امروز:

قابل توجه دانشجویان حسابداری…

اسفند/۲۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان حسابداری که نام آنها در لیست زیر قید شده است می رساند جهت رفع مشکلات انتخاب واحد هر چه سریعتر به آموزش موسسه مراجعه فرمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

حسابداری

قابل توجه دانشجویان مدیریت بارزگانی…

اسفند/۲۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان مدیریت بازرگانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است می رساند جهت رفع مشکلات انتخاب واحد هر چه سریعتر به آموزش موسسه مراجعه فرمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

مدیریت بازرگانی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی معماری …

اسفند/۲۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان مهندسی معماری که نام آنها در لیست زیر قید شده است می رساند جهت رفع مشکلات انتخاب واحد هر چه سریعتر به آموزش مؤسسه و مدیر گروه مربوطه مراجعه فرمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی
فرشته نیکنام شیری ۹۵۱۴۰۷۵۰۲۵
زهرا قاسمی دورودزنی ۹۵۱۴۰۷۵۰۱۷
فاطمه حسینی ۹۵۱۴۰۷۵۰۰۷
محمد خیوه ۹۴۱۶۵۴۵۴۵
ثمر عربی زاده ۹۴۱۶۵۴۵۴۴
زهرا نقیبی ۹۴۱۶۵۴۵۴۲
بهار زمانیان ۹۴۱۶۵۴۵۳۹
محمدرضا شهریاری ۹۴۱۶۵۴۵۲۹
هلیا رجائی ۹۴۱۶۵۴۵۱۰
معصومه جلوه گر ۹۴۱۶۵۴۵۰۳
حمیدرضا محمدپور ۹۳۱۲۲۴۱۲۵
محمد جلالیان ۹۲۱۷۱۸۴۸۲
زهرا خاکباز ۹۲۱۷۱۸۴۵۸
شهره هوشمند ۹۲۱۷۱۸۴۵۷
اصغر ساریخانی ۹۲۱۷۱۸۴۵۳
سروش لطفیان ۹۲۱۷۱۸۴۴۱
مریم زارع ۹۲۱۷۱۸۴۲۴
مهرنوش رسایی ۹۲۱۷۱۸۴۱۸
مارال جهازی ۹۲۱۷۱۸۴۱۱

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری …

اسفند/۲۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری که نام آنها در لیست زیر قید شده است می رساندجهت رفع مشکلات انتخاب واحد هر چه سریعتر به آموزش مؤسسه و مدیر گروه مربوطه مراجعه فرمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی
ریحانه رضایی ۹۴۲۶۷۶۱۲۵
محمدمهدی فروغ حقیقت ۹۴۲۶۷۶۱۱۶
فاطمه پورمتقیان ۹۴۲۶۷۶۰۸۴
آرام بهادری ۹۴۲۶۷۶۰۸۳
حامد رئیسیان ۹۴۲۶۷۶۰۶۷
زبیده پاسلار ۹۴۲۶۷۶۰۵۳
سیدعرفان موسوی ۹۴۲۶۷۶۰۳۹
فاطمه رضایی ۹۳۲۷۲۹۱۵۲
نسیم ویسعلی نژادیان ۹۳۲۷۲۹۱۳۰
سیده فاطمه لنگرانی ۹۳۲۷۲۹۱۲۱
پریا سبزواری ۹۳۲۷۲۹۱۰۲
سیده زهرا ریاستی فرد ۹۳۲۷۲۹۰۹۶
محمدمهدی ذریه ۹۳۲۷۲۹۰۹۱

عدم برگزاری کلاس های استاد پورمحمود۱۳۹۵/۱۲/۲۳…

اسفند/۲۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاس های استاد پورمحمود روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته معماری …

اسفند/۲۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته که نام آنها در لیست زیر قید شده است می رساند جهت رفع مشکلات انتخاب واحد هر چه سریعتر به آموزش مؤسسه و مدیر گروه مربوطه مراجعه فرمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی
مینا زارع ۹۵۴۵۷۵۰۳۲
محمدامین رادمهری ۹۵۴۵۷۵۰۲۴
پریسا حمزوی زرقانی ۹۵۴۵۷۵۰۱۷
راضیه ایران نژاد پاریزی ۹۵۴۵۷۵۰۰۸
فاطمه فرمانیه ۹۵۴۵۷۵۰۵۴
زهرا تابع بردبار ۹۵۴۵۷۵۰۸۷
سارا کریمی ۹۵۴۵۷۵۰۸۴
فاطمه بهادری ۹۵۴۵۷۵۰۸۱
آیگین فرهمندیان ۹۵۴۵۷۵۰۵۵
حدیث اکبری ۹۵۴۵۷۵۰۰۷
نیلوفر جمالی ۹۴۴۶۱۸۰۱۲
مصطفی مولا ۹۴۴۶۱۸۰۵۹
زهرا چراغ مغان ۹۴۴۶۱۸۰۱۴
فاطمه السادات موسوی ۹۴۴۶۱۸۱۱۲
الناز ارجمندی ۹۳۷۸۵۴۱۱۴
ارسلان زارع ۹۲۷۷۶۱۱۲۸
نیوشا صائق ۹۴۱۶۵۴۶۰۸
فرجام ارشدی ۹۴۱۶۵۴۶۰۱

عدم برگزاری کلاس های استاد اصولی۱۳۹۵/۱۲/۲۱…

اسفند/۲۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاس های استاد اصولی روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس استاد صباغی۱۳۹۵/۱۲/۱۸…

اسفند/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس حقوق بازرگانی بین الملل استاد صباغی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۳-۱۵:۳۰ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعلقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد دیانتی ۱۳۹۵/۱۲/۱۹…

اسفند/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد دیانتی در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس استاد صباغی

اسفند/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس حقوق بازرگانی استاد صباغی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰-۱۳ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس سیاست های پولی و مالی استاد عابدی۱۳۹۵/۱۲/۱۸…

اسفند/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس سیاست های پولی و مالی را با استاد عابدی اخذ نموده اند می رساند که کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۳-۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد استاد عابدی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸…

اسفند/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس اقتصاد خرد با استاد عابدی اخذ نموده اند می رساند که کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰-۱۳ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس حسابرسی ۱ استاد اصولی۱۳۹۵/۱۲/۱۸…

اسفند/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس حسابرسی ۱ را با استاد اصولی اخذ نموده اند می رساند که کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰-۱۴ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس بازاریابی و مدیریت بازار استاد هودی۱۳۹۵/۱۲/۱۹…

اسفند/۱۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس بازاریابی و مدیریت بازار را با استاد هودی اخذ نموده اند می رساند که کلا س جبرانی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰-۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس بازرگانی بین الملل استاد هودی۱۳۹۵/۱۲/۱۷…

اسفند/۱۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس بازرگانی بین الملل را با استاد هودی اخذ نموده اند می رساند که کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ساعت ۸-۱۰:۱۵ و ۱۰:۳۰-۱۳ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد فتوت

اسفند/۱۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد فتوت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

جلسه توجیحی کارآموزی رشته معماری ۹۵/۱۲/۲۱ …

اسفند/۱۴
خبر ها

قابل توجه دانشجویان کارآموزی معماری

مقاطع کاردانی و کارشناسی

ترم دوم ۹۶-۹۵

جلسه توجیهی کارآموزی  در روز  شنبه ۹۵/۱۲/۲۱، ساعت ۱۲:۰۰ درسالن آمفی تاتر ساختمان مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار میگردد.

 

درصورت عدم حضور، بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو میباشد.

 

 

 

         دفتر بخش معماری موسسه آموزش عالی حافظ

استفاده از سالن مطالعه کتابخانه ساختمان علوم انسانی در ایام نوروز

اسفند/۱۴
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند کسانی که علاقمند به استفاده از سالن مطالعه کتابخانه در ایام نوروز می باشند می توانند جهت نام نویسی تا تاریخ ۱۸اسفندماه۱۳۹۵ به دفتر آموزش ساختمان علوم انسانی مراجعه نمایند.

تغییر زمان برگزاری درس ریاضیات پایه

اسفند/۱۱
خبر ها

قابل توجه دانشجویان مدیریت بازرگانی که درس ریاضیات پایه را اخذ نموده اند

به اصلاع می رساند زمان برگزاری کلاس به روز دوشنبه ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳موکول شده است.

عدم برگزاری کلاس های استاد شهابی

اسفند/۱۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد شهابی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد رهنما

اسفند/۱۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد رهنما در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های آقای عبدالرسول صادقپور ۹۵/۱۲/۱۱ …

اسفند/۱۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های آقای عبدالرسول صادقپور روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس نقد ادبی استاد رضایی ۱۳۹۵/۱۲/۱۰…

اسفند/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس نقد ادبی را با استاد رضایی اخذ نموده اند می رساند که کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ساعت ۸-۹:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس طرح ۵ استاد نیک کار ۹۵/۱۲/۱۳ …

اسفند/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس طرح ۵ را با استاد نیک کار در روز پنجشنبه اخذ نمودند می رساند که کلاس جبرانی روز جمعه مورخ ۹۵/۱۲/۱۳ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس استاد جعفری

اسفند/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد جعفری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

برگزاری کلاس استاد شریفی پور

اسفند/۰۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان استاد شریفی پور می رساند

کلاس کلیات زبان شناسی روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ساعت ۹:۳۰-۸ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان معماری (ترم آخر)

اسفند/۰۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس طرح نهایی داشته و پروژه خود را تحویل داده اند می رساند جهت تحویل ماکت های خود حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۰۰ به ساختمان فنی و مهندسی مراجعه فرمایند.

در غیر اینصورت مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال ماکت های باقیمانده ندارد.

عدم برگزاری کلاس استاد همایونی

اسفند/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس استاد همایونی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد هودی ۹۵/۱۲/۰۳ و ۹۵/۱۲/۰۴

اسفند/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند روزهای سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۳ و چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ کلاس های استاد هودی برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های آقای غلامعباس پایدار

اسفند/۰۳
خبر ها

.به اطلاع می رساند کلاس های آقای غلامعباس پایدار روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ و ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ تشکیل نمی شود

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد قنواتی

اسفند/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد قنواتی در روزهای سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان حسابداری

اسفند/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس ریاضی پایه ساعت۸:۴۵ تا ۱۱:۱۵ روز سه شنبه به دلیل به حد نصاب نرسیدن در گروه ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰ استاد ترنج ادغام شد و کلاس اصول حسابداری ۲ روز سه شنبه  ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۴۵ به دلیل به حد نصاب نرسیدن در گروه ۸:۰۰ تا ۱۱:۱۵ استاد نامداری ادغام شد.

عدم برگزاری کلاس استاد عابدی

اسفند/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس سیاست های پولی و مالی استاد عابدی در روز سه شنبه مورخ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ تشکیل نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ادبیات فارسی

اسفند/۰۱
خبر ها

قابل توجه دانشجویان رشته ادبیات فارسی که دروس:۱-متون نظم ۲ :سی قصیده از ناصر خسرو ۲-دستور زبان فارسی ۲ ۳- تاریخ زبان فارسی ۴- زبان خارجه تخصصی قسمت اول ۵-کارگاه مقاله نویسی را اخذ نموده اند

به اطلاع می رساند بدلیل به حد نصاب نرسیدن کلاس تشکیل نمی گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد وطن دوست

اسفند/۰۱
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد وطن دوست در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تشکیل نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ادبیات فارسی

اسفند/۰۱
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ادبیات فارسی می رساند در جلسه عمومی و اجباری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۹:۳۰ حضور بهم رسانند.

حضور کلیه دانشجویان کارشناسی ادبیات الزامی است.

حذف گروه درسی متون اسلامی گروه۶ به دلیل به حد نصاب نرسیدن

بهمن/۳۰
خبر ها

گروه درسی متون اسلامی گروه۶ روزهای چهارشنبه۱۹:۴۵-۱۸:۱۵ استاد رهبری به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردید.

دانشجویانی که این گروه درسی را انتخاب نموده اند جهت تغییر گروه هرچه سریعتر به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

باتشکر

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد عابدی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ تشکیل نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد صابری

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس تئوری حسابداری ۱ استاد صابری در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱تشکیل نمی شود .

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویانی که درس طراحی فنی ساختمان اخذ نمودند …

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس طراحی فنی ساختمان را با آقایان دلدار -صفی یاری -کیانی اخذ نمودند می رساند تمامی گروه ها در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ به همراه وسائل اسکیس در کلاس حضور بهم رسانند.

عدم برگزاری کلاس های آقای علی دهقان

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های آقای علی دهقان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تشکیل نمی شود.

جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

تغییر ساعت کلاسی درس زبان عمومی استاد حسینی روز پنج شنبه

بهمن/۲۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس زبان عمومی را با استاد حسینی روز پنج شنبه ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ اخذ نمودند می رساند ساعت شروع کلاس به ساعت ۱۱:۰۰ تغییر یافت.

تغییر مکان برگزاری کلاس آئین نگارش استاد رجبیان …

بهمن/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس آئین نگارش با استاد رجبیان اخذ نمودند می رساند کلاس های روز سه شنبه در ساختمان علوم انسانی(چهارراه پارامونت) و کلاس های روز چهارشنبه در ساختمان فنی و مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.

جدول زمانبندی حذف و اضافه۹۵۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳

بهمن/۱۸
خبر ها

کلیه دانشجویان مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳ که درس حقوق بازرگانی را اخذ نکرده اند (مشروط بر گذراندن درس پیشنیاز بازاریابی و مدیریت بازار) هر چه سریع تر جهت اخذ این درس به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت کلیه عواقب اخذ نکردن این درس به عهده دانشجو میباشد.

آخرین جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس پایان نامه را اخذ نمودند می رساند آخرین جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶ لغایت۱۸ در ساختمان فنی و مهندسی می باشد.

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند با توجه به آغاز کلاس ها دانشجویان می بایست تا روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ پروژه های خود را از دانشگاه تحویل بگیرند.

در غیر اینصورت بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو می باشد.

زمان برگزاری کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی رشته ساختمان

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند برنامه کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی گروه ساختمان به شرح زیر است :

کارگاه تأسیسات مکانیکی ……….. سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ ………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه فیزیک حرارت …………. چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۰ …………ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه مکانیک خاک ………….. پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱ ………… ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه تأسیسات برقی …………… شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ …………….. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه بتن …………………….. یکشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ ……………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه قالب بندی و آرماتور ……….. دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ……………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه جوشکاری ………………….. سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ ………… ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه فیزیک مکانیک ………….. چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ …………ساعت ۸:۰۰ لغایت۱۵:۰۰

مکان : شهرک گلستان – بعد از نمایشگاه بین المللی – خیابان آبشار- دانشکده فنی سما

قابل توجه دانشجویان معماری

بهمن/۱۳
خبر ها

به اطلاع می رساند دانشجویان رشته معماری می بایست پروژه های خود را از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۴ با ارائه کارت شناسایی تحویل بگیرند.

در غیر این صورت بروز هر گونه مشکل به عهده دانشجو میباشد.

محل برگزاری کلاسهای عمومی نیمسال دوم۹۵