰ فرزانه موسی عربی
۹۵۲۹۲۷۰۵۷ محمد پورکیانی
۹۵۲۹۲۷۰۶۹ فاطمه زره پوش
۹۵۲۹۲۷۰۷۳ شیدا دانش
۹۵۲۹۲۷۰۸۲ الهام زارع
۹۵۳۵۴۱۰۰۵ علیرضا گرایی
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ محمدامین رادمهری
۹۵۱۴۰۷۴۰۰۷ شمیم شرفا
۹۵۱۴۰۷۵۰۵۵ ثمن عسگریه
۹۶۲۸۸۹۰۳۵ جاوید کشاورز
۹۶۲۸۸۹۰۴۶ مهدی آهسته
۹۶۴۱۴۳۰۰۱ علیرضا زارع
۹۶۴۷۳۲۰۴۷ محمدحسین معین خواه
۹۶۴۷۳۲۰۵۴ مریم محمودآبادی
۹۶۴۷۳۲۰۷۷ میثم باهنر
۹۶۱۷۸۴۰۰۱۱ سیده زهرا هاشمی

 

 

زمان برگزاری کلاس توجیهی کارآموزی (رشته معماری) … ۹۶/۱۲/۱۵

اسفند/۱۴
خبر ها

قابل توجه دانشجویان کارآموزی معماری

مقاطع کاردانی و کارشناسی

ترم دوم ۹۷-۹۶

جلسه توجیهی کارآموزی  در روز  سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵، ساعت۱۲ در

سالن گلستانه

برگزار میگردد.

 

درصورت عدم حضور، بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو میباشد.

دفتر بخش معماری

عدم برگزاری کلاس استاد فخرایی نژاد … ۹۶/۱۲/۱۵

اسفند/۱۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس استاد فخرایی نژاد روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس های جبرانی استاد مرضیه کمالی سروستانی۱۳۹۶/۱۲/۱۴…

اسفند/۱۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی استاد مرضیه کمالی سروستانی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ به شرح زیر می باشد:

درس نقد ادبی:۸:۴۵ الی ۱۰:۳۰

درس شاعران حوزه ادبی:۱۰:۳۰الی ۱۲:۱۵

عدم برگزاری کلاس های استاد حقایق … ۹۶/۱۲/۱۴

اسفند/۱۳
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد حقایق روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس هاس استاد علوی پور … ۹۶/۱۲/۱۴

اسفند/۱۳
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد علوی پور روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد دیده روشن … ۹۶/۱۲/۱۴

اسفند/۱۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد دیده روشن روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد استاد عابدی۱۳۹۶/۱۲/۱۳…

اسفند/۱۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد استاد عابدی روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ از ساعت ۸:۴۵الی ۱۱:۱۵ و ۱۱:۳۰الی ۱۴ برگزار می گردد.

عدم تشکیل کلاس های استاد مرضیه کمالی سروستانی۱۳۹۶/۱۲/۱۳…

اسفند/۱۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد مرضیه کمالی سروستانی روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد اصولی۱۳۹۶/۱۲/۱۲…

اسفند/۱۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد اصولی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس طراحی دست آزاد استاد امینی خانیمنی … ۹۶/۱۲/۱۲

اسفند/۱۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس طراحی دست آزاد با استاد امینی خانیمنی روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۱۷:۱۵ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس مبانی و کاربرد کامپیوتر استاد صابری۱۳۹۶/۱۲/۱۲…

اسفند/۱۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس مبانی و کاربرد کامپیوتر در حسابداری استاد صابری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس ریاضی پیش استاد ترنج۱۳۹۶/۱۲/۱۲…

اسفند/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس ریاضی پیش استاد ترنج روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ از ساعت ۸الی ۹:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس کاربرد اصطلاحات در ترجمه استاد احمدیان۱۳۹۶/۱۲/۱۲…

اسفند/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس کاربرد اصطلاحات در ترجمه استاد احمدیان روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ از ساعت ۹:۴۵الی ۱۱:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد صباغی۱۳۹۶/۱۲/۱۲…

اسفند/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد صباغی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های درس پیشرفته ۱ گروه ۱و۲استاد پهلوان ۱۳۹۶/۱۲/۱۰…

اسفند/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس حسابداری پیشرفته ۱ گروه ۱و۲ استاد پهلوان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ برگزار نمی گردد.

ضمنا کلاس گروه ۳ برگزار می گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

تغییر زمان برگزاری گروه ۲ درس تعمیر و نگهداری ساختمان خانم طاهره اوجی

اسفند/۰۹
خبر ها

به اطلاع می رساند زمان برگزاری کلاس گروه ۲ درس تعمیر و نگهداری ساختمان با خانم طاهره اوجی به شرح زیر تغییر کرد:

چهارشنبه … ۸:۰۰ لغایت ۹:۳۰

تغییر زمان برگزاری کلاس های مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی و آشنایی با معماری و پروژه رشته ساختمان

اسفند/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس مبانی کامپیوتر و آشنایی با معماری و پروژه به شرح زیر تغییر یافت :

مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی  …. خانم نجمه خسروی …. چهارشنبه ۱۵:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵

آشنایی با معماری و پروژه …. خانم مرجان رحیمی …. سه شنبه ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰

عدم برگزاری کلاس مبانی مدیریت اسلامی استاد فرج زاده۱۳۹۶/۱۲/۰۸…

اسفند/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس مبانی مدیریت اسلامی  استاد فرج زاده روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ برگزار نمی گردد.

 

عدم برگزاری کلاس های استاد خیری … ۹۶/۱۲/۰۸

اسفند/۰۷
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد خیری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۸ برگزار نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان گروه زبان انگلیسی…

اسفند/۰۶
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف و یا ادغام گردیده است.

کلیه دانشجویان گروه زبان با توجه به تغییرات لطفا مجددا انتخاب واحد خود را بازبینی نمایند.

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
خواندن و درک مطلب پیشرفته استاد شبانی(۴۶۶۸۱۶)
نگارش ۱ استاد شبانی(۴۶۶۸۱۸)
آزمون سازی ۲ استاد ارقمیری(۴۶۶۸۱۱)
روش تحقیق استاد ارقمیری(۴۶۶۸۱۳)
بیان شفاهی استاد سلامی(۴۶۶۸۳۱)
بررسی محتوایی کتب درسی استاد صادقی(۴۶۶۸۰۹)
اصول و روش ترجمه استاد احمدیان(۴۶۶۸۲۱)
تدریس عملی استاد رهنما(۴۶۶۸۱۲)
گفت و شنود ۳ استاد احمدیان(۴۶۶۸۲۸)
کلیات راهنمایی و مشاوره استاد ایزدپناه(۴۶۶۸۲۵)
مقدمات روش های مطالعه استاد ایزد پناه(۴۶۶۸۳۲)
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
کار آموزی استاد کازرونی(۶۳۷۱۱۰۰)
خواندن متون مطبوعاتی ۱ استاد بردویی(۶۳۷۱۲۰)
درآمدی بر ادبیات ۱ استاد سلامی(۵۷۷۴۳۵)

عدم برگزاری کلاس های خانم بهناز زنگنه نژاد … ۹۶/۱۲/۰۶

اسفند/۰۶
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های خانم بهناز زنگنه نژاد روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۶ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد

عدم برگزاری کلاس های استاد ارقمیری۱۳۹۶/۱۲/۰۶…

اسفند/۰۵
Uncategorized, خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد ارقمیری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم تشکیل کلاس آقای دکتر کورش کمالی سروستانی یکشنبه۹۶/۱۲/۰۶

اسفند/۰۵
خبر ها

کلاس های درس آقای دکتر کورش کمالی روز یکشنبه۹۶/۱۲/۰۶ تشکیل نمی گردد.

تغییر زمان برگزاری کلاس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری استاد جاودانی

اسفند/۰۵
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس درس کاربرد نرم افزار های رایانه ای در معماری با استاد جاوردانی در روز های شنبه زین پس از ساعت ۱۷:۰۰ لغایت ۲۰:۳۰ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس طرح ۴ استاد کنعانی … ۹۶/۱۲/۰۵

اسفند/۰۵
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس طرح ۴ استاد کنعانی روز شنبه (ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰) مورخ ۹۶/۱۲/۰۵ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد ملک مرزبان … ۹۶/۱۲/۰۳

اسفند/۰۳
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد ملک مرزبان روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۳ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

گروه های درسی حذف شده – کارشناسی پیوسته مهندسی معماری -۹۶۲

اسفند/۰۲
خبر ها

دروس بالا به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده اند، لذا از دانشجویانی که این دروس را اخذ نمودند خواهشمند است حداکثر تا پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲ جهت تعیین تکلیف وضعیت انتخاب واحد خود به آموزش مراجعه نمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

کد درس نام درس گروه استاد روز ساعت
۸۷۹۱۳۸ روستا ۲ ۲ محمدعلی مظاهری سه شنبه ۱۴:۰۰ لغایت ۱۹:۴۵

 

عدم برگزاری کلاس های استاد قنواتی۱۳۹۶/۱۲/۰۲…

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد قنواتی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد رجبیان۱۳۹۶/۱۲/۰۲…

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد رجبیان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد رهنما۱۳۹۶/۱۱/۳۰…

بهمن/۲۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد رهنما روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی…

بهمن/۲۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در بازه انتخاب واحد موفق به اخذ درس های : ۱-کلیات راهنمایی و مشاوره  ۲-مقدمات روش های مطالعه و فنون تحقیق استاد ایزدپناه نشده اند می رساند جهت اخذ دو درس فوق تا آخر هفته جاری به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir