امروز:

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری دروس تاریخ اسلام/متون اسلامی/انقلاب اسلامی را با استاد صادقی نژاد اخذ نموده اند۱۳۹۷/۰۳/۰۵…

خرداد/۰۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری دروس تاریخ اسلام / متون اسلامی/ انقلاب اسلامی را با استاد صادقی نژاد اخذ نموده اند می رساند روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ حضور کلیه دانشجویان در کلاس درس اجباری می باشد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

عدم برگزاری کلاس های استاد معتمد۱۳۹۷/۰۳/۰۳…

خرداد/۰۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد معتمد روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس های جبرانی استاد محمودرضا گلشن ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ …

خرداد/۰۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی استاد محمودرضا گلشن روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ به شرح زیر می باشد:

درس ساختمان های بتن آرمه :۱۶:۳۰ الی ۱۸:۱۵

درس ساختمان های فولادی :۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی کالبدی  استاد رحیمی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ …

خرداد/۰۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس برنامه ریزی کالبدی  استاد رحیمی روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۵:۰۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس محوطه سازی گروه ۲ استاد نیری ۱۳۹۷/۰۳/۰۵…

خرداد/۰۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس محوطه سازی گروه ۲ استاد نیری روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ از ساعت ۱۸:۱۵ الی ۲۰:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی۱۳۹۷/۰۳/۰۵…

خرداد/۰۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبراین درس هندسه ترسیمی استاد حسنلی … ۹۷/۰۳/۰۳

خرداد/۰۲
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس هندسه ترسیمی با استاد حسنلی روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

عدم برگزاری کلاس های درس اندیشه اسلامی ۱ و اخلاق اسلامی استاد ارجمند۱۳۹۷/۰۳/۰۲…

خرداد/۰۱
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های درس اندیشه اسلامی ۱ و اخلاق اسلامی استاد ارجمند روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ برگزار نمی گردد.

لازم بذکر است کلاس درس اندیشه اسلامی ۲ برگزار می گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس های درس اندیشه اسلامی ۱ و اخلاق اسلامی استاد ارجمند ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

خرداد/۰۱
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های درس اندیشه اسلامی ۱ و اخلاق اسلامی استاد ارجمند روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ برگزار نمی گردد.

لازم بذکر است کلاس درس اندیشه اسلامی ۲ برگزار می گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۲ استاد اصولی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲…

خرداد/۰۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اصول حسابداری۲  استاد اصولی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد صفری ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

خرداد/۰۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد صفری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد مجید اسکندری ۱۳۹۷/۰۳/۰۲…

خرداد/۰۱
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد مجید اسکندری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس شناخت و طراحی معماری روستا با استاد شایانی … ۹۷/۰۳/۰۲

خرداد/۰۱
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس شناخت و طراحی معماری روستا با استاد شایانی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ برگزار میگردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه دانشجویان درس روش تحقیق دکتر کمالی (گروه حسابداری و مدیریت بازرگانی)…

خرداد/۰۱
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری درس روش تحقیق در مدیریت و روش های تحقیق و ماخذشناسی را با جناب آقای دکتر کمالی سروستانی اخذ نموده اند  می رساند جلسه پایانی کلاس روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به شرح زیر می باشد:

گروه مدیریت بازرگانی: روش تحقیق در مدیریت ساعت ۱۵

گروه حسابداری: روش های تحقیق و ماخذشناسی ساعت ۱۴

حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس های جبرانی استاد هودی۱۳۹۷/۰۳/۰۱…

خرداد/۰۱
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی استاد هودی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱به شرح زیر برگزار می گردد:

مدیریت استراتژیک: ۱۴:۴۵ الی ۱۷:۱۵

بازاریابی و مدیریت بازار: ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس مکانیک سیالات استاد شناسا … ۹۷/۰۳/۰۱

اردیبهشت/۳۱
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس مکانیک سیالات با استاد شناسا روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۱:۱۵ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس طرح ۱ استاد کرمی فر … /۹۷۰۳/۰۱

اردیبهشت/۳۱
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس طرح ۱ با استاد کرمی فر روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی آقای ارجمند … ۹۷/۰۳/۰۱

اردیبهشت/۳۱
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی با آقای ارجمند روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس شناخت و طراحی معماری روستا استاد بادآهنگ۱۳۹۷/۰۲/۳۱…

اردیبهشت/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس شناخت و طراحی معماری روستا استاد بادآهنگ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ از ساعت ۱۳ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس عملیات ژئودزی استاد دهقانی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اردیبهشت/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس عملیات ژئودزی استاد دهقانی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس حقوق معماری استاد جمشیدی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اردیبهشت/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حقوق معماری استاد جمشیدی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس طراحی صنعتی استاد کاشف۱۳۹۷/۰۲/۳۱…

اردیبهشت/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس طراحی صنعتی استاد کاشف روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد حجتی۱۳۹۷/۰۲/۳۱…

اردیبهشت/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد حجتی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم تشکیل کلاس های استاد رجبیان…

اردیبهشت/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد رجبیان در تاریخ های ذیل برگزار نمی گردد.

دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان پسر(مشکل نظام وظیفه)…

اردیبهشت/۳۰
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

  دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر می باشد جهت رفع مشکل نظام وظیفه هر چه سریعتر به آموزش مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت مراجعه تاریخ ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۷ می باشد.

۹۶۱۴۴۲۸۰۵۴ قهرمان پور-عبدالرضا
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۶ صفرپور-محمد
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۸ همتي-اكبر
۹۶۴۳۲۳۱۰۵ اكبري باصري-حسينعلي
۹۶۴۳۲۳۱۰۶ زارعي-عباس
۹۶۴۳۲۳۱۰۴ هاشمي نژاد-سيدميلاد
۹۶۴۵۰۰۰۳۷ بازوبندي-حميدرضا
۹۶۴۵۰۰۰۴۰ قرباني-مهدي
۹۶۴۱۴۳۰۰۶ روز رخ-رضا
۹۶۴۷۳۲۱۰۶ صديق-سيدمهدي
۹۶۴۷۳۲۰۸۴ عسكري-ميلاد
۹۶۴۷۳۲۰۹۶ قيصري-محمدرضا
۹۶۴۷۳۲۱۰۰ نجفي تيره شبانكاره-رضا
۹۶۲۵۱۱۸۰۲۷ صالحي-محمدامير
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۷ تشكر-شايان
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۰ ريسماني سيلاني
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۳ منصوريان-سيد آرمين
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۷ رحماني-مسيح
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۹ شفيعي بابائي-هومن
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۶ صافي-محسن
۹۶۲۸۸۹۱۴۱ جعفري-سروش
۹۶۲۸۸۹۱۰۱ خورشيدي-حسين
۹۶۲۸۸۹۱۰۴ زارع علي آبادي-ابوالفضل
۹۶۲۸۸۹۱۲۰ فاخري-يوشا
۹۶۲۸۸۹۱۰۵ كريمي-سامان
۹۶۲۸۸۹۱۳۵ گلبهار حقيقي-مسيح
۹۶۲۸۸۹۱۲۶ محمودي-محمد
۹۶۲۸۸۹۰۹۱ مولا-مصطفي
۹۶۳۵۱۱۰۱۸ بوستاني-هادي
۹۶۳۵۱۱۰۳۲ دهقان-ميلاد
۹۶۳۵۱۱۰۳۱ رضايي-پدرام
۹۶۳۵۱۱۰۳۰ طالب زاده ابنوي-ميثم
۹۶۳۵۱۱۰۲۵ غريب شي كاهيداني-بابك
۹۶۳۵۱۱۰۱۹ فطانتي-سينا
۹۶۳۵۱۱۰۲۶ كاظم پور-محمدصادق
۹۶۳۵۱۱۰۲۷ محمدي-رضا
۹۶۳۵۱۱۰۳۳ محمودي-محمدمهدي
۹۶۳۹۲۱۰۰۷ بالطف-كورش
۹۶۴۵۰۰۰۲۱ قرباني كشلولي-شايان
۹۶۴۵۰۰۰۳۲ مشكل گشا-علي
۹۶۴۱۴۳۰۰۷ آذري-جواد
۹۶۴۷۳۲۰۷۴ جمعه زاده-سجاد
۹۶۴۷۳۲۰۱۰ حاجتي-محمدرضا
۹۶۴۷۳۲۰۱۴ دوكوهكي-عليرضا
۹۶۴۷۳۲۰۱۵ رستمي-حسين
۹۶۴۷۳۲۰۷۳ علم پيشگان-علي
۹۶۴۷۳۲۰۶۸ مرادي-پارسا
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۷ علی-زنهاری
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۷ كياني پور-پيام
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۸ زارع-جواد
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۷ شادماني-احمدرضا
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۰ عباسي-حسام
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۹ منوچهري-حسين
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۶ نظامي-آرش
۹۶۲۸۸۹۰۲۴ صحرائيان-سيدميثم
۹۶۲۸۸۹۰۷۸ فياضي-مهزيار
۹۶۲۸۸۹۰۴۷ كمالي سروستاني-ايمان
۹۶۳۵۱۱۰۱۲ نوري-ميلاد
۹۵۲۱۰۴۵۰۴۲ صمداني – جاسم
۹۵۴۳۷۶۰۸۰ فرماني-احمدرضا
۹۵۴۵۵۶۰۴۱ شفيعي-عليرضا
۹۵۴۵۷۵۰۹۸ اوليايي-حامد
۹۵۲۵۶۴۸۰۳۷ دولت خواه-منصور
۹۵۲۹۲۷۰۸۷ فروغي-مرتضي
۹۵۲۹۲۷۱۰۶ كامگار-احمدعلي
۹۵۱۴۷۴۹۰۲۶ ترابي-بهزاد
۹۵۴۳۷۶۰۵۳ سقايي-سيدهاشم
۹۵۴۵۵۶۰۲۷ جوانمردي فر-محسن
۹۵۴۵۷۵۰۱۱ پاداش-علي
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ رادمهري-محمدامين
۹۵۴۵۷۵۰۸۹ سيدي-هادي
۹۵۲۵۶۹۴۰۰۹ يوسفي-مجتبي
۹۵۱۴۰۷۵۰۵۱ جوانمردي فر ـ كاوه
۹۵۲۹۲۷۰۳۹ عليپوري-سيدحميد
۹۵۳۵۴۱۰۰۲ پورمختاري-سامان
۹۳۱۹۷۰۳۳۱ رضاپور-علي
۹۲۱۷۱۸۴۱۲ محمد حجی
۹۲۱۷۱۸۴۸۵ سیاوش رضایی
۹۲۱۷۱۸۴۸۷ سعید نصیری
۹۳۲۷۲۹۰۷۷ آرمان بذرگر

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی ۲ استاد مریم صالحی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰…

اردیبهشت/۲۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی ۲ استاد مریم صالحی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ به شرح زیر برگزار می گردد:

گروه ۱ : ۸:۱۵ لغایت ۱۱:۴۵

گروه ۲ : ۱۴:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵

کلاس جبرانی درس زبان پیش استاد چابک رو ۱۳۹۷/۰۲/۳۰…

اردیبهشت/۲۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس زبان پیش استاد چابک رو روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ از ساعت ۱۳الی ۱۴:۴۵ برگزار میگردد.

کلاس جبرانی دروس ریاضی۷ و محاسبات عددی استاد حکیمیان … ۹۷/۰۲/۳۰

اردیبهشت/۲۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی استاد حکیمیان به شرح زیر می باشد:

ریاضی ۷ … روز یکشنیه مورخ ۹۷/۰۲/۳۰  … ساعت ۱۵:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵

محاسبات عددی … روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۳۰ … ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰

کلاس جبرانی درس محوطه سازی گروه ۱ استاد نیری ۱۳۹۷/۰۲/۲۹…

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس محوطه سازی گروه ۱ استاد نیری روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ از ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۳ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ استاد ارجمند ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ استاد ارجمند روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ از ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۴ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۳ استاد اصولی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹…

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۳ استاد اصولی روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر…

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جلسه تصویب پروپزال گروه ارشد معماری و معماری منظر ۵ شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

(دانشجویان در صورت تمایل جهت اصلاحات جزئی می توانند حضور داشته باشند.)

تغییر ساعت کلاسی درس بازاریابی بین الملل استاد مهدی بیرق دار۱۳۹۷/۰۲/۲۷…

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس درس بازاریابی بین الملل استاد مهدی بیرق دار روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ از ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس روستا استاد بادآهنگ … ۹۷/۰۲/۲۷

اردیبهشت/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس روستا با استاد بادآهنگ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس تمرین های معماری استاد همتی … ۹۷/۰۲/۲۷

اردیبهشت/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس تمرین های معماری استاد همتی روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس پرسپکتیو استاد نیری … ۹۷/۰۲/۲۷

اردیبهشت/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس پرسپکتیو با استاد نیری روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های آقای رحیمی … ۹۷/۰۲/۲۷

اردیبهشت/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های آقای رحیمی روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد صفری ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

اردیبهشت/۲۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد صفری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ از ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس تحقیق در دستور زبان فارسی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶…

اردیبهشت/۲۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس تحقیق در دستور زبان فارسی استاد رزمجو روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ از ساعت ۸ لغایت ۹:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس ژئودزی استاد دهقانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

اردیبهشت/۲۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس ژئودزی استاد دهقانی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ از ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۳ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد نیلوفر دستغیبی فرد۱۳۹۷/۰۲/۲۶…

اردیبهشت/۲۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد نیلوفر دستغیبی فرد روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد حجتی … ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۹۷

اردیبهشت/۲۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد حجتی روز های سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۵ و چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۶ و پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس کارآموزی دانشجویان کارشناسی و کاردانی رشته معماری(نیمسال دوم ۹۷-۹۶)

اردیبهشت/۲۳
خبر ها

  به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه کلاس کارآموزی مطابق با جدول ارائه شده در سه هفته متوالی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است دانشجویان می بایست در صورت تداخل برنامه اعلام شده با هر یک از کلاس ها، تا روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ به مسئول کارآموزی( مهندس عطاران) مراجعه نمایند.

 

گروه: A  ۹:۳۰ –  ۰۸:۰

سالن گلستانه

گروه : B  ۱۱:۱۵ – ۹:۴۵

سالن گلستانه

گروه :C 13:00 – ۱۱:۳۰

سالن گلستانه

روز :

سه شنبه

تاریخ :

۲۵/۲/۹۷            ۱/۳/۹۷

۸/۳/۹۷

روز :

سه شنبه

تاریخ :

۲۵/۲/۹۷            ۱/۳/۹۷

۸/۳/۹۷

روز :

سه شنبه

تاریخ :

۲۵/۲/۹۷           ۱/۳/۹۷

۸/۳/۹۷

عاطفه آزادی محمدامین رضایی بیتا احمدی شولی علیرضا صفری فائزه سروش نیک فرشاد معینی
محمدرضا آزادی سجاد روشن زاده الناز ارجمندی ملیکا علیزاده نازنین سلیمانی رکسانا میدان شاهی
رضا آشوری الهام زارع سمانه ارندی فاطمه فضلی الناز سلیمانی فرد امیر نظیفی
مهدی ارس فاطمه زارع مهسا اسفندیاری مریم محمدخانی رخساره شکیبایی مهتاب نوروزی
پریسا آیین مهر زهرا زرین حقیقی میلاد اله بخشی کوثر محمدی سعیده صولتی محمدرضا نوروزی چگینی
معصومه پیشاهنگ زینب زیرک فرد اله بازترابی وحید محمدی سیاوش طاهری فاطمه هرو
نوراله تاجیک مرضیه ستوده مشهدی سامان بذرافکن سهند مرادی ابوالوردی زهرا عابدی مرضیه همتی
احمدرضا تجدد   سامان جلالی سیده راضیه موسوی زهرا عباسی یادگار یونسی
زهرا توحیدی   زهرا حاصلی صبا نیکان مهر میلاد عزیزی  
فاطمه ثابت   مهرداد حسینی فیشوری فاطمه جمشیدفر سید حمید علیپور  
علی جوکار   فاطمه حیدریان زادبخش حسین خاکپور امیرهمایون غلامعلی زاده  
حمیدرضا چالاک   مینا دهقان ابنوی   محمدمهدی فروغ حقیقت  
ماهان حامیان   علیرضا دیدگان   امیر فریدونی  
عاطفه حسینی   نگار رحیمیان یزدی   فرناز کاظمی میرکی  
محمد دانیالی   حدیثه رمضانی   نجمه کامرانی راد  
مهدیس دقیقی   نسترن روشن قلاتی   مریم کریمی  
فاطمه دهقانی

 

  مهرداد زارع   سارا کشت کار  
مژگان راجی علیپور   بهناز سلجوقی رسا   ساره کمالی  
علی رستمی   سارا شفیعی   هانیه محزون  
           

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر

اردیبهشت/۲۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر می رساند آخرین زمان تحویل پروپوزال در اردیبشت ماه ۹۷ (به بخش معماری) روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۵ می باشد.

قابل ذکر است جلسه مربوطه باتوجه به تعداد پروپوزال های ازائه شده در این ماه (به حد نصاب رسیدن) تشکیل خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان رشته عمران اجرایی …

اردیبهشت/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته عمران اجرایی که درس اجرای سازه های بتونی را با استاد انتظار المهدی اخذ نمودند می رساند جهت دریافت فایل موضوعات مربوط به تحقیق و نحوه انجام، تحویل و ارایه این درس به آموزش (کارشناس بخش ) مراجعه بفرمایید.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات فارسی…

اردیبهشت/۱۵
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ورودی ۹۵ می رساند که امتحان درس سمینار استاد نیازکار روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویانی که درس سمینار را اخذ نموده اند اجباری می باشد.

امتحان مجدد برگزار نمی گردد.

کلاس توجیهی کارآموزی رشته ساختمان و عمران (استاد دماوندی) …

اردیبهشت/۱۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته های ساختمان و عمران که درس کارآموزی را با استاد دماوندی اخذ نمودند می رساند کلاس توجیهی کارآموزی به شرح زیر برگزار می گردد:

شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۳۰

یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰

قابل توجه دانشجویان رشته ساختمان که در ترم جاری درس مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی را با استاد نجمه خسروی اخذ نموده اند…

اردیبهشت/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند زمان برگزاری کلاس مبانی کامپوتر و برنامه ریزی استاد خسروی به روز دوشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵ تغییر یافت

قابل توجه دانشجویان حسابداری که درس پروژه مالی را در ترم جاری اخذ نموده اند…

فروردین/۳۰
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس پروژه مالی را در ترم جاری با استاد صابری اخذ نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی روز   ۵ شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۶ ساعت ۱۲:۴۵ در محل گلستانه برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

زمان برگزاری کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی رشته ساختمان …

فروردین/۲۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی به شرح زیر می باشد:

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۴ …….
 • آزمایشگاه فیزیک مکانیک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه تأسیسات مکانیکی … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۱  …….
 • آزمایشگاه فیزیک مکانیک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه تأسیسات مکانیکی … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۸ ……..
 • آزمایشگاه مکانیک خاک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۵  …….
 • آزمایشگاه مکانیک خاک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۱  …….
 • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸  ……..
 • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir