امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشته اند …

بهمن/۰۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان خانم شیروانی می رساند جهت تحویل ماکت ها و پروژه های خود هر چه سریع تر به مؤسسه مراجعه فرمایند.

هرگونه عواقب ناشی از عدم مراجعه و تحویل بر عهده دانشجو می باشد.

کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی … ۹۶/۱۱/۰۲

بهمن/۰۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری (که درس پایان نامه دارند) می رساند کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

زمان حضور مدير گروه رشته ساختمان و عمران

دی/۲۹
خبر ها

به اطلاع دانشجويان رشته ساختمان و عمران مي رساند آقاي مهندس فخرايي نژاد (مدير گروه) روز شنبه مورخ ٩٦/١٠/٣٠ إز ساعت ٩ لغايت ١٠:٣٠ جهت انجام امور آموزشي و دانشجويي در موسسه حضور خواهند داشت

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که ماکت یا حجم تحویل دادند…

دی/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری (دانشجویان خانم رضایی فرید و خانم معتمد) می رساند جهت تحویل ماکت ها و حجم های خود سریعا به مؤسسه مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب بر عهده دانشجو می باشد.

برنامه زمانبندی حضور مدیر گروه زبان انگلیسی در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶

دی/۲۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند زمان حضور آقای کازرونی به شرح زیر می باشد :

سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰

قابل توجه دانشجویانی که درس مبانی سازمان و مدیریت را با استاد شناوری اخذ نموده اند…

دی/۲۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند در امتحان پایان ترم درس مبانی سازمان و مدیریت بخش ۲و۳ (فصل دوم) حذف می باشد.

زمان تحویل پروژه درس انسان طبیعت و معماری استاد پارسایی … ۹۶/۱۰/۲۷

دی/۲۰
خبر ها

به اطلاع می رساند تحویل پروژه درس انسان طبیعت و معماری با استاد پارسایی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ می باشد.

جلسه کرکسیون طراحی معماری ۵ استاد فهیمی زاده (کارشناسی ناپیوسته معماری)

دی/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری می رساند جلسه کرکسیون درس طراحی معماری ۵ استاد فهیمی زاده روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

تغییر زمان تحویل نهای درس کارآموزی رشته معماری … ۹۶/۱۱/۱۴

دی/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند زمان تحویل نهایی درس کارآموزی به روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ تغییر یافت.

تغییر زمان تحویل نهایی درس طراحی معماری ۱ و آشنایی با طراحی معماری … کاردانی معماری

دی/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری مقطع کاردانی می رساند زمان تحویل پروژه درس طراحی معماری ۱ و آشنایی با طراحی معماری به روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ تغییر یافت .

کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی … ۹۶/۱۰/۲۵

دی/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری (که درس پایان نامه دارند) می رساند کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته حسابداری که درس مبانی و کاربرد کامپیوتر را اخذ نموده اند…

دی/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی پیوسته حسابداری که درس مبانی و کاربرد کامپیوتر را با استاد صابری اخذ نموده اند می رساند امتحان تئوری روز سه شنبه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

زمان برگزاری امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزار کامپیوتر استاد سلطانی …۹۶/۱۰/۱۶

دی/۱۴
خبر ها

به اطلاع می رساند زمان برگزاری امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزار کامپیوتر استاد سلطانی روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ می باشد.

تحویل نهایی درس طراحی دست آزاد استاد مباشر … ۹۶/۱۱/۰۲

دی/۱۴
خبر ها

به اطلاع می رساند تحویل نهایی درس طراحی دست آزاد استاد مباشر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰ صبح می باشد.

کلاس جبرانی درس خواندن و درک پیشرفته استاد صائب شبانی۱۳۹۶/۱۰/۱۳…

دی/۱۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس خواندن و درک پیشرفته استاد شبانی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.

زمان برگزاری امتحان عملی درس کاربرد نرم افزار ترسیمی استاد محبوبی … ۹۶/۱۰/۱۴

دی/۱۲
خبر ها

به اطلاع می رساند زمان برگزاری امتحان عملی درس کاربرد نرم افزار های ترسیمی با استاد محبوبی روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام استاد علوی پور … ۹۶/۱۰/۱۳

دی/۱۱
خبر ها

به اطلاع میرساند کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام استاد علوی پور روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۸:۰۰ لغایت ۹:۳۰ برگزار می گردد

زمان تحویل پروژه نهایی درس عکاسی استاد آریافر … ۹۶/۱۰/۱۳

دی/۱۱
خبر ها

به اطلاع میرساند تحویل پروژه نهایی درس عکاسی استاد آریافر (دو گروه) روز چهارشنبه مورخ۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ می باشد.

کلاس جبرانی درس طراحی معماری۱ خانم زارع …۹۶/۱۰/۱۰

دی/۰۹
خبر ها

 

به اطلاع میرساند کلاس جبرانی درس طراحی معماری۱ با خانم زارع روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۹:۴۵ لغایت ۱۴ برگزار میگردد.

زمان برگزاری امتحان نرم افزارهای ترسیمی استاد کنعانی …۹۶/۱۰/۱۱

دی/۰۹
خبر ها

 

به اطلاع میرساند امتحان درس کاربرد نرم افزار های ترسیمی با استاد کنعانی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۱ هر گروه در ساعت کلاسی خود برگزار میگردد.

کلاس جبرانی درس حسابداری پیشرفته۱ استاد پهلوان۱۳۹۶/۱۰/۱۰…

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری پیشرفته ۱ گروه ۱ استاد پهلوان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد استاد صفری۱۳۹۶/۱۰/۰۹…

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد استاد صفری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان حسابداری که درس کارآموزی را با استاد شناوری اخذ نموده اند…

دی/۰۹
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان حسابداری که درس کارآموزی را با استاد شناوری اخذ نموده اند می رساند امتحان پایانترم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

کلاس جبرانی استاد منصوری۱۳۹۶/۱۰/۰۹…

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد منصوری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ به شرح زیر می باشد:

حسابداری صنعتی ۲: ۱۱:۱۵ لغایت۱۴

حسابداری بخش عمومی گروه ۱: ۱۴ لغایت ۱۶:۴۵

حسابداری بخش عمومی گروه ۲: ۱۶:۴۵لغایت ۱۹:۳۰

 

کلاس جبرانی درس حسابداری صنعتی ۱ استاد نامداری۱۳۹۶/۱۰/۰۷…

دی/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری صنعتی۱ استاد نامداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ از ساعت۱۵:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه ۲ استاد شیری۱۳۹۶/۱۰/۰۷…

دی/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری میانه ۲ استاد شیری روز پنجشنبه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس آشنایی با معماری معاصر استاد ملک مرزبان … ۹۶/۱۰/۰۷

دی/۰۶
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس معماری معاصر استاد ملک مرزبان روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس تمرین های معماری ۲ استاد همتی … ۹۶/۱۰/۰۷

دی/۰۶
خبر ها

به اطلاع می رساند برنامه کلاس های جبرانی درس تمرین های معماری ۲ با استاد همتی به شرح زیر می باشد:

گروه روز های دوشنبه …. کلاس جبرانی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۴۵ لغایت ۲۰:۳۰

گروه روز های سه شنبه …. کلاس جبرانی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

دانشجویانی که نام آنها در لیست ذیل می باشد جهت رفع مشکل نظام وظیفه…

دی/۰۶
اطلاعیه ها, خبر ها

دانشجویانی که نام آنها در لیست ذیل می باشد تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ جهت مشکل نظام وظیفه به آموزش مراجعه فرمایند.

۹۵۴۵۵۶۰۴۱ شفيعي-عليرضا
۹۵۴۰۰۹۰۰۸ نجفي-مجتبي
۹۵۲۵۶۴۸۰۳۷ دولت خواه-منصور
۹۵۲۹۲۷۱۱۳ ارس-مهدي
۹۵۲۹۲۷۱۰۶ كامگار-احمدعلي
۹۵۱۴۷۴۹۰۲۶ ترابي-بهزاد
۹۵۲۱۰۴۴۰۲۹ زماني-احسان
۹۵۱۳۰۶۸۰۱۲ مقصودي-علي رضا
۹۵۱۳۰۶۸۰۱۴ ميرزايي-محمدصادق
۹۵۲۱۰۴۵۰۳۳ پورجمشيديان-محمدعلي
۹۵۴۵۵۶۰۰۱ سخنداني-رضا
۹۵۴۰۰۹۰۰۵ قاصدنژاد-ياسين
۹۵۴۹۱۷۰۰۲ علي حسين زاده سروستاني-رضا
۹۵۴۵۷۵۰۰۳ ازما-حسين
۹۵۴۵۷۵۰۱۱ پاداش-علي
۹۵۴۵۷۵۰۹۱ حسيني-كيومرث
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ رادمهري-محمدامين
۹۵۴۵۷۵۰۸۹ سيدي-هادي
۹۵۴۵۷۵۰۴۰ شفابخش نظام-علي
۹۵۴۵۷۵۰۶۴ كاوياني-علي
۹۵۴۵۷۵۰۹۲ موسويان-سيد مصطفي
۹۵۲۵۶۹۴۰۰۹ يوسفي-مجتبي
۹۵۲۹۲۷۰۶۷ بحراني-علي
۹۵۲۹۲۷۰۰۷ داري ده بزرگي-فرزاد
۹۴۳۹۴۳۱۳۴ مرزبان-غلام
۹۴۴۰۳۲۰۱۸ باقري-عليرضا
۹۴۴۶۱۸۰۹۷ افرا-علي
۹۴۴۶۱۸۱۱۴ ديدگان-عليرضا
۹۴۲۳۹۵۶۲۳ رجبي-صادق
۹۴۲۳۹۵۶۲۲ مرجاني-علي
۹۴۳۹۴۳۰۴۶ قاسمي-حميدرضا
۹۴۴۶۱۸۰۵۱ كياپور-سجاد
۹۳۱۲۲۴۱۴۲ اشنا-مصطفي
۹۳۱۲۲۴۰۲۷ طلعتي-احسان
۹۳۱۹۷۰۳۴۰ نجفي-حسين
۹۳۷۸۵۴۰۷۹ محمودي-محمد
۹۲۱۷۱۸۴۸۷ نصيري-سعيد
۹۲۱۷۱۸۴۰۵ بانشي-محمدرضا
۹۲۱۷۱۸۴۵۳ ساريخاني-اصغر
۹۶۵۷۲۸۰۰۹ رضوي-سيدمحمدجواد
۹۶۵۷۲۸۰۰۱ عبيدي اردكاني-علي
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۳ شريفي شريف آباد-منصور
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۴ خيوه-محمد
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۲ حسيني-امين
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۲ روستايي-محمد
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۹ زارع-عليرضا
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۶ شعبان پور-رضا
۹۶۳۹۲۱۰۰۷ بالطف-كورش
۹۶۴۳۲۳۰۴۴ شفيعي علويجه-پوريا
۹۶۴۳۲۳۰۶۷ صفري-محمد
۹۶۴۵۰۰۰۱۸ پشت دار-فرشاد
۹۶۴۵۰۰۰۰۶ پورشيرازي-محمدهادي
۹۶۴۵۰۰۰۰۸ حاجي زاده-محمد
۹۶۴۵۰۰۰۲۵ شكوهي-محسن
۹۶۴۵۰۰۰۲۱ قرباني كشلولي-شايان
۹۶۴۵۰۰۰۳۲ مشكل گشا-علي
۹۶۲۲۴۸۶۰۰۷ تفنگدار-محمدرضا
۹۶۴۱۴۳۰۰۳ آقايي-عليرضا
۹۶۴۱۴۳۰۰۱ زارع-عليرضا
۹۶۵۱۰۰۰۰۱ پيوندي-محسن
۹۶۵۱۰۰۰۰۲ فيروزي-سعيد
۹۵۱۱۲۹۱۰۱۸ موصلي-اسماعيل
۹۶۴۷۳۲۰۷۷ باهنر-ميثم
۹۶۴۷۳۲۰۵۹ تسليمي-علي
۹۶۴۷۳۲۰۷۴ جمعه زاده-سجاد
۹۶۴۷۳۲۰۱۵ رستمي-حسين
۹۶۴۷۳۲۰۷۳ علم پيشگان-علي
۹۶۴۷۳۲۰۶۸ مرادي-پارسا
۹۶۴۷۳۲۰۴۹ نجابت-طاها
۹۶۲۵۱۱۸۰۲۵ جلاليان-محمد
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۵ قرباني-عرفان
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۴ قهرماني-مصطفا
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۷ كياني پور-پيام
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۸ زارع-جواد
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۷ شادماني-احمدرضا
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۵ شباني-احسان
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۰ عباسي-حسام
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۹ منوچهري-حسين
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۶ نظامي-آرش
۹۶۱۷۸۴۰۰۲۷ امامي-سيدعليرضا
۹۶۱۷۸۴۰۰۱۶ رزمجو-علي
۹۶۱۷۸۴۰۰۲۲ مقدسي-عليرضا
۹۶۲۸۸۹۰۴۶ آهسته-مهدي
۹۶۲۸۸۹۰۵۹ زارع-ارسلان
۹۶۲۸۸۹۰۶۰ شاداب-مهدي
۹۶۲۸۸۹۰۷۱ صادق يار-رضا
۹۶۲۸۸۹۰۲۴ صحرائيان-سيدميثم
۹۶۲۸۸۹۰۷۸ فياضي-مهزيار
۹۶۲۸۸۹۰۴۰ مجلسي-محمد
۹۶۳۵۱۱۰۱۶ گرگين-عرفان
۹۶۳۵۱۱۰۱۲ نوري-ميلاد

عدم برگزاری کلاس های استاد کنعانی … ۹۶/۱۰/۰۶

دی/۰۶
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد کنعانی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۶ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی استاد غفوری نژاد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶…

دی/۰۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس حسابرسی۲ را با استاد غفوری نژاد اخذ نموده اند و کنفرانس تحقیقی دارند می رساند کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ از ساعت۱۷:۳۰ لغایت۲۰:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد دستغیبی فرد … ۹۶/۱۰/۰۶

دی/۰۵
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد دستغیبی فرد روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس طرح ۱ خانم ارجمند … ۹۶/۱۰/۰۵

دی/۰۴
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس طرح ۱ خانم ارجمند روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۵ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد کنعانی۱۳۹۶/۱۰/۰۴…

دی/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد کنعانی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ برگزار نمی گردد.

به اطلاع می رساند امتحان پایانترم روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر استاد خسروی … ۹۶/۱۰/۰۳

دی/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر استاد خسروی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۷:۱۵ لغایت ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

زمان برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی عمومی آقای علی کمالی سروستانی … ۹۶/۱۰/۰۳

دی/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند زمان برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی عمومی با آقای علی کمالی سروستانی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۵:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵ می باشد.

کلاس جبرانی درس کاربرد انرم افزارهای ترسیمی با آقای زنگنه نژاد … ۹۶/۱۰/۰۳

دی/۰۲
خبر ها

به اطلاع میرساند کلاس جبرانی درس کاربرد نرم افزار های ترسیمی با آقای زنگنه نژاد روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس طراحی معماری ۱ استاد دستغیب پارسا … ۹۶/۱۰/۰۳

دی/۰۲
خبر ها

به اطلاع میرساند کلاس جبرانی درس طراحی معماری ۱ با استاد دستغیب پارسا روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی استاد حضرتی فرد … ۹۶/۱۰/۰۳

دی/۰۲
خبر ها

به اطلاع میرساند کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی استاد حضرتی فرد روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۱:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد کنعانی … ۹۶/۱۰/۰۲

دی/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد کنعانی روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس آشنایی با معماری جهان استاد همتی … ۹۶/۱۰/۰۱

آذر/۳۰
خبر ها

به اطلاع میرساند کلاس درس آشنایی با معماری جهان استاد همتی (گروه دوشنبه ) روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۳ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد با خانم صفری …۹۶/۱۰/۰۲

آذر/۳۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد با خانم صفری روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس طراحی معماری ۱ با خانم غزاله زارع … ۹۶/۱۰/۰۲

آذر/۳۰
خبر ها

به اطلاع میرساند کلاس درس طراحی معماری ۱ با خانم غزاله زارع روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ برگزار نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس ریاضی و آمار استاد ناظم عاشورا … ۹۶/۱۰/۰۲

آذر/۳۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس ریاضی و آمار با استاد ناظم عاشورا رو زشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی ریاضی عمومی آقای علی کمالی سروستانی … ۹۶/۰۹/۳۰

آذر/۲۹
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی با آقای علی کمالی سروستانی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی اسکیس (معماری داخلی) استاد زارع مهذبیه … ۹۶/۰۹/۳۰

آذر/۲۹
خبر ها

 به اطلاع می رساند کلاس جبرانی اسکیس (معماری داخلی) با استاد زارع مهذبیه روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۲:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های درس شناخت مواد و مصالح استاد کیانی … ۹۶/۰۹/۲۹

آذر/۲۸
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های درس شناخت مواد و مصالح استاد کیانی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس کارگاه مصالح و ساخت استاد سعادت … ۹۶/۰۹/۲۹

آذر/۲۸
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس کارگاه مصالح و ساخت استاد سعادت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳ لغایت ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس طرح ۲ استاد رحمانی … ۹۶/۰۹/۲۹

آذر/۲۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس طرح ۲ استاد رحمانی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

برنامه زمانبندی کارگاه ها و آزمایشگاه های رشته ساختمان …

آذر/۲۸
خبر ها

به اطلاع انشجویان رشته ساختمان می رساند برنامه زمانبندی برگزاری کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی به شرح زیر می باشد:

  • کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری … روز شنبه مورخ۹۶/۱۰/۰۲ … ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۲:۱۵
  • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح … روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ … ساعت ۱۳ لغایت ۱۶:۳۰
  • آزمایشگاه مکانیک خاک … روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ …. ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۲:۱۵
  • تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور … روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ … ساعت ۱۳ لغایت ۱۶:۳۰
  • آزمایشگاه فیزیک حرارت … روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۴ … ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۲:۱۵
  • کارگاه تأسیسات برقی … روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۴ … ساعت ۱۳ لغایت ۱۶:۳۰

مکان : مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل ذکر است هر کدام از کلاس ها در دو هفته متوالی تشکیل می گردد.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir