امروز:

زمان برگزاری امتحان کاربرد نرم افزارهای ترسیمی با استاد محبوبی … ۹۷/۰۴/۲۵

تیر/۲۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امتحان درس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی با استاد محبوبی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ می باشد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

تاریخ امتحان تئوری و تحویل نهایی درس کارآموزی (رشته معماری) … ۹۷/۰۴/۲۶

تیر/۱۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) می رساند زمان برگزاری امتحان تئوری و تحویل نهایی درس کارآموزی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

ارایه درس دانش خانواده خواهران در تابستان۹۷

تیر/۱۷
خبر ها

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی درس دانش خانواده (خواهران) (تابستان۹۷) می رساند که این درس در روزهای دو شنبه و سه شنبه ساعت ۰۸:۰۰الی۱۰:۳۰ ارایه گردیده است. لذا دانشجویان گرامی می توانند در زمان انتخاب واحد درس مربوطه را اخذ نمایند.

زمان حضور مدیر گروه های رشته های علوم انسانی در ترم تابستان۹۷-۹۶

عدم برگزاری امتحان تئوری روستا با استاد شایانی

تیر/۱۶
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس روستا با استاد شایانی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ اخذ نمودند می رساند این درس فقط تحویل پروژه دارد و امتحان تئوری ندارد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

زمان برگزاری کلاس کارگاه تأسیسات برقی و آزمایشگاه فیزیک حرارت … (رشته ساختمان)

تیر/۱۴
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته ساختمان می رساند برنامه برگزاری کلاس های کارگاهی و ازمایشگاهی به شرح زیر می باشد :

  • آزمایشگاه فیزیک حرارت … سه شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۹ … ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ و ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵
  • کارگاه تأسیسات برقی … یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ … ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ و ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

زمان حضور استاد زارع مهذبیه جهت کرکسیون پایان نامه … ۹۷/۰۴/۱۳

تیر/۱۲
خبر ها

موسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری می رساند استاد زارع مهذبیه روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۳ از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ جهت کرکسیون پایانامه در موسسه حضور خواهند داشت.

موسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

قابل توجه دانشجویان رشته معماری … درس طرح نهایی (پایان نامه)

تیر/۱۰
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری می رساند زمان تحویل و ارائه پایان نامه دانشجویانی که برگ آمادگی دفاع را در تیر ماه ۹۷ تحویل دادند به شهریور ماه ۹۷ موکول شد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

جلسه کرکسیون تأسیسات استاد حجتی(جهت دانشجویان معماری که قصد ارائه یا دفاع طرح نهایی دارند) … ۹۷/۰۴/۱۳

تیر/۱۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که قصد ارایه و یا دفاع از پایان نامه را دارند می رساند جلسه کرکسیون تأسیسات با استاد حجتی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی (جهت دانشجویان رشته معماری که طرح نهایی دارند) … ۹۷/۰۴/۰۵

تیر/۰۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که قصد ارائه یا دفاع طرح نهایی دارند می رساند کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۵ ساعت  ۱۷:۰۰ لغایت ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

تغییر ساعت امتحانات کارگاه محاسبه و ترسیم ۵ و ۶ استاد محسن صالحی…

خرداد/۲۷
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته نقشه برداری که در ترم جاری دروس کارگاه محاسبه و ترسیم ۵ (۷۵۲۲۰۲۹) / کارگاه محاسبه و ترسیم ۶ (۷۵۲۲۰۳۵) را با استاد محسن صالحی اخذ نموده اند می رساند زمان برگزاری امتحانات به شرح زیر می باشد:

کارگاه محاسبه و ترسیم ۵ (۷۵۲۲۰۲۹): تاریخ امتحان ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

کارگاه محاسبه و ترسیم ۶ (۷۵۲۲۰۳۵):۱۳۹۷/۰۴/۰۵

در ضمن دانشجویان عزیز مجدد کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه دانشجویانی که درس طرح ۲ را با استاد مجید نیک کار و هوشنگ امیر اردلان در ترم جاری اخذ نموده اند۱۳۹۷/۰۳/۲۴…

خرداد/۲۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویانی عزیزی که در ترم جاری درس طرح ۲ را با استاد هوشنگ امیراردلان و مجید نیک کار اخذ نموده اند می رساند کلاس روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ مطابق برنامه هفتگی برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس نظریه و روش های طراحی استاد ملک مرزبان۱۳۹۷/۰۳/۲۴…

خرداد/۲۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس نظریه و روش های طراحی استاد ملک مرزبان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس طرح معماری ۳ استاد حشمتی … ۹۷/۰۳/۲۱

خرداد/۲۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس طرح معماری ۳ استاد حشمتی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس حسابداری مالیاتی را با استاد غفوری نژاد اخذ نموده اند…

خرداد/۲۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری درس حسابداری مالیاتی را با استاد غفوری نژاد اخذ نموده اند می رساند داشتن ماشین حساب در جلسه امتحان ضروری می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

زمان برگزاری امتحان عملی دروس مبانی و کاربرد کامپیوتر / کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری استاد زمانی مظفرآبادی…

خرداد/۲۰
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری دروس مبانی و کاربرد کامپیوتر / کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری را با استاد زمانی مظفرآبادی اخذ نموده اند می رساند زمان برگزاری امتحان عملی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰ می باشد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آخرین تاریخ تحویل پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … ۹۷/۰۳/۲۳

خرداد/۱۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد رشته های مهندسی معماری و معماری منظر می رساند آخرین جلسه بررسی پروپوزال ها در خرداد ماه ۹۷ روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰ می باشد لذا خواهشمند است دانشجویان محترم پروپوزال های خود را نهایتاً تا روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۳ به موسسه تحویل دهند.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری که در ترم جاری درس پروژه مالی را اخذ نموده اند…

خرداد/۱۷
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری درس پروژه مالی را با استاد صابری اخذ نموده اند می رساند زمان تحویل پروژه به شرح زیر می باشد:

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ : ساعت ۸ صبح

روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ : ساعت ۱۱ صبح

در ضمن دانشجویان کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی نیز که در ترم جاری درس پروژه مالی را اخذ نموده اند روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۸ الی ۸:۳۰ جهت تحویل پروژه به جناب آقای صابری مراجعه نمایند.

دانشجویانی که در خصوص پروژه سوال دارند روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰  از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ به استاد صابری در کلاس ۸ مراجعه نمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

امتحان پایان ترم درس مبانی کامپیوتر(رشته ساختمان) استاد خسروی … ۹۷/۰۳/۱۹

خرداد/۱۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند امتحان پایان ترم درس مبانی کامپیوتر با استاد خسروی روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۷:۳۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارترسیمی استاد وفامند … ۹۷/۰۳/۲۱

خرداد/۱۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساندامتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارترسیمی استاد وفامند روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۱ساعت ۰۹:۴۵ لغایت ۱۳:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس حقوق معماری استاد جمشیدی … ۹۷/۰۳/۱۸

خرداد/۱۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حقوق معماری با استاد جمشیدی روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۱۶:۱۵ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

قابل توجه دانشجویان پسر(مشکل نظام وظیفه)…

خرداد/۱۲
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

  دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر می باشد جهت رفع مشکل نظام وظیفه هر چه سریعتر به آموزش مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت مراجعه تاریخ ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۹۷ می باشد.

۹۶۱۴۴۲۸۰۵۴ قهرمان پور-عبدالرضا
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۶ صفرپور-محمد
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۸ همتي-اكبر
۹۶۴۳۲۳۱۰۵ اكبري باصري-حسينعلي
۹۶۴۳۲۳۱۰۶ زارعي-عباس
۹۶۴۳۲۳۱۰۴ هاشمي نژاد-سيدميلاد
۹۶۴۵۰۰۰۳۷ بازوبندي-حميدرضا
۹۶۴۵۰۰۰۴۰ قرباني-مهدي
۹۶۴۱۴۳۰۰۶ روز رخ-رضا
۹۶۴۷۳۲۱۰۶ صديق-سيدمهدي
۹۶۴۷۳۲۰۸۴ عسكري-ميلاد
۹۶۴۷۳۲۰۹۶ قيصري-محمدرضا
۹۶۴۷۳۲۱۰۰ نجفي تيره شبانكاره-رضا
۹۶۲۵۱۱۸۰۲۷ صالحي-محمدامير
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۷ تشكر-شايان
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۰ ريسماني سيلاني
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۳ منصوريان-سيد آرمين
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۷ رحماني-مسيح
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۹ شفيعي بابائي-هومن
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۶ صافي-محسن
۹۶۲۸۸۹۱۴۱ جعفري-سروش
۹۶۲۸۸۹۱۰۱ خورشيدي-حسين
۹۶۲۸۸۹۱۰۴ زارع علي آبادي-ابوالفضل
۹۶۲۸۸۹۱۲۰ فاخري-يوشا
۹۶۲۸۸۹۱۰۵ كريمي-سامان
۹۶۲۸۸۹۱۳۵ گلبهار حقيقي-مسيح
۹۶۲۸۸۹۱۲۶ محمودي-محمد
۹۶۲۸۸۹۰۹۱ مولا-مصطفي
۹۶۳۵۱۱۰۱۸ بوستاني-هادي
۹۶۳۵۱۱۰۳۲ دهقان-ميلاد
۹۶۳۵۱۱۰۳۱ رضايي-پدرام
۹۶۳۵۱۱۰۳۰ طالب زاده ابنوي-ميثم
۹۶۳۵۱۱۰۲۵ غريب شي كاهيداني-بابك
۹۶۳۵۱۱۰۱۹ فطانتي-سينا
۹۶۳۵۱۱۰۲۶ كاظم پور-محمدصادق
۹۶۳۵۱۱۰۲۷ محمدي-رضا
۹۶۳۵۱۱۰۳۳ محمودي-محمدمهدي
۹۶۳۹۲۱۰۰۷ بالطف-كورش
۹۶۴۵۰۰۰۲۱ قرباني كشلولي-شايان
۹۶۴۵۰۰۰۳۲ مشكل گشا-علي
۹۶۴۱۴۳۰۰۷ آذري-جواد
۹۶۴۷۳۲۰۷۴ جمعه زاده-سجاد
۹۶۴۷۳۲۰۱۰ حاجتي-محمدرضا
۹۶۴۷۳۲۰۱۴ دوكوهكي-عليرضا
۹۶۴۷۳۲۰۱۵ رستمي-حسين
۹۶۴۷۳۲۰۷۳ علم پيشگان-علي
۹۶۴۷۳۲۰۶۸ مرادي-پارسا
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۷ علی-زنهاری
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۷ كياني پور-پيام
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۸ زارع-جواد
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۷ شادماني-احمدرضا
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۰ عباسي-حسام
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۹ منوچهري-حسين
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۶ نظامي-آرش
۹۶۲۸۸۹۰۲۴ صحرائيان-سيدميثم
۹۶۲۸۸۹۰۷۸ فياضي-مهزيار
۹۶۲۸۸۹۰۴۷ كمالي سروستاني-ايمان
۹۶۳۵۱۱۰۱۲ نوري-ميلاد
۹۵۲۱۰۴۵۰۴۲ صمداني – جاسم
۹۵۴۳۷۶۰۸۰ فرماني-احمدرضا
۹۵۴۵۵۶۰۴۱ شفيعي-عليرضا
۹۵۴۵۷۵۰۹۸ اوليايي-حامد
۹۵۲۵۶۴۸۰۳۷ دولت خواه-منصور
۹۵۲۹۲۷۰۸۷ فروغي-مرتضي
۹۵۲۹۲۷۱۰۶ كامگار-احمدعلي
۹۵۱۴۷۴۹۰۲۶ ترابي-بهزاد
۹۵۴۳۷۶۰۵۳ سقايي-سيدهاشم
۹۵۴۵۵۶۰۲۷ جوانمردي فر-محسن
۹۵۴۵۷۵۰۱۱ پاداش-علي
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ رادمهري-محمدامين
۹۵۴۵۷۵۰۸۹ سيدي-هادي
۹۵۲۵۶۹۴۰۰۹ يوسفي-مجتبي
۹۵۱۴۰۷۵۰۵۱ جوانمردي فر ـ كاوه
۹۵۲۹۲۷۰۳۹ عليپوري-سيدحميد
۹۵۳۵۴۱۰۰۲ پورمختاري-سامان
۹۳۱۹۷۰۳۳۱ رضاپور-علي
۹۲۱۷۱۸۴۱۲ محمد حجی
۹۲۱۷۱۸۴۸۵ سیاوش رضایی
۹۲۱۷۱۸۴۸۷ سعید نصیری
۹۳۲۷۲۹۰۷۷ آرمان بذرگر

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

زمان برگزاری کلاس کارگاه تأسیسات مکانیکی و آز فیزیک مکانیک (رشته ساختمان) … ۹۷/۰۳/۱۳

خرداد/۱۲
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند کلاس دروس آزمایشگاه فیزیک مکانیک و کارگاه تأسیسات مکانیکی استاد جزقانی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ به شرح زیر برگزار می گردد:

آز فیزیک مکانیک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰

کارگاه تأسیسات مکانیکی … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس مکانیک خاک استاد فرجام … ۹۷/۰۳/۱۳

خرداد/۱۲
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس مکانیک خاک استاد فرجام روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس درک و بیان ۲ خانم راضیه حمزوی … ۹۷/۰۳/۱۳

خرداد/۱۲
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس درک و بیان ۲ خانم راضیه حمزوی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس طرح معماری داخلی ۱ استاد رحمانی … ۹۷/۰۳/۱۳

خرداد/۱۲
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس طرح معماری داخلی ۱ استاد رحمانی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس مبانی معماری استاد شهسواری … ۹۷/۰۳/۱۳

خرداد/۱۲
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس مبانی نظری استاد شهسواری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس طرح ۲ آقای حمید نیک کار … ۹۷/۰۳/۱۲

خرداد/۱۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس طرح ۲ با آقای حمید نیک کار روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۹:۴۵ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی (گروه ارشد) استاد زارع مهذبیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۰…

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی زبان تخصصی استاد زارع مهذبیه روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس تمرین های معماری ۲ استاد همتی … ۹۷/۰۳/۱۰

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس جبرانی درس تمرین های معماری ۲ با استاد همتی روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی استاد نوشین … ۹۷/۰۳/۱۱

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی با استاد نوشین روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

 

 

کلاس جبرانی درس حقوق معماری استاد جمشیدی … ۹۷/۰۳/۱۱

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حقوق معماری با استاد جمشیدی روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

 

 

کلاس جبرانی درس تأسیسات مکانیکی و الکتریکی (کارشناسی ناپیوسته) استاد حجتی … ۹۷/۰۳/۱۱

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس تأسیسات مکانیکی و الکتریکی (کارشناسی ناپیوسته) با استاد حجتی روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۲:۱۵برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

 

 

کلاس جبرانی درس روستا با استاد شایانی … ۹۷/۰۳/۱۱

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس روستا(هر دو گروه) با استاد شایانی روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

 

 

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی کالبدی آقای رحیمی … ۹۷/۰۳/۱۰

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس برنامه ریزی کالبدی با آقای رحیمی روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۰:۳۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

 

 

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد صفری ۱۳۹۷/۰۳/۰۹…

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد صفری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۷:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

تغییر زمان برگزاری کلاس طراحی فنی استاد مجید نیک کار از چهارشنبه به پنج شنبه …

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد معماری منظر می رساند زمان برگزاری کلاس طراحی فنی استاد مجید نیک کار از روز چهارشنبه به روز پنج شنبه ساعت ۱۶:۰۰ تغییر یافت.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس خاقانی و نظامی استاد خلیلی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹…

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس خاقانی و نظامی استاد خلیلی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۸ الی ۱۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی استاد نوشین … ۹۷/۰۳/۰۸

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی استاد نوشین روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس حسابداری شرکت های ۲ استاد مقدم۱۳۹۷/۰۳/۰۹…

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری شرکت های ۲ استاد مقدم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی۴ استاد کاظمی لاری ۱۳۹۷/۰۳/۰۸…

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۴ استاد کاظمی لاری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

عدم برگزاری کلاس های استاد مرضیه کمالی سروستانی۱۳۹۷/۰۳/۰۸…

خرداد/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد مرضیه کمالی سروستانی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۲ استاد اصولی … ۹۷/۰۳/۰۸

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۲ با استاد اصولی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۱:۱۵ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس خواندن و درک مفاهیم ۲ استاد شبانی … ۹۷/۰۳/۰۸

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس خواندن و درک مفاهیم ۲ با استاد شبانی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس طرح ۱ استاد کرمی فر … ۹۷/۰۳/۰۸

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس طرح ۱ با استاد کرمی فر روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس تمرین معماری ۱ خانم رحیمی … ۹۷/۰۳/۰۸

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس تمرین های معماری ۱ با خانم رحیمی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس روستا با استاد شایانی … ۹۷/۰۳/۰۸

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس روستا(هر دو گروه) با استاد شایانی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

کلاس جبرانی درس مکانیک خاک و پی سازی استاد جوانبخش … ۹۷/۰۳/۰۷

خرداد/۰۶
خبر ها

وسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس مکانیک خاک و پی سازی با استاد جوانبخش روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۶:۳۰لغایت ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس حقوق معماری استاد جمشیدی … ۹۷/۰۳/۰۷

خرداد/۰۶
خبر ها

وسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حقوق معماری با استاد جمشیدی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۲۰:۳۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس تاریخ هنر آقای کاشف … ۹۷/۰۳/۰۷

خرداد/۰۶
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس تاریخ هنر با آقای کاشف روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir