امروز:

عدم برگزاری کلاس های آقای عبدالرسول صادقپور ۹۵/۱۲/۱۱ …

اسفند/۱۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های آقای عبدالرسول صادقپور روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس نقد ادبی استاد رضایی ۱۳۹۵/۱۲/۱۰…

اسفند/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس نقد ادبی را با استاد رضایی اخذ نموده اند می رساند که کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ساعت ۸-۹:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس طرح ۵ استاد نیک کار ۹۵/۱۲/۱۳ …

اسفند/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس طرح ۵ را با استاد نیک کار در روز پنجشنبه اخذ نمودند می رساند که کلاس جبرانی روز جمعه مورخ ۹۵/۱۲/۱۳ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس استاد جعفری

اسفند/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد جعفری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

برگزاری کلاس استاد شریفی پور

اسفند/۰۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان استاد شریفی پور می رساند

کلاس کلیات زبان شناسی روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ساعت ۹:۳۰-۸ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان معماری (ترم آخر)

اسفند/۰۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس طرح نهایی داشته و پروژه خود را تحویل داده اند می رساند جهت تحویل ماکت های خود حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۰۰ به ساختمان فنی و مهندسی مراجعه فرمایند.

در غیر اینصورت مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال ماکت های باقیمانده ندارد.

عدم برگزاری کلاس استاد همایونی

اسفند/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس استاد همایونی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد هودی ۹۵/۱۲/۰۳ و ۹۵/۱۲/۰۴

اسفند/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند روزهای سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۳ و چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ کلاس های استاد هودی برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های آقای غلامعباس پایدار

اسفند/۰۳
خبر ها

.به اطلاع می رساند کلاس های آقای غلامعباس پایدار روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ و ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ تشکیل نمی شود

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد قنواتی

اسفند/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد قنواتی در روزهای سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان حسابداری

اسفند/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس ریاضی پایه ساعت۸:۴۵ تا ۱۱:۱۵ روز سه شنبه به دلیل به حد نصاب نرسیدن در گروه ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰ استاد ترنج ادغام شد و کلاس اصول حسابداری ۲ روز سه شنبه  ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۴۵ به دلیل به حد نصاب نرسیدن در گروه ۸:۰۰ تا ۱۱:۱۵ استاد نامداری ادغام شد.

عدم برگزاری کلاس استاد عابدی

اسفند/۰۲
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس سیاست های پولی و مالی استاد عابدی در روز سه شنبه مورخ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ تشکیل نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ادبیات فارسی

اسفند/۰۱
خبر ها

قابل توجه دانشجویان رشته ادبیات فارسی که دروس:۱-متون نظم ۲ :سی قصیده از ناصر خسرو ۲-دستور زبان فارسی ۲ ۳- تاریخ زبان فارسی ۴- زبان خارجه تخصصی قسمت اول ۵-کارگاه مقاله نویسی را اخذ نموده اند

به اطلاع می رساند بدلیل به حد نصاب نرسیدن کلاس تشکیل نمی گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد وطن دوست

اسفند/۰۱
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد وطن دوست در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تشکیل نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ادبیات فارسی

اسفند/۰۱
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ادبیات فارسی می رساند در جلسه عمومی و اجباری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۹:۳۰ حضور بهم رسانند.

حضور کلیه دانشجویان کارشناسی ادبیات الزامی است.

حذف گروه درسی متون اسلامی گروه۶ به دلیل به حد نصاب نرسیدن

بهمن/۳۰
خبر ها

گروه درسی متون اسلامی گروه۶ روزهای چهارشنبه۱۹:۴۵-۱۸:۱۵ استاد رهبری به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردید.

دانشجویانی که این گروه درسی را انتخاب نموده اند جهت تغییر گروه هرچه سریعتر به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

باتشکر

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد عابدی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ تشکیل نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد صابری

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس تئوری حسابداری ۱ استاد صابری در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱تشکیل نمی شود .

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویانی که درس طراحی فنی ساختمان اخذ نمودند …

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس طراحی فنی ساختمان را با آقایان دلدار -صفی یاری -کیانی اخذ نمودند می رساند تمامی گروه ها در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ به همراه وسائل اسکیس در کلاس حضور بهم رسانند.

عدم برگزاری کلاس های آقای علی دهقان

بهمن/۳۰
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های آقای علی دهقان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تشکیل نمی شود.

جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

تغییر ساعت کلاسی درس زبان عمومی استاد حسینی روز پنج شنبه

بهمن/۲۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس زبان عمومی را با استاد حسینی روز پنج شنبه ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ اخذ نمودند می رساند ساعت شروع کلاس به ساعت ۱۱:۰۰ تغییر یافت.

تغییر مکان برگزاری کلاس آئین نگارش استاد رجبیان …

بهمن/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس آئین نگارش با استاد رجبیان اخذ نمودند می رساند کلاس های روز سه شنبه در ساختمان علوم انسانی(چهارراه پارامونت) و کلاس های روز چهارشنبه در ساختمان فنی و مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.

جدول زمانبندی حذف و اضافه۹۵۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳

بهمن/۱۸
خبر ها

کلیه دانشجویان مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳ که درس حقوق بازرگانی را اخذ نکرده اند (مشروط بر گذراندن درس پیشنیاز بازاریابی و مدیریت بازار) هر چه سریع تر جهت اخذ این درس به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت کلیه عواقب اخذ نکردن این درس به عهده دانشجو میباشد.

آخرین جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس پایان نامه را اخذ نمودند می رساند آخرین جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶ لغایت۱۸ در ساختمان فنی و مهندسی می باشد.

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند با توجه به آغاز کلاس ها دانشجویان می بایست تا روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ پروژه های خود را از دانشگاه تحویل بگیرند.

در غیر اینصورت بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو می باشد.

زمان برگزاری کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی رشته ساختمان

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند برنامه کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی گروه ساختمان به شرح زیر است :

کارگاه تأسیسات مکانیکی ……….. سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ ………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه فیزیک حرارت …………. چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۰ …………ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه مکانیک خاک ………….. پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱ ………… ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه تأسیسات برقی …………… شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ …………….. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه بتن …………………….. یکشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ ……………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه قالب بندی و آرماتور ……….. دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ……………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه جوشکاری ………………….. سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ ………… ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه فیزیک مکانیک ………….. چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ …………ساعت ۸:۰۰ لغایت۱۵:۰۰

مکان : شهرک گلستان – بعد از نمایشگاه بین المللی – خیابان آبشار- دانشکده فنی سما

قابل توجه دانشجویان معماری

بهمن/۱۳
خبر ها

به اطلاع می رساند دانشجویان رشته معماری می بایست پروژه های خود را از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۴ با ارائه کارت شناسایی تحویل بگیرند.

در غیر این صورت بروز هر گونه مشکل به عهده دانشجو میباشد.

محل برگزاری کلاسهای عمومی نیمسال دوم۹۵

زمان بندی انتخاب واحد۹۵۲

زمان برگزاری امتحان عملی درس نرم افزار های ترسیمی استاد محبوبی

بهمن/۰۶
خبر ها

قابل توجه دانشجویان عزیز

امتحان عملی درس نرم افزارهای ترسیمی آقای مهندس محبوبی روز سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۲ساعت۱۰:۰۰ در ساختمان فنی و مهندسی(چهارراه بنفشه)برگزار می گردد.

تقویم آموزشی نیمسال دوم۹۶-۹۵

بهمن/۰۵
خبر ها

زمان امتحان و تحویل پروژه نهایی کارآموزی رشته معماری …

بهمن/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس کارآموزی را در نیمسال تابستان و مهر ۹۵ اخذ نمودند می رساند امتحان و تحویل پروژه نهایی درس کارآموزی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱  ساعت ۱۰:۰۰ در ساختمان فنی و مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.

آخرین جلسه کرکسیون سازه و تأسیسات دانشجویان معماری …

بهمن/۰۳
خبر ها

  به اطلاع دانشجویان معماری می رساند برنامه آخرین جلسه کرکسیون سازه و تأسیسات جهت درس طرح نهایی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۴ به شرح زیر می باشد:

مهندس دماوندی ….. ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰

مهندس حجت …… ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰

قابل توجه دانشجویان ارشد زبان و ادبیات فارسی(تغییر تاریخ امتحانات)

دی/۲۶
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می رساند که تاریخ امتحان عربی ۳ از تاریخ ۹۵/۱۱/۰۴ به تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ در محل ساختمان فنی و مهندسی(چهار راه بنفشه )تغییر یافته و امتحان درس کشف المحجوب نیز از تاریخ ۹۵/۱۱/۲ به تاریخ ۹۵/۱۱/۰۹ ساعت ۰۸:۰۰ (ساختمان علوم انسانی)تغییر یافته است

زمان برگزاری آخرین جلسه کرکسیون تأسیسات استاد حجتی (جهت درس طرح نهایی)

دی/۲۵
خبر ها

قابل توجه دانشجویانی که درس طرح نهایی دارند ؛

آخرین فرصت کرکسیون تأسیسات با استاد حجتی روز های دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ و چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ خواهد بود

زمان برگزاری جلسه کرکسیون سازه استاد دماوندی ۹۵/۱۰/۲۷

دی/۲۰
خبر ها

قابل توجه دانشجویان معماری (درس پایان نامه)

جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ در ساختمان فنی مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری (تکمیل ظرفیت مهر ۹۶-۹۵)

دی/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری (تکمیل ظرفیت مهر ۹۶-۹۵) می رساند تغییر تاریخ برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۹۶-۹۵ برخی از دروس به شرح زیر می باشد :

زبان تخصصی … گروه ۳ … استاد زارع مهذبیه … ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

روش تحقیق معماری … گروه ۳ … استادقنبری … ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

نظریه و روش های طراحی … گروه ۳ … استاد ملک مرزبان … ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

سیر اندیشه های معماری … گروه ۲ … استاد قنبری … ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

طرح معماری ۱ … گروه ۳ … استاد کاشف … ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

مکان برگزاری : ساختمان علوم انسانی (چهارراه پارامونت) 

زمان : ۱۰:۳۰

خواهشمند است جهت حضور در جلسه امتحان و آگاهی کامل از زمان برگزاری امتحانات کارت ورود به جلسه امتحان را مجدداً از پروفایل شخصی خود دریافت کنید.

کلاس گرافیک معماری داخلی استاد حسنلی ۹۵/۱۰/۱۵

دی/۱۴
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس گرافیک معماری داخلی استاد حسنلی روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ برای هر دو گروه طبق ساعت کلاسی در کارگاه کامپیوتر ساختمان علوم انسانی (چهارراه پارامونت) برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس عربی ۱ استاد رزمجویی ۹۵/۱۰/۱۱ …

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجو می رساند کلاس جبرانی درس عربی ۱ با استاد رزمجویی روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس اصول ترجمه استاد جوادپور ۹۵/۱۰/۱۱ …

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول ترجمه با استاد جوادپور روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

امتحان تئوری (امتحان پایان ترم) درس نرم افزارهای ترسیمی استاد اسدی ۹۵/۱۰/۱۱ …

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان تئوری درس نرم افزارهای ترسیمی  با استاد اسدی (تمام گروه ها) روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ ساعت ۸:۱۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس صرف و نحو ۱ و عربی ۳ استاد جعفری ۹۵/۱۰/۰۹ …

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی استاد جعفری روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۹ به شرح زیر می باشد :

صرف و نحو ۱ … ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵

عربی ۳ … ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

کلاس جبرانی درس عربی ۳ و مبانی عرفان استاد خلیلی ۹۵/۱۰/۰۹ …

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد خلیلی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۹ به شرح زیر می باشد :

عربی ۳ … ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۴۵

مبانی عرفان … ۱۴:۴۵ لغایت ۱۵:۳۰

کلاس جبرانی درس کشف المحجوب با استاد رزمجویی ۹۵/۱۰/۰۹ …

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس کشف المحجوب با استاد رزمجویی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

زمان برگزاری امتحان پایان ترم درس آشنایی بامرمت ابنیه با استاد فروزانپور ۹۵/۱۰/۱۲ …

دی/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری در مقطع کارشناسی ناپیوسته می رساند امتحان پایان ترم درس آشنایی با مرمت ابنیه با استاد فروزانپور روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ در ساختمان فنی مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس ترجمه ادبی ۲ استاد جواد پور ۹۵/۱۰/۰۸ …

دی/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس ترجمه ادبی ۲ با استاد جواد پور روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

امتحان درس کارآموزی استاد شناوری

دی/۰۷
خبر ها, خرداد

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی را با استاد شناوری اخذ نموده اند می رساند که،امتحان پایان ترم این درس ۹۵/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ در محل ساختمان علوم انسانی می باشد.

کلاس جبرانی درس حسابداری بخش عمومی استاد منصوری (کارشناسی ارشد حسابداری) ۹۵/۱۰/۰۷ …

دی/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری بخش عمومی با استاد منصوری روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درساقتصاد کلان استاد کشاورزی ۹۵/۱۰/۰۶ …

دی/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد کشاورزی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۶ ساعت ۱۵:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.