امروز:

تغییر زمان تحویل کار درس محوطه سازی (معماری داخلی)

خرداد/۳۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری داخلی می رساند زمان تحویل کار درس محوطه سازی استاد نیری (هر دو گروه) به ۹۶/۰۴/۱۷ ساعت ۱۰:۳۰ تغییر یافته است.

تغییر زمان تحویل کار درس اصول فنی ساختمان ۲ (معماری داخلی)

خرداد/۳۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری داخلی می رساند زمان تحویل کار درس اصول فنی ساختمان ۲ استاد صفی یاری و استاد کیانی به روز ۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰ تغییر یافته است.

برنامه زمانبندی کرکسیون تأسیسات و سازه با استاد حجتی و استاد دماوندی …

خرداد/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس طرح نهایی را اخذ کردند می رساند که برنامه زمانبندی کرکسیون تأسیسات و سازه با استاد حجتی و استاد دماوندی به شرح زیر می باشد :
یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۳۰
یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۳۰
یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۳۰

قابل توجه دانشجویانی که درس معماری معاصر و معماری جهان را با استاد ملک مرزبان اخذ کرده اند

خرداد/۲۱
خبر ها

 به اطلاع دانشجویانی که درس آشنایی با معماری معاصر و آشنایی با معماری جهان را با استاد ملک مرزبان اخذ کرده اند می رساند منابع امتحانی به شرح ذیل می باشد:

معماری معاصر

کتاب از زمان و معماری نوشته دکتر مزینی تا فصل پست مدرنیسم

کتاب معماری ایران در دوره پهلوی اول فصلهای ۵-۴-۳-۲ و ویژگیهای نما وپلان درمعماری پهلوی به علاوه موضوعات پروژه های هفتگی هرجلسه

 

معماری جهان

کتاب اشنایی با معماری جهان محمد ابراهیم زارعی_ تمدنهای مصر، یونان و مینوس میسن

تمدن روم وآتروسک، تمدن بین النهرین، فصل پیش از تاریخ و معماری صدر مسیحیت

معماری ایران از کتاب سبک شناسی معماری ایران دکتر محمد کریم پیرنیا

از صفحه ۱۲۰تا۲۰ کتاب تا شروع دوره خراسانی

برنامه زمانبندی ارائه و دفاع از طرح نهایی مقطع مهندسی معماری وکارشناسی ناپیوسته معماری

خرداد/۲۱
خبر ها

 

قابل توجه دانشجویان درس طرح نهایی

رشته معماری و معماری داخلی

 

     تاریخ تحویل رساله(جهت بررسی و تصحیح) و تحویل نهایی پایان نامه دانشجویان در تیر ماه ۹۶، به شرح زیر می باشد:

  • تحویل رساله به صورت صحافی نشده و پشت و رو (همراه با فرم شماره ۳و۴و تایید سازه ) جهت بررسی وتصحیح :
  • حداکثر تا یکشنبه ۹۶/۴/۱۱ساعت ۱۲

(این تاریخ مربوط به کلیه دانشجویان اعم از آنهایی که قصد دفاع از پروژه را داشته و یا نداشته باشند،
می باشد
.در ضمن ارائه پیوستها که شامل  نقشه ها و پرسپکتیوهاست در این مرحله الزامی ندارد.اما پس از تحویل رساله به دانشجویان به مجلدها اضافه و صحافی خواهد شد.)

 

  • تحویل رساله های بررسی شده توسط شورا به دانشجویان :
  • پنج شنبه ۹۶/۴/۱۵ساعت ۱۰ تا ۱۲

 

  • شروع بازه دفاع و تحویل پایان نامه ها :

 _۲۴ تیر ماه (زمان دقیق متعاقبا اعلام می شود)

                                                                                                            دفتر بخش معماری

زمان برگزاری امتحان عملی درس نرم افزارهای ترسیمی استاد محبوبی ۹۶/۰۳/۱۸ …

خرداد/۱۷
خبر ها

به اطلاع می رساند زمان برگزاری امتحان عملی درس نرم افزارهای ترسیمی با استاد محبوبی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد قدرت۱۳۹۶/۰۳/۱۶…

خرداد/۱۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساندکلاس های جبرانی استاد قدرت روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ به شرح زیر می باشد:

فرآیند: ۱۳الی۱۴:۴۵

باغ آرایی: ۱۴:۴۵الی۱۷:۱۵

کلاس جبرانی استاد منصوری۱۳۹۶/۰۳/۱۳…

خرداد/۱۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد منصوری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳به شرح زیر می باشد:

حسابداری صنعتی ۱: ۱۲:۱۵الی ۱۴:۴۵

سمینار ویژه ۱: ۱۴:۴۵ الی ۱۹:۳۰

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ استاد باقرزاده۱۳۹۶/۰۳/۱۳…

خرداد/۱۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ استاد باقرزاده روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ از ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۹ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس بازرگانی بین الملل استاد هودی ۱۳۹۶/۰۳/۱۱…

خرداد/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس بازرگانی بین الملل استاد هودی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱از ساعت ۸ الی ۱۳ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی۱۳۹۶/۰۳/۱۱…

خرداد/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساندکلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس حافظ۲ استاد اسکندری ۱۳۹۶/۰۳/۱۰…

خرداد/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس حافظ ۲ استاد اسکندری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد صادقپور۱۳۹۶/۰۳/۱۰…

خرداد/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی استاد صادقپور روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ به شرح زیر می باشد:

تاریخ زبان فارسی: ۸ الی ۹:۳۰

تحقیق در دستور زبان فارسی: ۱۴:۴۵الی ۱۶:۳۰

کلاس جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت استاد اژدری۱۳۹۶/۰۳/۰۹…

خرداد/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت استاد اژدری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ به شرح زیر می باشد:

۸-۹:۳۰

۹:۴۵-۱۱:۱۵

۱۱:۳۰-۱۳

عدم برگزاری کلاس حافظ ۲ آقای اسکندری۱۳۹۶/۰۳/۰۸…

خرداد/۰۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس حافظ ۲ آقای مجید اسکندری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی ۲ استاد قناعت پیشه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸…

خرداد/۰۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی ۲ استاد قناعت پیشه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان حسابداری که درس پروژه را اخذ نموده اند….

خرداد/۰۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه را اخذ نموده اند می رساند امتحان پایانترم روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ساعت ۹ صبح در ساختمان علوم انسانی برگزار می گردد.

کلاس جبرانی کاربرد نرم افزار استاد خاکساری۱۳۹۶/۰۳/۰۷…

خرداد/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساندکلاس جبرانی درس کاربرد نرم افزار استاد خاکسار روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ از ساعت ۸ الی ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی۲ استاد قناعت پیشه۱۳۹۶/۰۳/۰۷…

خرداد/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی۲ استاد قناعت پیشه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس مدیریت مالی۲ خانم اعظم اسکندری۱۳۹۶/۰۳/۰۶…

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس مدیریت مالی۲ خانم اعظم اسکندری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ساعت  ۹:۴۵الی ۱۱:۱۵برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های آقای محمد طاها ارجمند ۹۶/۰۳/۰۴

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های آقای محمدطاها ارجمند روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۴ برگزار نمی گردد.

دانشجویان موظف به حضور در جلسه روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۱۱ می باشند. درغیر اینصورت نمره آنها از ۱۰ کم خواهد شد.

کلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶…

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ از ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۱۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس بازرگانی بین الملل استاد هودی۱۳۹۶/۰۳/۰۶…

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس بازرگانی بین الملل استاد هودی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ الی ۱۷ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های خانم سمیه حسینی۱۳۹۶/۰۳/۰۶…

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های خانم سمیه حسینی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس کلیات حقوق استاد صباغی۱۳۹۶/۰۳/۰۴…

خرداد/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس کلیات حقوق استاد صباغی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴به شرح زیر برگزار می گردد:

۸-۹:۳۰

۹:۴۵-۱۱:۱۵

۱۱:۳۰-۱۳

عدم برگزاری کلاس های استاد اژدری ۱۳۹۶/۰۳/۰۳…

خرداد/۰۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد اژدری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ به شرح زیر برگزار می گردد:

۸-۹:۳۰

۹:۴۵-۱۱:۱۵

۱۱:۳۰-۱۳

عدم برگزاری کلاس های استاد نیازکار ۱۳۹۶/۰۳/۴…

خرداد/۰۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد نیازکار روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس سمینار۱ استاد منصوری ۹۶/۰۳/۰۲

خرداد/۰۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری می رساند کلاس جبرانی درس سمینار۱ با استاد منصوری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ در دو سکشن ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵ و ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵ برگزار می گردد.

لازم به ذکر است کلاس های روز چهارشنبه نیز طبق برنامه هفتگی برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد هودی ۱۳۹۶/۰۲/۳۰…

اردیبهشت/۲۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس بازاریابی بین الملل استاد هودی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد رهبری ۹۶/۰۲/۲۷ …

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد رهبری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۷ برگزار نمی گردد.

قابل ذکر است کلاس های هفته آینده ایشان برقرار می باشد.

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت …

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته مدیریت می رساند کلاس های مدیریت استراتژیک و بهره وری استاد هودی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۷ بعد از سمینار مدیریت در ساختمان علوم انسانی (چهارراه پارامونت) برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی۱و۲ استاد صفری نژاد ۱۳۹۶/۰۲/۲۷…

اردیبهشت/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۱و۲ استاد صفری نژاد روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۳۰ در ساختمان علوم انسانی برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد صباغی ۱۳۹۶/۰۲/۲۶و۱۳۹۶/۰۲/۲۷…

اردیبهشت/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد صباغی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ و ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه ۲ استاد قنواتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۵…

اردیبهشت/۲۴
خبر ها

 به اطلاع دانشجویانی که درس حسابداری میانه ۲ با استاد قنواتی روز چهارشنبه دارند می رساند کلاس جبرانی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ساعت ۱۳ الی ۱۵:۳۰ تشکیل می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد فهیمی زاده ۹۶/۰۲/۲۴ …

اردیبهشت/۲۴
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد فهیمی زاده روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۴ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس عربی۲ و عربی۴ استاد جعفری ۱۳۹۶/۰۲/۲۶…

اردیبهشت/۲۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد جعفری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ به ترتیب زیر برگزار می گردد:

عربی۲: قواعد و متون: ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۱۵

عربی۴: قواعد و متون: ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵

برنامه بازدید کارآموزی رشته معماری مقاطع کاردانی و کارشناسی

اردیبهشت/۲۳
خبر ها

برنامه بازدید کاراموزی به شرح زیر میباشد:

  • محل بازدید: ساختمان در حال ساخت دانشگاه حافظ (چهارراه ادبیات)
  • روز و تاریخ: پنج شنبه  ۹۶/۲/۲۸
  • ساعت بازدید:

     گروه ۱ : ۱۰:۳۰- ۹:۰۰    

     گروه ۲ :  ۱۲- ۱۰:۳۰  

 

درصورت عدم حضور، نمره بازدید لحاظ نخواهد شد.

 

         دفتر بخش معماری موسسه آموزش عالی حافظ

قابل توجه دانشجویان نقشه برداری

اردیبهشت/۲۳
خبر ها

 به اطلاع می رساند دانشجویانی که در ترم جاری با استاد آزادمنش دروس فتوگرامتری۲ ، عملیات فتوگرامتری۱ ، کارگاه محاسبهترسیم ۵ ، عملیات ژئودزی۱ ، عملیات فتوگرامتری۲ واصول سرپرستی به صورت تک درس دارند در روزهای چهارشنبه۹۶/۰۳/۰۳و سه شنبه۹۶/۰۳/۰۹ ازساعت۸:۳۰ لغایت ۱۷:۰۰ در دانشگاه حضور داشته باشند.

 

حضور کلیه دانشجویان که این دروس را اخذ نموده اند الزامی می باشد

کلاس جبرانی استاد پزشکیان۱۳۹۶/۰۲/۲۴…

اردیبهشت/۲۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد پزشکیان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی۱۳۹۶/۰۲/۲۳…

اردیبهشت/۲۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد عابدی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد شهابی۱۳۹۶/۰۲/۲۰…

اردیبهشت/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد شهابی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد انوری نژاد۱۳۹۶/۰۲/۲۳…

اردیبهشت/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های تربیت بدنی ۱ و تربیت بدنی ۲ استاد انوری نژاد روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد هودی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹…

اردیبهشت/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد هودی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی استاد رجبیان ۱۳۹۶/۰۲/۲۰…

اردیبهشت/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس آیین نگارش و ویرایش استاد رجبیان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد صباغی۱۳۹۶/۰۲/۱۹…

اردیبهشت/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس کلیات حقوق استاد صباغی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های آقای محسن صالحی ۹۶/۰۲/۱۹ …

اردیبهشت/۱۹
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های آقای محسن صالحی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد رهنما۱۳۹۶/۰۲/۱۹…

اردیبهشت/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد رهنما روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد قناعت پیشه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸…

اردیبهشت/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد قناعت پیشه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های خانم مرضیه کمالی سروستانی۱۳۹۶/۰۲/۱۸…

اردیبهشت/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های خانم مرضیه کمالی سروستانی در روزهای دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ و ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

تغییر زمان برگزاری کلاس جبرانی درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد پزشکیان…

اردیبهشت/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد پزشکیان ( گروه:۱۴:۴۵ الی ۱۷:۱۵ ) روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir