امروز:

قابل توجه دانشجویان درس روش تحقیق دکتر کمالی (گروه حسابداری و مدیریت بازرگانی)…

خرداد/۰۱
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری درس روش تحقیق در مدیریت و روش های تحقیق و ماخذشناسی را با جناب آقای دکتر کمالی سروستانی اخذ نموده اند  می رساند جلسه پایانی کلاس روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به شرح زیر می باشد:

گروه مدیریت بازرگانی: روش تحقیق در مدیریت ساعت ۱۵

گروه حسابداری: روش های تحقیق و ماخذشناسی ساعت ۱۴

حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه دانشجویان پسر(مشکل نظام وظیفه)…

اردیبهشت/۳۰
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

  دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر می باشد جهت رفع مشکل نظام وظیفه هر چه سریعتر به آموزش مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت مراجعه تاریخ ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۷ می باشد.

۹۶۱۴۴۲۸۰۵۴ قهرمان پور-عبدالرضا
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۶ صفرپور-محمد
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۸ همتي-اكبر
۹۶۴۳۲۳۱۰۵ اكبري باصري-حسينعلي
۹۶۴۳۲۳۱۰۶ زارعي-عباس
۹۶۴۳۲۳۱۰۴ هاشمي نژاد-سيدميلاد
۹۶۴۵۰۰۰۳۷ بازوبندي-حميدرضا
۹۶۴۵۰۰۰۴۰ قرباني-مهدي
۹۶۴۱۴۳۰۰۶ روز رخ-رضا
۹۶۴۷۳۲۱۰۶ صديق-سيدمهدي
۹۶۴۷۳۲۰۸۴ عسكري-ميلاد
۹۶۴۷۳۲۰۹۶ قيصري-محمدرضا
۹۶۴۷۳۲۱۰۰ نجفي تيره شبانكاره-رضا
۹۶۲۵۱۱۸۰۲۷ صالحي-محمدامير
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۷ تشكر-شايان
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۰ ريسماني سيلاني
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۳ منصوريان-سيد آرمين
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۷ رحماني-مسيح
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۹ شفيعي بابائي-هومن
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۶ صافي-محسن
۹۶۲۸۸۹۱۴۱ جعفري-سروش
۹۶۲۸۸۹۱۰۱ خورشيدي-حسين
۹۶۲۸۸۹۱۰۴ زارع علي آبادي-ابوالفضل
۹۶۲۸۸۹۱۲۰ فاخري-يوشا
۹۶۲۸۸۹۱۰۵ كريمي-سامان
۹۶۲۸۸۹۱۳۵ گلبهار حقيقي-مسيح
۹۶۲۸۸۹۱۲۶ محمودي-محمد
۹۶۲۸۸۹۰۹۱ مولا-مصطفي
۹۶۳۵۱۱۰۱۸ بوستاني-هادي
۹۶۳۵۱۱۰۳۲ دهقان-ميلاد
۹۶۳۵۱۱۰۳۱ رضايي-پدرام
۹۶۳۵۱۱۰۳۰ طالب زاده ابنوي-ميثم
۹۶۳۵۱۱۰۲۵ غريب شي كاهيداني-بابك
۹۶۳۵۱۱۰۱۹ فطانتي-سينا
۹۶۳۵۱۱۰۲۶ كاظم پور-محمدصادق
۹۶۳۵۱۱۰۲۷ محمدي-رضا
۹۶۳۵۱۱۰۳۳ محمودي-محمدمهدي
۹۶۳۹۲۱۰۰۷ بالطف-كورش
۹۶۴۵۰۰۰۲۱ قرباني كشلولي-شايان
۹۶۴۵۰۰۰۳۲ مشكل گشا-علي
۹۶۴۱۴۳۰۰۷ آذري-جواد
۹۶۴۷۳۲۰۷۴ جمعه زاده-سجاد
۹۶۴۷۳۲۰۱۰ حاجتي-محمدرضا
۹۶۴۷۳۲۰۱۴ دوكوهكي-عليرضا
۹۶۴۷۳۲۰۱۵ رستمي-حسين
۹۶۴۷۳۲۰۷۳ علم پيشگان-علي
۹۶۴۷۳۲۰۶۸ مرادي-پارسا
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۷ علی-زنهاری
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۷ كياني پور-پيام
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۸ زارع-جواد
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۷ شادماني-احمدرضا
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۰ عباسي-حسام
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۹ منوچهري-حسين
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۶ نظامي-آرش
۹۶۲۸۸۹۰۲۴ صحرائيان-سيدميثم
۹۶۲۸۸۹۰۷۸ فياضي-مهزيار
۹۶۲۸۸۹۰۴۷ كمالي سروستاني-ايمان
۹۶۳۵۱۱۰۱۲ نوري-ميلاد
۹۵۲۱۰۴۵۰۴۲ صمداني – جاسم
۹۵۴۳۷۶۰۸۰ فرماني-احمدرضا
۹۵۴۵۵۶۰۴۱ شفيعي-عليرضا
۹۵۴۵۷۵۰۹۸ اوليايي-حامد
۹۵۲۵۶۴۸۰۳۷ دولت خواه-منصور
۹۵۲۹۲۷۰۸۷ فروغي-مرتضي
۹۵۲۹۲۷۱۰۶ كامگار-احمدعلي
۹۵۱۴۷۴۹۰۲۶ ترابي-بهزاد
۹۵۴۳۷۶۰۵۳ سقايي-سيدهاشم
۹۵۴۵۵۶۰۲۷ جوانمردي فر-محسن
۹۵۴۵۷۵۰۱۱ پاداش-علي
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ رادمهري-محمدامين
۹۵۴۵۷۵۰۸۹ سيدي-هادي
۹۵۲۵۶۹۴۰۰۹ يوسفي-مجتبي
۹۵۱۴۰۷۵۰۵۱ جوانمردي فر ـ كاوه
۹۵۲۹۲۷۰۳۹ عليپوري-سيدحميد
۹۵۳۵۴۱۰۰۲ پورمختاري-سامان
۹۳۱۹۷۰۳۳۱ رضاپور-علي
۹۲۱۷۱۸۴۱۲ محمد حجی
۹۲۱۷۱۸۴۸۵ سیاوش رضایی
۹۲۱۷۱۸۴۸۷ سعید نصیری
۹۳۲۷۲۹۰۷۷ آرمان بذرگر

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

تمديد مدت زمان ثبت‌نام و انتخاب رشته در آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷

اردیبهشت/۳۰
اطلاعیه ها

پيرو اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ و انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ متقاضيان آزمون مزبور مي‌رساند، با توجه به برخي اصلاحات و اعلام رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق‌الذكر و به منظور مساعدت براي ثبت‌نام و درج كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي، مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا پايان روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۳ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط و همچنين توضیحات و كدرشته محل‌هاي تحصيلي مندرج در اين اطلاعيه، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا پايان روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۳ منحصراً از طريق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اقدام نمايند.

امتحان کتبی درس ورزش۱(برادران)…

اردیبهشت/۳۰
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان(برادر) که درس ورزش۱ را در نیمسال دوم۹۷-۹۶ اخذ نموده اند می رساند که امتحان کتبی این درس روز پنج شنبه مورخ۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰صبح در سالن تختی باشگاه رزمی برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان این درس در جلسه آزمون فوق الزامی می باشد در غیراینصورت نمره تئوری از نمره نهایی دانشجو حذف خواهد شد.

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد۹۷

اردیبهشت/۲۴
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی پیوسته مؤسسه آموزش عالی حافظ و سایر دانشگاه های کشور می رساند مؤسسه آموزش عالی حافظ بر اساس ” آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ” مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ و ابلاغیه های شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخه ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ و شماره ۲۱/۱۱۴۳۷۴ مورخه ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در تمامی رشته ها و گرایش های دایر در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر با شرایط ذیل دانشجو می پذیرد.
(“رشته های مورد پذیرش مؤسسه آموزش عالی حافظ “حسابداری، مهندسی معماری، معماری منظر، زبان و ادبیات فارسی)
توجه : قبل از تکمیل و ارسال مدارک مطالعه آیین نامه مذکور الزامی است.
(۱۳۹۵-۲-۲۸)-[۲۰۸۸۲۸]-a-b-arshad94
۱ – داوطلب متقاضی ( اعم از دولتی ، پیام نور ، آزاد ، پردیس ، جامع علمی کاربردی و . . . ) باید جزو ۱۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
۲ – متقاضی از ورودی های مقطع کارشناسی نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ یا از ورودی های مقطع کارشناسی نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳ بر اساس ضوابط پذیرش دانشگاه مربوطه باشد.
۳ – متقاضی حداکثر طی ۸ نیمسال فارغ التحصیل شود.
۴ – متقاضی در پایان نیمسال هفتم حداقل۱۱۵ واحد یا ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی و یا سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال ۶ به لحاظ میانگین کل جزو ۱۰ درصد برتر هم ورودی و هم رشته خود باشد.
۵ – متقاضی می بایست حداکثر تا مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل گردد.
توجه : حائزین شرایط می توانند درخواست خود را با تکمیل فرم ها و مدارک ذیل تا آخر وقت اداری ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ به صورت حضوری و یا از طریق پست سفارشی به آدرس شیراز ـ خیابان کریمخان زند ـ پشت هتل پارس ـ کد پستی۱۳۹۶۴-۷۱۳۴۸ ارسال نمایند.
مدارک لازم :
۱ _ فرم شماره ۱ ( به همراه الصاق عکس )form1
۲ _ فرم شماره ۲ ( دریافت فایل )form2
۳ _ فرم شماره ۳ ( دریافت فایل )form3
۴ _-تصویر شناسنامه ( تمام صفحات )
۵ _ تصویر کارت ملی ( پشت و رو )
۶ _ کارنامه کل تحصیلی ( از اداره آموزش دانشگاه ، دانشکده و یا مؤسسه محل تحصیل اخذ شود )

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷

اردیبهشت/۲۳
اطلاعیه ها

بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷ مي‌رساند كه ثبت‌نام براي شركت در آزمون مذكور منحصراً به صورت اينترنتي از روز يكشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ آغاز و روز ‌شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۹ پايان مي‌پذيرد؛ لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.

  شرايط ثبت‌نام‌:

 علاقه‌مندان به تحصيل در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون كه از روز يكشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ در پايگاه اطلاع رساني سازمان قرار خواهد گرفت) در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان داوطلب مقطع كارشناسي ناپيوسته منحصراً در يك رشته امتحاني (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون) متقاضي شوند.

لازم به توضيح است كه پذيرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذكور بدون آزمون و براساس سوابق تحصيلي (معدل کل مقطع كارداني) صورت خواهد پذيرفت؛ لذا كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني آنان با آزمون يا بدون آزمون است، لازم است كه مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضيحات اين اطلاعيه در آزمون مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نمايند، بديهي است كه در صورت عدم ثبت‌نام در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امكان‌پذير نخواهد بود.

  ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون ‌سال ۱۳۹۷، منحصراً به روش ذيل امكان پذير است:

 ۱- مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org   ۲- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته ازطريق پايگاه اطلاع رساني سازمان. ۳- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام. ۴- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به‌صورت اينترنتي انجام مي‌گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان و پرداخت مبلغ ۲۷۰/۰۰۰ (دويست و هفتاد هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

تذكر: چنانچه داوطلبي علاقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير دولتي– غيرانتفاعي است، لازم است كه علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵/۰۰۰ (پنجاه و پنج‌هزار) ريال ديگر نيز براي دوره هاي مذكور اقدام نمايد.

تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ  ۵۰۰۰ (پنج هزار) ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

  دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

 به داوطلبان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيش‌نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به پايگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام و انتخاب رشته دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي باطل شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

تذكر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطلاعات غلط نمايد و يا در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود (اعم از اينكه سهواً و يا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

زمان برگزاری، توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷ (براي آن دسته از رشته هاي امتحاني كه پذيرش آنها با آزمون است) در روز جمعه مورخ ۹۷/۰۵/۱۲ برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۹ لغايت روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۱ با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳۱ تقاضانامه تعيين مي‌گردد. لذا مقتضي است داوطلبان با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.

  زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابي:

 بر اساس برنامه زماني، همزمان با ثبت نام براي شركت در آزمون،كليه داوطلبان متقاضي رشته هاي امتحاني پذيرش باآزمون و پذيرش بدون آزمون مقطع كارداني به كارشناسي ناپيوسته لازم است كه با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه شرايط و ضوابط هر يك از كد رشته هاي انتخابي، نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي خود اقدام نمايند.

  تذكر مهم:

  به اطلاع كليه داوطلبان مي‌رساند كه از تعداد ۶۵ رشته امتحاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زير، پذيرش ۱۶ رشته امتحاني از طريق آزمون و پذيرش در ۴۹ رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) مي‌باشد:

دريافت فايل جدول رشته هاي امتحاني كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷:  با فرمت PDF

توصيه‌هاي‌ مهم‌:

۱– داوطلبان براي اطلاع از مقررات وظيفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجي به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه نمايند.

۲- به داوطلبان توصيه مي‌شود در انتخاب كدرشته امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود (براي رشته پذيرش با آزمون) دقت لازم را مبذول فرمايند؛ لذا پس از دريافت كد پيگيري ۱۶ رقمي، در اين خصوص به درخواست‌هاي داوطلبان مبني بر اصلاح موارد فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳- توصيه‌ مي‌شود داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پيگيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.

۴- تاكيد مي‌گردد كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني مورد درخواست آنان با آزمون يا پذيرش با سوابق تحصيلي است، مطابق ضوابط نسبت به تكميل تقاضانامه ثبت‌نامي و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي در سايت سازمان اقدام نمايند و رسيد ۱۶ كاراكتري را دريافت دارند.

۵- هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش آموزش كشور‌)، پايگاه اطلاع رساني اين سازمان و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي عمومي ‌اعلام ‌خواهد شد.

۶- در صورت‌ لزوم‌ داوطلبان مي‌توانند  با شماره تلفن‌هاي: ۴۲۱۶۳-۰۲۱ با روابط عمومي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نموده و يا از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي (غيرحضوري) سازمان اقدام نمايند.

ثبت نام دوره جدید نرم افزار حسابداری سپیدار

اردیبهشت/۱۹
اطلاعیه ها

❇ ثبت نام دوره جدید نرم افزار حسابداری سپیدار

 

📆 شنبه ها، به مدت چهار هفته

 

🔹 اولین جلسه شنبه ۲۲/ ۰۲/ ۹۷

 

🕝 ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰

📍ساختمان اداری و آموزشی، سایت B

 

🔺 هزینه ثبت نام: ۵۰ هزار تومان

 

⚪ لینک ثبت نام:

دوره جدیدمقدماتی نرم افزار حسابداری سپیدار

سمینار آموزشی بازاریابی و تبلیغات

اردیبهشت/۱۹
اطلاعیه ها

🔰سخنران: دکتر علی رمضانی

محورهای سمینار:

  نقش بازاریابی و تبلیغات در رشد کسب و کار

  شناخت تبلیغات اثربخش در دنیای رقابتی امروز

  افزایش فروش با تبلیغات مشتری مدار

دوشنبه ۲۴/ ۰۲/ ۹۷

ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

موسسه آموزش عالی حافظ، سالن گلستانه

شرکت در سمینار برای عموم آزاد است.

لینک ثبت نام:

سمینار آموزشی بازاریابی و تبلیغات

زمان حضور مدیر گروه های علوم انسانی…

اردیبهشت/۱۷
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات فارسی…

اردیبهشت/۱۵
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ورودی ۹۵ می رساند که امتحان درس سمینار استاد نیازکار روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویانی که درس سمینار را اخذ نموده اند اجباری می باشد.

امتحان مجدد برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان حسابداری که درس پروژه مالی را در ترم جاری اخذ نموده اند…

فروردین/۳۰
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس پروژه مالی را در ترم جاری با استاد صابری اخذ نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی روز   ۵ شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۶ ساعت ۱۲:۴۵ در محل گلستانه برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

قابل توجه دانشجویان گروه زبان انگلیسی…

فروردین/۲۲
اطلاعیه ها, خبر ها

 به اطلاع دانشجویان عزیز گروه زبان انگلیسی می رساند با توجه به تغییرات اخیر در برنامه امتحانی لطفا برنامه امتحانی خود را باز بینی و در صورت بروز هر گونه مشکل تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰به مدیر گروه محترم جناب آقای کازرونی مراجعه فرمایید

در صورت عدم مراجعه دانشجو تا تاریخ فوق امکان تغییر وجود ندارد.

گروه زبان انگلیسی۹۶۲

 

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

اسفند/۱۴
اطلاعیه ها, خبر ها

 

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۷جهت رفع مشکل انتخاب واحد به آموزش مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۱۴۵۱۹۰۵۰ ساغر بخششی
۹۲۱۷۱۸۴۶۳ سارا روزگار
۹۲۱۷۱۸۴۸۹ وحید هوشمند
۹۲۱۷۱۸۵۱۷ علیرضا زارعی
۹۲۱۷۱۸۵۳۹ زهرا احمدی شولی
۹۲۱۷۱۸۵۴۱ علی مجلسی
۹۲۱۷۱۸۵۴۲ یکتا ترابی
۹۳۱۲۲۴۰۰۸ ساناز چراغ پور
۹۳۱۲۲۴۰۰۹ محبوبه حاصلی
۹۳۱۲۲۴۰۱۱ حانیه خوب رو
۹۳۱۲۲۴۰۳۴ سحر لطفعلیان
۹۳۱۲۲۴۰۵۹ نیلوفر نجفی
۹۳۱۲۲۴۱۱۰ فاطمه چهرازابوالحسنی
۹۳۱۲۲۴۱۱۲ زهرا خواجه نژادیان
۹۳۲۷۲۹۱۱۶ میلاد کاظمی
۹۳۷۷۲۵۰۲۲ علیرضا علیپور
۹۳۷۸۵۴۰۲۷ مرجان ستار
۹۳۷۸۵۴۰۹۹ سهند مرادی ابوالوردی
۹۴۱۶۵۴۴۲۳ محمدعلی احمدی
۹۴۱۶۵۴۴۳۶ کیمیا سمیرانی
۹۴۱۶۵۴۶۰۹ پردیس ابتدائی
 
۹۴۳۱۷۵۰۳۳ سیاوش معصومی
۹۴۳۱۷۵۰۴۳ محمد یزدانی
۹۴۳۱۷۵۰۴۴ رضا جهاندیده
۹۴۳۱۷۵۰۴۹ علیرضا زارع مهذبیه
۹۴۴۰۳۲۰۱۶ محمد زاهد
۹۴۴۶۱۸۰۹۹ زهرا رئیسی
۹۵۲۹۲۷۰۵۰ فرزانه موسی عربی
۹۵۲۹۲۷۰۵۷ محمد پورکیانی
۹۵۲۹۲۷۰۶۹ فاطمه زره پوش
۹۵۲۹۲۷۰۷۳ شیدا دانش
۹۵۲۹۲۷۰۸۲ الهام زارع
۹۵۳۵۴۱۰۰۵ علیرضا گرایی
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ محمدامین رادمهری
۹۵۱۴۰۷۴۰۰۷ شمیم شرفا
۹۵۱۴۰۷۵۰۵۵ ثمن عسگریه
۹۶۲۸۸۹۰۳۵ جاوید کشاورز
۹۶۲۸۸۹۰۴۶ مهدی آهسته
۹۶۴۱۴۳۰۰۱ علیرضا زارع
۹۶۴۷۳۲۰۴۷ محمدحسین معین خواه
۹۶۴۷۳۲۰۵۴ مریم محمودآبادی
۹۶۴۷۳۲۰۷۷ میثم باهنر
۹۶۱۷۸۴۰۰۱۱ سیده زهرا هاشمی

 

 

دریافت کارت دانشجویی دانشجویان ورودی۹۶

اسفند/۰۶
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز (ورودی بهمن۹۶۲) میرساند که جهت دریافت کارت دانشجویی با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر(کارت ملی یا شناسنامه)روزهای زوج ساعت ۱۵-۸ به دفتر انفورماتیک مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان گروه زبان انگلیسی…

اسفند/۰۶
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف و یا ادغام گردیده است.

کلیه دانشجویان گروه زبان با توجه به تغییرات لطفا مجددا انتخاب واحد خود را بازبینی نمایند.

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
خواندن و درک مطلب پیشرفته استاد شبانی(۴۶۶۸۱۶)
نگارش ۱ استاد شبانی(۴۶۶۸۱۸)
آزمون سازی ۲ استاد ارقمیری(۴۶۶۸۱۱)
روش تحقیق استاد ارقمیری(۴۶۶۸۱۳)
بیان شفاهی استاد سلامی(۴۶۶۸۳۱)
بررسی محتوایی کتب درسی استاد صادقی(۴۶۶۸۰۹)
اصول و روش ترجمه استاد احمدیان(۴۶۶۸۲۱)
تدریس عملی استاد رهنما(۴۶۶۸۱۲)
گفت و شنود ۳ استاد احمدیان(۴۶۶۸۲۸)
کلیات راهنمایی و مشاوره استاد ایزدپناه(۴۶۶۸۲۵)
مقدمات روش های مطالعه استاد ایزد پناه(۴۶۶۸۳۲)
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
کار آموزی استاد کازرونی(۶۳۷۱۱۰۰)
خواندن متون مطبوعاتی ۱ استاد بردویی(۶۳۷۱۲۰)
درآمدی بر ادبیات ۱ استاد سلامی(۵۷۷۴۳۵)

اصلاحیه برنامه جلسات ارائه پروژه پایانی (طرح نهایی) رشته معماری و معماری داخلی – بهمن ماه ۹۶

بهمن/۲۶
اطلاعیه ها, خبر ها

اصلاحیه برنامه جلسات ارائه پروژه پایانی (طرح نهایی) رشته معماری و معماری داخلی – بهمن ماه ۹۶

بهمن/۲۶
اطلاعیه ها

زمان حضور مشاور مؤسسه

بهمن/۱۷
اطلاعیه ها

به اطلاع می رساند زمان حضور مشاور تحصیلی، خانوادگی و ازدواج (خانم ایرانی) در مؤسسه به شرح زیر می باشد:

شنبه …. ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۹:۳۰

دوشنبه …. ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

سه شنبه …. ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

برنامه زمان بندی ارائه پایان نامه در بهمن ماه ۹۶ (نیمسال اول ۹۷-۹۶) … رشته معماری و معماری داخلی

بهمن/۱۶
اطلاعیه ها, خبر ها

قابل توجه دانشجویان درس طرح نهایی

رشته معماری و معماری داخلی

      برنامه زمان بندی ارائه پایان نامه در بهمن ماه ۹۶ (نیمسال اول ۹۷-۹۶) به شرح زیر میباشد :

 • ارائه فرم شماره ۳ (فرم آمادگی ارائه پایان نامه) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
 • فرم توسط استاد راهنما امضا گردد.
 • وضعیت دانشجو جهت دفاع یا تحویل پایان نامه مشخص گردد.

 

 • تحویل نهایی جهت دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه را   ندارند :
 • پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶ساعت ۱۰ تا ۱۲

 

 • شروع بازه جلسات دفاع از پایان نامه :

 _شنبه   ۹۶/۱۱/۲۸(زمان بندی دقیق متعاقبا اعلام میگردد)

 • دانشجویانی که فرم شماره ۳ را تا تاریخ ۹۶/۱۱/۱۸تحویل ندهند، امکان ارائه پایان نامه در این نیمسال را نخواهند داشت.
 • رساله میبایست بصورت صحافی نشده (همراه با سایر مدارک ) در تاریخ های مقرر جهت تحویل و یا دفاع از پایان نامه ارائه گردد.
 • دانشجویان میبایست طبق شیوه نامه و با نظارت استاد راهنما، رساله خود را تکمیل و ارائه دهند. در صورت مشاهده هرگونه ایراد کسر نمره لحاظ خواهد گردید.
 • جهت تسهیل کار دانشجویان برخی موارد که میبایست در رساله لحاظ شود به پیوست ارائه میگردد.
 • مدارک مورد نیاز جهت ارائه پایان نامه به پیوست ارائه میگردد.
 • madarek jahat defa 961 
 • iradat resale

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم۹۷-۹۶

بهمن/۱۶
اطلاعیه ها

تاریخ شروع کلاس های شیوه پژوهش و روش تحقیق دکتر کمالی

بهمن/۱۲
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیزی که درس روش تحقیق و شیوه پژوهش را در نیمسال دوم۹۷-۹۶ با استاد کمالی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ شروع کلاس ها از روز یکشنبه مورخ۹۶/۱۱/۲۹ می باشد.

قابل توجه دانشجویانی که به هر دلیل نتوانسته اند انتخاب واحد نمایند…

بهمن/۱۱
اطلاعیه ها

دانشجویانی که به هر دلیل نتوانسته اند انتخاب واحد نمایند، می توانند از روز پنج شنبه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ساعت ۸صبح لغایت شنبه۹۶/۱۱/۱۴ ساعت۷صبح انتخاب واحد نمایند.

در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

مکان و تاریخ شروع کلاس های تربیت بدنی و ورزش۱ (خواهران و برادران) در نیمسال دوم۹۷-۹۶

بهمن/۱۱
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که کلیه کلاس های تربیت بدنی و ورزش۱ (خواهران و برادران) از روز ۲۸بهمن ماه۱۳۹۶ در خیابان ذوالانوار، باشگاه تختی، سالن رزمی برگزار خواهد شد.

شماره دانشجویی دانشجویان رشته های علوم انسانی (ورودی بهمن ۹۶)…

بهمن/۰۸
اطلاعیه ها

راهنمای ورود به سایت جهت دریافت برنامه هفتگی:

پس از مشاهده “شماره دانشجویی“، شماره دانشجویی خود را برداشته و در قسمت ورود به سامانه آموزشی “نام کاربری” را شماره دانشجویی و “کلمه عبور” را شماره شناسنامه وارد نمایید و پس از تکمیل نمودن اطلاعات آموزشی از منوی “انتخاب واحد” می توانید تاییدیه انتخاب واحد خود را مشاهده و پرینت نمایید.

کلیه کلاس‌ها از روز شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ برگزار می گردد.

 

کارشناسی ارشد حسابداری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۴۴۲۸۰۲۲ حاجي باقري-سحر
۹۶۱۴۴۲۸۰۳۰ ملك زاده-سپيده
۹۶۱۴۴۲۸۰۳۲ دهقاني-مريم
۹۶۱۴۴۲۸۰۳۸ اسدي ارخلو-نجمه
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۱ موحدراد-روزبه
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۴ علوي-سميرا
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۵ شكرفروش-سيده آيدا
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۷ مطيري نژاد-محمدامين
۹۶۱۴۴۲۸۰۵۱ سلطاني شوريجه-فاطمه
۹۶۱۴۴۲۸۰۵۲ براتي فر-سارا
۹۶۱۴۴۲۸۰۵۳ عبدلي-سجاد
۹۶۱۴۴۲۸۰۵۴ قهرمان پور-عبدالرضا
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۴۳۲۳۰۷۴ زارعي دودجي-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۷۵ احمداصل-رقيه
۹۶۴۳۲۳۰۷۶ اميري-مليكا
۹۶۴۳۲۳۰۷۷ دهقان-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۷۸ محمودي-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۷۹ كاكا-مينا
۹۶۴۳۲۳۰۸۰ جلال زاده-سيده سميرا
۹۶۴۳۲۳۰۸۱ كاظمي-مهسا
۹۶۴۳۲۳۰۸۲ افراء-سيده مريم
۹۶۴۳۲۳۰۸۳ سلطاني-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۸۴ كراري صدر آبادي-حجت
۹۶۴۳۲۳۰۸۵ مومني-سيده مينا
۹۶۴۳۲۳۰۸۶ تشويقي خوب-مهرسا
۹۶۴۳۲۳۰۸۷ سبحاني-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۸۸ كاوسي-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۸۹ نوازنده-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۰ پارسا-مهدي
۹۶۴۳۲۳۰۹۱ زارع-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۲ زال-فرشته
۹۶۴۳۲۳۰۹۳ خائف پناه-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۴ پارسائي-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۵ پرهيز-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۶ صف رو-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۷ امان پور-بهناز
۹۶۴۳۲۳۰۹۸ علوي نژاديان جهرمي-سارا سادات
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۵ تاجيكي-پريوش
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۶ جوكار-راحله
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۷ گلشن-زهرا
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۸ همتي-اكبر
کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۶ اسفندياري-زهرا
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۷ صديقي-حميد
کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۵ اقبال-محمد
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۶ صفرپور-محمد
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۷ زنهاري-علي
کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۲۴۸۶۰۱۲ بني مالچي-فاطمه
۹۶۲۲۴۸۶۰۱۳ سرپوش-سيده فروغ
۹۶۲۲۴۸۶۰۱۴ فيروزي-مليحه

شماره دانشجویی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری (ورودی بهمن ۹۶)

بهمن/۰۷
اطلاعیه ها

کلیه کلاس‌ها از روز شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ برگزار می گردد.

 

راهنمای ورود به سایت جهت دریافت برنامه هفتگی:

پس از مشاهده “شماره دانشجویی“، شماره دانشجویی خود را برداشته و در قسمت ورود اعضاء “نام کاربری” را شماره دانشجویی و “کلمه عبور” را شماره شناسنامه وارد نمایید و پس از تکمیل نمودن اطلاعات آموزشی از منوی “انتخاب واحد” می توانید تاییدیه انتخاب واحد خود را مشاهده و پرینت نمایید.

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي نام_پدر
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۰ خرم دل-مريم رجبعلي
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۴ اكبري-طيبه علي
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۵ شعباني-ويدا بختيار
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۶ پور بهرام-پريچهر احمد
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۷ تشكر-شايان محمدمسعود
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۸ روزكاري-رضا مختار

شماره دانشجویی دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (ورودی بهمن ۹۶)

بهمن/۰۷
اطلاعیه ها

کلیه کلاس‌ها از روز شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ برگزار می گردد.

 

راهنمای ورود به سایت جهت دریافت برنامه هفتگی:

پس از مشاهده “شماره دانشجویی“، شماره دانشجویی خود را برداشته و در قسمت ورود اعضاء “نام کاربری” را شماره دانشجویی و “کلمه عبور” را شماره شناسنامه وارد نمایید و پس از تکمیل نمودن اطلاعات آموزشی از منوی “انتخاب واحد” می توانید تاییدیه انتخاب واحد خود را مشاهده و پرینت نمایید.

 

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي نام_پدر
۹۶۴۷۳۲۰۸۱ طيبي خرمي-مينا محمد
۹۶۴۷۳۲۰۸۲ رضائي-زهرا جمشيد
۹۶۴۷۳۲۰۸۳ شهبازي-شايان حيدر
۹۶۴۷۳۲۰۸۴ عسكري-ميلاد فريبرز
۹۶۴۷۳۲۰۸۵ رضائي-محمدجواد علي
۹۶۴۷۳۲۰۸۶ احمدي-فردين فرشاد
۹۶۴۷۳۲۰۸۷ شاه حسني-مرضيه عبداله
۹۶۴۷۳۲۰۸۸ ماموسي-حديث عماد
۹۶۴۷۳۲۰۸۹ عابدي-عرفان عبدالحميد
۹۶۴۷۳۲۰۹۰ يعقوبي-آريان عليرضا
۹۶۴۷۳۲۰۹۱ عدل گستر نژاد-غزال محمدكريم

شماره دانشجویی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری (ورودی بهمن ۹۶)

بهمن/۰۵
اطلاعیه ها

کلیه کلاس‌ها از روز شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ برگزار می گردد.

 

راهنمای ورود به سایت جهت دریافت برنامه هفتگی:

پس از مشاهده “شماره دانشجویی“، شماره دانشجویی خود را برداشته و در قسمت ورود اعضاء “نام کاربری” را شماره دانشجویی و “کلمه عبور” را شماره شناسنامه وارد نمایید و پس از تکمیل نمودن اطلاعات آموزشی از منوی “انتخاب واحد” می توانید تاییدیه انتخاب واحد خود را مشاهده و پرینت نمایید.

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي نام_پدر
۹۶۲۸۸۹۰۶۳ اسفندياري-گل فروغ غلامحسن
۹۶۲۸۸۹۰۷۹ پارسائي-زهرا شهسوار
۹۶۲۸۸۹۰۸۰ كاظمي-شقايق نعمت اله
۹۶۲۸۸۹۰۸۱ سبحاني-معين اصغر
۹۶۲۸۸۹۰۸۲ كشاورز-مينا ايزدپناه
۹۶۲۸۸۹۰۸۳ اسماعيلي نيك-تابش احمد
۹۶۲۸۸۹۰۸۴ نصيرپور-الهام حميدرضا
۹۶۲۸۸۹۰۸۵ مستمند-مريم مهران
۹۶۲۸۸۹۰۸۶ عسكري نام-ناتالي اميد
۹۶۲۸۸۹۰۸۷ فرخ روز-ساغر فضل اله
۹۶۲۸۸۹۰۸۸ زارع-غزاله محمد مهدي
۹۶۲۸۸۹۰۸۹ هدايتي-پگاه جواد
۹۶۲۸۸۹۰۹۰ نيمروزي-مريم جليل
۹۶۲۸۸۹۰۹۱ مولا-مصطفي محمد صادق
۹۶۲۸۸۹۰۹۲ پورشيرازي-طاهري حسين
۹۶۲۸۸۹۰۹۳ قنبري مرداسي-خاطره قلي
۹۶۲۸۸۹۰۹۴ كروني-مهسا علمدار
۹۶۲۸۸۹۰۹۵ كشاورز-فاطمه رحيم
۹۶۲۸۸۹۰۹۶ بهمن زاده-غزل افشين
۹۶۲۸۸۹۰۹۷ راستي-فرناز فريدون
۹۶۲۸۸۹۰۹۸ زارع-الميرا محمود
۹۶۲۸۸۹۰۹۹ عليزاده-نسرين ظاهر
۹۶۲۸۸۹۱۰۰ گرمنجاني-نگار ملك حسين
۹۶۲۸۸۹۱۰۱ خورشيدي-حسين كورش
۹۶۲۸۸۹۱۰۲ زارع-زهرا احمد
۹۶۲۸۸۹۱۰۳ كاظمي-معصومه محمد
۹۶۲۸۸۹۱۰۴ زارع علي آبادي-ابوالفضل اصغر
۹۶۲۸۸۹۱۰۵ كريمي-سامان ابراهيم
۹۶۲۸۸۹۱۰۶ عسكرزاده-سحر بهمن
۹۶۲۸۸۹۱۰۷ ايمن پورشيرازيان عزيز
۹۶۲۸۸۹۱۰۸ عسكري نام-رومينا شاهرخ

زمانبندی انتخاب واحد۹۶۲

بهمن/۰۲
اطلاعیه ها

تاریخ تحویل پروژه نهایی کاراموزی و امتحان کاراموزی

دی/۱۸
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارآموزی معماری

مقاطع کاردانی و کارشناسی

(ترم اول ۹۷-۹۶ و تابستان ۹۶)

تاریخ تحویل پروژه نهایی کاراموزی و امتحان کاراموزی   به شرح زیر میباشد:

 

 • شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
 • ساعت ۱۱

 

تذکر:  تاریخ  ۹۶/۱۱/۰۸به   ۹۶/۱۱/۱۴تغییر پیدا کرده است.

  بخش معماری

برنامه امتحانات نیمسال اول۹۷-۹۶

دی/۱۶
اطلاعیه ها

دانشجویانی که نام آنها در لیست ذیل می باشد جهت رفع مشکل نظام وظیفه…

دی/۰۶
اطلاعیه ها, خبر ها

دانشجویانی که نام آنها در لیست ذیل می باشد تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ جهت مشکل نظام وظیفه به آموزش مراجعه فرمایند.

۹۵۴۵۵۶۰۴۱ شفيعي-عليرضا
۹۵۴۰۰۹۰۰۸ نجفي-مجتبي
۹۵۲۵۶۴۸۰۳۷ دولت خواه-منصور
۹۵۲۹۲۷۱۱۳ ارس-مهدي
۹۵۲۹۲۷۱۰۶ كامگار-احمدعلي
۹۵۱۴۷۴۹۰۲۶ ترابي-بهزاد
۹۵۲۱۰۴۴۰۲۹ زماني-احسان
۹۵۱۳۰۶۸۰۱۲ مقصودي-علي رضا
۹۵۱۳۰۶۸۰۱۴ ميرزايي-محمدصادق
۹۵۲۱۰۴۵۰۳۳ پورجمشيديان-محمدعلي
۹۵۴۵۵۶۰۰۱ سخنداني-رضا
۹۵۴۰۰۹۰۰۵ قاصدنژاد-ياسين
۹۵۴۹۱۷۰۰۲ علي حسين زاده سروستاني-رضا
۹۵۴۵۷۵۰۰۳ ازما-حسين
۹۵۴۵۷۵۰۱۱ پاداش-علي
۹۵۴۵۷۵۰۹۱ حسيني-كيومرث
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ رادمهري-محمدامين
۹۵۴۵۷۵۰۸۹ سيدي-هادي
۹۵۴۵۷۵۰۴۰ شفابخش نظام-علي
۹۵۴۵۷۵۰۶۴ كاوياني-علي
۹۵۴۵۷۵۰۹۲ موسويان-سيد مصطفي
۹۵۲۵۶۹۴۰۰۹ يوسفي-مجتبي
۹۵۲۹۲۷۰۶۷ بحراني-علي
۹۵۲۹۲۷۰۰۷ داري ده بزرگي-فرزاد
۹۴۳۹۴۳۱۳۴ مرزبان-غلام
۹۴۴۰۳۲۰۱۸ باقري-عليرضا
۹۴۴۶۱۸۰۹۷ افرا-علي
۹۴۴۶۱۸۱۱۴ ديدگان-عليرضا
۹۴۲۳۹۵۶۲۳ رجبي-صادق
۹۴۲۳۹۵۶۲۲ مرجاني-علي
۹۴۳۹۴۳۰۴۶ قاسمي-حميدرضا
۹۴۴۶۱۸۰۵۱ كياپور-سجاد
۹۳۱۲۲۴۱۴۲ اشنا-مصطفي
۹۳۱۲۲۴۰۲۷ طلعتي-احسان
۹۳۱۹۷۰۳۴۰ نجفي-حسين
۹۳۷۸۵۴۰۷۹ محمودي-محمد
۹۲۱۷۱۸۴۸۷ نصيري-سعيد
۹۲۱۷۱۸۴۰۵ بانشي-محمدرضا
۹۲۱۷۱۸۴۵۳ ساريخاني-اصغر
۹۶۵۷۲۸۰۰۹ رضوي-سيدمحمدجواد
۹۶۵۷۲۸۰۰۱ عبيدي اردكاني-علي
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۳ شريفي شريف آباد-منصور
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۴ خيوه-محمد
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۲ حسيني-امين
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۲ روستايي-محمد
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۹ زارع-عليرضا
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۶ شعبان پور-رضا
۹۶۳۹۲۱۰۰۷ بالطف-كورش
۹۶۴۳۲۳۰۴۴ شفيعي علويجه-پوريا
۹۶۴۳۲۳۰۶۷ صفري-محمد
۹۶۴۵۰۰۰۱۸ پشت دار-فرشاد
۹۶۴۵۰۰۰۰۶ پورشيرازي-محمدهادي
۹۶۴۵۰۰۰۰۸ حاجي زاده-محمد
۹۶۴۵۰۰۰۲۵ شكوهي-محسن
۹۶۴۵۰۰۰۲۱ قرباني كشلولي-شايان
۹۶۴۵۰۰۰۳۲ مشكل گشا-علي
۹۶۲۲۴۸۶۰۰۷ تفنگدار-محمدرضا
۹۶۴۱۴۳۰۰۳ آقايي-عليرضا
۹۶۴۱۴۳۰۰۱ زارع-عليرضا
۹۶۵۱۰۰۰۰۱ پيوندي-محسن
۹۶۵۱۰۰۰۰۲ فيروزي-سعيد
۹۵۱۱۲۹۱۰۱۸ موصلي-اسماعيل
۹۶۴۷۳۲۰۷۷ باهنر-ميثم
۹۶۴۷۳۲۰۵۹ تسليمي-علي
۹۶۴۷۳۲۰۷۴ جمعه زاده-سجاد
۹۶۴۷۳۲۰۱۵ رستمي-حسين
۹۶۴۷۳۲۰۷۳ علم پيشگان-علي
۹۶۴۷۳۲۰۶۸ مرادي-پارسا
۹۶۴۷۳۲۰۴۹ نجابت-طاها
۹۶۲۵۱۱۸۰۲۵ جلاليان-محمد
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۵ قرباني-عرفان
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۴ قهرماني-مصطفا
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۷ كياني پور-پيام
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۸ زارع-جواد
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۷ شادماني-احمدرضا
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۵ شباني-احسان
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۰ عباسي-حسام
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۹ منوچهري-حسين
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۶ نظامي-آرش
۹۶۱۷۸۴۰۰۲۷ امامي-سيدعليرضا
۹۶۱۷۸۴۰۰۱۶ رزمجو-علي
۹۶۱۷۸۴۰۰۲۲ مقدسي-عليرضا
۹۶۲۸۸۹۰۴۶ آهسته-مهدي
۹۶۲۸۸۹۰۵۹ زارع-ارسلان
۹۶۲۸۸۹۰۶۰ شاداب-مهدي
۹۶۲۸۸۹۰۷۱ صادق يار-رضا
۹۶۲۸۸۹۰۲۴ صحرائيان-سيدميثم
۹۶۲۸۸۹۰۷۸ فياضي-مهزيار
۹۶۲۸۸۹۰۴۰ مجلسي-محمد
۹۶۳۵۱۱۰۱۶ گرگين-عرفان
۹۶۳۵۱۱۰۱۲ نوري-ميلاد

قابل توجه دانشجویان (برادر)که قصد خروج از کشور را دارند…

آذر/۲۱
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان (برادر) که قصد خروج از کشور را دارند می رساند که جهت ثبت نام مجوز خروج می بایست مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهند:

۱-دریافت نامه از دبیرخانه دانشگاه

۲-مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ جهت اخذ کد سخا

۳-ثبت نام در سایت WWW.SERVICES.EPOLICE.IR

۴- پس از ۲۴ ساعت جهت تایید نهایی به همراه نامه اولیه به سرکار خانم بابائی در دانشگاه مراجعه فرمایید.

قابل توجه دانشجویان رشته معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) … مجموعه مسکونی

آذر/۱۶
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان معماری

درس  پایان نامه

     دانشجویانی که تصمیم به انتخاب “مجموعه مسکونی”  به عنوان پایان نامه دارند میبایست موارد زیر را بطور کامل در طراحی خود لحاظ نمایند:

 • تعداد واحد ۶۰-۴۰
 • تعداد بلوک: حداقل ۳
 • طراحی فضای همسایگی
 • دسترسی سواره و پارکینگها
 • دسترسی های پیاده
 • محل تجمع در فضای باز
 • طراحی واحدهای ۱خوابه،۲خوابه و ۳خوابه
 • نورگیری مناسب
 • طراحی ورودی مجموعه و بلوکها
 • فضای باز خصوصی
 • فضای بازی
 • توجه به افراد کم توان
 • تعیین رویکرد در پروژه همراه با نقشه های اجرایی
 • تعیین نوع سازه همراه با نقشه های مربوطه
 • تعیین نوع و محل تاسیسات(الکتریکی و مکانیکی)
 • ارائه نقشه عبور کانالهای تاسیساتی(برودتی)
 • طراحی نما و جنس آن

                                  بخش معماری

امتحان کتبی درس تربیت بدنی و ورزش۱ چهارشنبه۹۶/۰۹/۲۹

آذر/۰۷
اطلاعیه ها

امتحان کتبی دانشجویانی که معاف از فعالیت بدنی در درس تربیت بدنی و ورزش۱ می باشند در روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲ در محل خیابان ذوالانوار ـ باشگاه تختی ـ سالن رزمی برگزار می گردد.

عدم حضور در جلسه امتحان نمره صفر تلقی می گردد و به هیچ وجه امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

قابل توجه دانشجویان معماری…

آبان/۲۹
اطلاعیه ها

به اطلاع می رساند برنامه نمایش فیلم ۵۰۰۰ سال مهندسی ایرانی به شرح زیر می باشد:

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

ساعت ۱۶:۳۰الی ۱۸:۳۰

مکان:سالن گلستانه

تهیه جزوه تربیت بدنی و ورزش۱ (دانشجویانی که معاف از فعالیت بدنی می باشند)

آبان/۱۷
اطلاعیه ها

دانشجویان عزیزی که معاف از فعالیت بدنی می باشند می توانند جهت تهیه جزوه درس تربیت بدنی و ورزش۱ به انتشارات دانشگاه مراجعه نمایند.

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

آبان/۱۱
اطلاعیه ها

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي و همچنين اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص براي انجام مصاحبه در مرحله تكميل ظرفيت و يا ظرفيتهاي جديد آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۶

 

پيرو اطلاعيه‌ مورخ ۹۶/۰۸/۰۷، بدين وسيله ضمن اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي و همچنين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته‌هاي محلهاي مصاحبه دار، بورسيه و داراي شرايط خاص در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۶ توجه داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:

الف– كليه داوطلبانيكه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اين مرحله اعلام گرديده لازم است ابتدا براي اطلاع از زمان دقيق ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رسانيدانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارك ثبت‌نامي (مدارك مندرج در اطلاعيه مورخ ۹۶/۰۶/۱۱ اين سازمان درخصوص اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي مندرج در سايت سازمان) در زمان مقرر براي ثبت نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. ضمناً در صورت عدم اعلام برنامه‌زماني از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرفته شدگان لازم است براي ثبت‌نام در يكي از روزهاي دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵ و يا سه‌شنبه ۹۶/۰۸/۱۶  به دانشگاه و یا موسسه آموزشی ذیربط مراجعه نمايند.

ب– آن دسته از داوطلباني كه متقاضي كد يا كدرشته محلهاي تحصيلي مصاحبه دار، بورسيه و يا داراي شرايط خاص مندرج در بند «ج» اين اطلاعيه بوده‌اند و فهرست اسامي آنان در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به عنوان معرفي شده چند برابرظرفيت اعلام گرديده، لازم است براي اطلاع از زمان و محل انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش با توجه به مندرجات اين اطلاعيه به ارگان بورسيه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

يادآوري:
۱- نتايج نهايي كدرشته محلهاي تحصيلي از رشته‌هاي مصاحبه دار، بورسيه و داراي شرايط خاص پس از دريافت نتايج مصاحبه و انجام گزينش نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲- آن دسته از داوطلباني كه علاوه بر قبولي نهايي در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي داراي  شرايط خاص (مصاحبه‌دار و يا بورسيه) قرار گرفته‌اند «بندهاي الف و ب فوق» لازم است مطابق مفاد هر دو بند در موعد مقرر اقدام نمايند.بدیهی است درصورتیکه برای مصاحبه رشته های خاص مراجعه کنند و نهایتاً پذیرش شوند، می بایست در رشته خاص ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و قبولي قبلي آنان كان لم يكن خواهد شد.

۳- چنانچه داوطلبي با توجه به علاقه مندي خود، فقط يك مورد را پيگيري نمايد، متعاقباً نمي‌تواند براي مورد ديگر، بعداز مهلت مقرر اقدام نمايد.

ج – نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در رشته‌هاي بورسيه و يا داراي شرايط خاص

معرفي شدگان در كد رشته محلهاي تحصيلي بورسيه و يا داراي شراي خاص لازم است براي اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۲ به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مندرج در جدول ذيل مراجعه نمايند.

آدرس پايگاه اطلاع رساني نام دانشگاهها و موسسات
 www.shahed.ac.ir دانشگاه شاهد
www.mut.ac.ir دانشگاه صنعتي مالك اشتر
www.aja.ir

شماره تلفن ۵۲۵۵۳۶۵۷-۰۱۱ و ۵۲۳۳۲۰۲۲ الي ۹-۰۱۱ داخلي ۳۶۵۷

دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر
www.ujsas.ac.ir دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
www.aja.ir دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
www.osool.ac.ir دانكشده غيرانتفاعي اصول الدين
www.refah.ac.ir دانشكده غيرانتفاعي رفاه تهران
www.urd.ac.ir دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم
http://amiralmoemenin.ac.ir دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين (ع) اهواز
www.khatam.ac.ir دانشگاه غيرانتفاعي خاتم تهران
www.icqt.ac.ir دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان
www.ita.isoa.ir موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسلامي قم

تذكرات مهم:

۱- باتوجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كدرشته محل ۲۵۱۹۴ (سينما) از كدرشته امتحاني ۱۳۵۷ موسسه غيردولتي و غيرانتفاعي كمال‌الملك – نوشهر از رديف رشته‌هاي مرحله تكميل ظرفيت حذف شده و در كدرشته محل مذكور داوطلبي به عنوان پذيرفته شده اعلام نمي‌گردد.

۲- پذيرفته شدگان مندرج در اين اطلاعيه كه قبلاً در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گرفته‌اند، لازم نيست از محل قبولي قبلي انصراف دهند، بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه، مدارك ثبت نامي افراد مذكور از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي‌گردد. ضمناً لازم به ذكر است قبولي قبلي آن دسته داوطلباني كه اسامي آنان در اين اطلاعيه نيز به عنوان پذيرفته شده درج گرديده است، لغو مي‌باشد.

۳- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي در دوره‌هاي روزانه به همراه اين اطلاعيه در سايت اينترنتي اين سازمان درج گرديده، حتي در صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه نيز، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون تحصيلات تكميلي سال ۱۳۹۷ را ندارند.

۴- عدم مراجعه در تاريخهاي مقرر به منزله انصراف از تحصيل در كد رشته محل ذيربط تلقي مي‌گردد.

ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org در ميان گذاشته و يا با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ با پيش شماره ۰۲۱ تماس حاصل نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد۹۶

آبان/۱۱
اطلاعیه ها

۶قطعه عکس ۴*۳ سالجاری (برادران ۱۲قطعه عکس)

اصل مدرک کارشناسی + کپی (یا دانشنامه موقت)

اصل ریزنمرات دوره کارشناسی + کپی

کپی مدرک کاردانی و ریزنمرات(مخصوص پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته)

دو سری کپی شناسنامه و کارت ملی + اصل

وضعیت نظام وظیفه (برادران)

فیش واریزی شهریه

پرینت قبولی سازمان سنجش

مشاوره در سازه ساختمان … استاد دماوندی

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان معماری

(مشاوره در سازه ساختمان)

     

        ساعات حضور هفتگی آقای مهندس دماوندی جهت مشاوره در سازه ساختمان (پایان نامه و سایر دروس) به صورت زیر میباشد.

 

مشاوره درسازه:  مهندس دماوندی،   شنبه  ۲۰:۰۰-۱۸:۰۰

  دفتر بخش معماری

مشاوره در تاسیسات ساختمان … استاد حجتی

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان معماری

(مشاوره در تاسیسات ساختمان)

     

        ساعات حضور هفتگی آقای مهندس حجتی جهت مشاوره در تاسیسات ساختمان (پایان نامه و سایر دروس) به صورت زیر میباشد:

 

مشاوره درس تاسیسات:  مهندس حجتی،   پنج شنبه  ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰

   دفتر بخش معماری

ظرفیت اساتید درس طرح نهایی – کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

به اطلاع می رساند ظرفیت اساتید درس پایان نامه در نیمسال ۹۷-۹۶ به شرح زیر می باشد :

ردیف استاد راهنما ظرفیت
۱ امیر حسین اشعری ۱۰
۲ ملیحه تقی پور ۵
۳ سلما حائری ۵
۴ مریم حقایق ۳
۵ لطفعلی حشمتی ۵
۶ محمدمهدی ذاکرحقیقی ۳
۷ هیوا رحمانی ۱۰
۸ علی عراقی ۳
۹ خلیل عزیزی ۱۰
۱۰ علی عطاران ۱۰
۱۱ حمید نیک کار ۵
۱۲ محمد قدرت ۳
۱۳ تابان قنبری ۱۰
۱۴ امیر کنعانی ۱۰
۱۵ طهمورث ملک مرزبان ۵
۱۶ آرش محمودی ۳
۱۷ مجید نیک کار ۳
۱۸ مینا ارجمند ۳
۱۹ حمید سقاپور ۳
 • دانشجویان می بایست جهت اطلاع از ظرفیت های باقیمانده با استادمربوطه هماهنگ نمایند.

برنامه زمانبندی حضور مدیران گروه رشته های فنی و مهندسی

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

برنامه کارگاه آموزش پروپوزال نویسی – کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته معماری و معماری منظر

     برنامه کارگاه آموزش پروپوزال نویسی به شرح زیر میباشد:

 

 • جلسه اول : شنبه ۹۶/۰۸/۱۳-ساعت ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰

 

 • جلسه دوم : شنبه ۹۶/۰۸/۲۰-ساعت ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰

 

 • محل تشکیل : سالن گلستانه

 

 • حضور کلیه دانشجویان ارشد (در ترمهای متفاوت) الزامیست.
 • در صورت عدم حضور، بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو خواهد بود.

 دفتر بخش معماری

آخرین مهلت تحویل پروپوزال (رشته معماری و معماری داخلی) – مقطع کارشناسی

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان درس طرح نهایی

رشته معماری و معماری داخلی

(مقطع کارشناسی)

 

     آخرین مهلت تحویل پروپوزال(جهت بررسی و تصحیح)،

روز شنبه ۹۶/۰۸/۲۰ساعت ۱۲ میباشد.

 

 

 • زمان بررسی بعدی در اواخر آذرماه خواهد بود.  
 • در صورت عدم ارائه پروپوزال تا تاریخ فوق، بروز هرگونه مشکل و یا تکمیل ظرفیت اساتید، به عهده دانشجو خواهد بود.
 • دانشجویان میبایست پس از تایید پروپوزال، درس طرح نهایی را از طریق آموزش ثبت نمایند.

 

 

   دفتر بخش معماری

لیست دروس رشته های فنی و مهندسی که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شدند …

آبان/۰۲
اطلاعیه ها

دروس زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده اند، لذا از دانشجویانی که این دروس را اخذ نمودند خواهشمند است حداکثر تا پنج شنبه مورخ ۰۴/۰۸/۹۶ جهت تعیین تکلیف وضعیت انتخاب واحد خود به آموزش مراجعه نمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

گروه های درسی که به حد نصاب نرسیده و حذف شدند
کد درس نام درس گروه استاد روز ساعت
۲۳۴۰۴۱۰ معماری همساز با اقلیم ۱ سید سجاد حجتی پنج شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۴۵
۳۲۵۲۰۰۶ فیزیک مکانیک ۱ مهناز حیدری دوشنبه ۱۴:۰۰- ۱۵:۳۰
۳۲۵۲۰۰۸ هندسه ترسیمی ۴ مهدی اسدی دوشنبه ۱۴:۰۰- ۱۶:۳۰
۳۲۵۲۰۰۸ هندسه ترسیمی ۵ مهدی اسدی دوشنبه ۱۶:۳۰ – ۱۹:۰۰
۳۲۵۲۰۲۲ نقشه برداری ۵ ندا هاشم نیا چهارشنبه ۱۴:۰۰-۱۸:۱۵
۴۲۴۰۰۵ انسان،طبیعت و ارگونومی ۱ مهدی امیری شنبه ۱۰:۳۰-۱۳:۰۰
۴۲۴۰۱۵ آشنایی با تاریخ تزئینی ۱ مهدی پارسائی یکشنبه ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵
۴۲۴۰۲۱ حجم شناسی و ماکت سازی ۱ محمدرضا میرحسینی سه شنبه ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰
۸۷۹۱۵۱ آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی ۱ محمد رحیمی یکشنبه ۸:۰۰-۱۱:۱۵
۳۲۵۲۰۱۶ ایستایی۲ ۱ سلما انصاری یکشنبه ۸:۴۵-۱۰:۳۰
۳۲۵۲۰۲۰ کاربرد نرم  افزار رایانه ای در معماری ۳ هانیه جاودانی چهارشنبه ۸:۰۰-۱۲:۱۵
۳۲۵۲۰۲۶ زبان فنی ۲ شاهد گلشن یکشنبه ۱۳:۰۰- ۱۴:۴۵
۴۲۴۰۲۹ بیان معماری داخلی۲ ۱ مینا ارجمند شنبه ۱۰:۳۰-۱۴:۴۵
۷۳۷۷۰۰۳ فیزیک پیش ۱ حسن بناکار پنج شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
۷۳۷۷۰۰۵ تجهیز و راه اندازی کارگاه ۱ محمدرضا خوانسالار شنبه ۱۹:۴۵-۱۸:۱۵
۷۳۷۷۰۰۷ اصول سرپرستی ۱ احمد جابری شنبه ۱۸:۱۵-۱۶:۳۰
۷۳۷۷۰۲۱ زبان فنی ۱ بهاره شناسا یکشنبه ۱۷:۱۵-۱۵:۴۵
۷۳۷۷۰۲۵ کاربرد کامپیوتر در ساختمان ۱ احمدرضا کشمیری یکشنبه ۲۰:۳۰-۱۸:۱۵
۷۳۷۷۰۳۴ محاسبات ساختمان های بتنی ۱ محمد عبدالهی پنج شنبه ۱۹:۴۵-۱۸:۱۵

تغییر زمان برگزاری کلاس های ریاضی عمومی۱-آقای علی کمالی و شناخت مواد و مصالح-آقای کیانی … کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

آبان/۰۱
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان تکمیل ظرفیت رشته نقشه کشی معماری -کاردانی پیوسته می رساند زمان برگزاری کلاس های ریاضی عمومی ۱ و شناخت و مواد و مصالح به شرح زیر تغییر یافت :

شناخت و مواد و مصالح … آقای کیانی … چهارشنبه ۹:۴۵ لغایت ۱۱:۱۵

ریاضی عمومی۱ … آقای کمالی سروستانی … یکشنبه ۱۵:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵

برنامه زمانبندی حضور مشاور مؤسسه در نیمسال اول ۹۷-۹۶

مهر/۱۰
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان می رساند زمان حضور مشاور مؤسسه به شرح زیر می باشد :

شنبه ۱۴:۳۰ لغایت ۱۹:۳۰

دوشنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

سه شنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

حذف و اضافه از روز دوشنبه۹۶/۰۷/۱۰

مهر/۰۱
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که حذف و اضافه از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۰ آغاز خواهد شد.(لطفا جهت مشاهده زمانبندی به جدول زمانبندی حذف و اضافه موجود در اطلاعیه های سایت مراجعه نمایید).

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايی در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۶

شهریور/۲۹
اطلاعیه ها

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشـته‌هاي تحصيلي متمركز و ‌معرفي‌شدگان

چند برابر ظرفيت ‌پذيرش رشته تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۶

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبريك به عزيزاني كه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۶ پذيرفته ‌شده و آماده ورود به مقطع تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مي‌شوند، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند كه نتایج پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه و‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه) كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پرديس‌هاي خودگردان و مازاد بر ظرفيت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، پرديس‌هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، نيمه‌حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي و رشته‌هاي تحصيلي الكترونيكي (مجازي) درسال تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶ كه‌ گزينش ‌آنها به‌روش ‌متمركز صورت‌ گرفته ‌است، در پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا كليه پذيرفته‌شدگان براي اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاريخ ثبت‌نام و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ضرورت دارد به پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. بديهي است درصورتي كه دانشگاه يا مؤسسه‌اي، در پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي خود برنامه زماني براي ثبت‌نام درج ننموده باشد، پذيرفته‌شدگان اين قبيل مؤسسات لازم است در يكي از روزهاي شنبه ۹۶/۷/۱ و يا يكشنبه ۹۶/۷/۲ براي ثبت‌نام به محل قبولي خود مراجعه نمايند. پذيرفته‌شدگان دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه‌اي لازم است براي اطلاع از زمان، نحوه و شرايط ثبت‌نام به وب‌سايت سازمان مركزي دانشگاه فني و حرفه‌اي به نشاني www.tvu.ac.ir و يا به سايت دانشكده يا آموزشكده محل قبولي خود مراجعه نمايند. لازم به‌ذكر است داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي اعلام گرديده‌، لازم است مطابق بند “ب” مندرج در زير براي انجام مصاحبه اقدام نمايند.

الف- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌

رديف مدارك توضيحات
۱ اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن
۲ اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن
۳ شش قطعه عكس تمام رخ ۴×۳ تهيه شده درسال جاري
۴ مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(براي برادران) مطابق با ‌يكي از كدهاي مندرج در صفحه ۵ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كه در همين دستورالعمل نيز براي يادآوري درج شده است.
۵ اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا كارمندان دولت در صورتي ميتوانند به تحصيل بپردازند كه اصل موافقتنامه رسمي و بدون قيد و شرط وزارتخانه يا سازمان متبوع خود را مبني بر شركت در همه كلاسها، آزمايشگاهها، كارآموزيها و فعاليتهاي ديگر دوران تحصيل به همراه مدارك ثبتنام به مؤسسه آموزش عالي محل قبولي عرضه كنند.
۶ اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم) – براي‌ آن‌دسته‌ از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ ارائه‌ اصل يا گواهي مدرك‌ كارداني امكان‌پذير نباشد، لازم است اصل گواهي تأييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني با محتواي فرم شماره ۷ پيوست دستورالعمل ثبت‌نامي ارسال شده به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل قبولي را ارائه نمايند كه درآن قيد شده باشد «اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد». در صورتي كه فرد پذيرفته‌شده در آزمون، تا تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

– طلاب و فضلاي حوزه‌ علميه كه دوره سطح يك را طبق برنامه تعيين شده در مصوبه جلسه ۳۶۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۳ شوراي عالي انقلاب گذرانده‌اند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ‌التحصيلان دوره كارداني دانشگاه‌ها برخوردار بوده و براساس مصوبه ۵۶۸ مورخ ۸۳/۰۷/۲۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجاز به شركت در اين آزمون براي انتخاب تمامي رشته‌هاي گروه آموزشي علوم انساني بوده‌اند و پس از قبولي با ارائه گواهي اتمام دوره سطح يك مورد تأييد حوزه علميه، مي‌توانند ادامه تحصيل دهند.

تذكر: دانشجويان يا فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي بالاتر از كارداني(بجز مورد مندرج در رديف‌ ۱۵ همين جدول)، مجاز به ثبت‌نام و شركت در اين آزمون نبوده‌اند.

۷ اصل ‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) با استفاده از سهميه كارمندي – كارمندان مشمول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
۸ ارائه ‌اصل‌ گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر(طرح لايحه نيروي انساني) يا گواهي معافيت از آن – ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي- پايان ‌طرح‌ نيروي ‌انساني‌ آنان تا تاريخ ۹۶/۰۶/۳۱ و يا ۹۶/۱۱/۳۰ باشد يا گواهي معافيت از خدمت لايحه طرح.

– فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشكي‌ كه‌ در حال‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌‌باشند و تاريخ‌ پايان‌ طرح‌ آنها بعد از ۹۶/۰۶/۳۱ و يا ۹۶/۱۱/۳۰ مي‌باشد، مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ (پذيرش براي مهرماه ۱۳۹۶) و نيمسال دوم (پذيرش براي بهمن‌ماه ۱۳۹۶) بوده‌اند، بديهي‌ است در صورت‌ موفقيت،‌ لازم‌ است‌ ضمن‌ تسويه‌ حساب‌ كامل‌ از محل‌ خدمت، گواهي‌ مربوط را به‌همراه‌ ساير مدارك‌ ثبت‌‌نامي‌ خود به‌ مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ ذي‌ربط ارائه‌ نمايند. اين‌دسته‌ از داوطلبان‌ بايد باقيمانده‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ خود را پس‌ از پايان‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ انجام‌ دهند.

– كاردانهاي‌ شاغل‌ و نيز كاردانهاي‌ متعهد خدمت‌ رشته‌هاي‌ بهداشت‌ محيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها  در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ كارشناسي ناپيوسته‌ تنها پس‌ از ارائه‌ موافقتنامه از سازمان‌ متبوع‌ مجاز به‌ ثبتنام‌ و ادامه‌ تحصيل‌ خواهند بود.

۹ ارائه ‌اصل‌ گواهينامه حد‌اقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يا قراردادي – كاردان‌هاي مامايي شاغل در طرح پزشك خانواده استان‌ها كه با استفاده از سهميه موضوع مصوبه شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ (سهميه ۴۰ درصد ظرفيت پذيرش دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم «شبانه» رشته محل‌هاي كارشناسي ناپيوسته مامايي هر استان) پذيرفته‌شده اند، لازم است گواهينامه حد‌اقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يا قراردادي را از محل اشتغال خود اخذ و به هنگام ثبت‌نام در رشته قبولي، ‌اصل‌ آن را به دانشگاه يا دانشكده محل قبولي خود ارائه و نسبت به سپردن تعهد خدمت در طرح پزشك خانواده در همان استان محل خدمت به مدت سه برابر طول مدت تحصيل اقدام نمايند.
۱۰ موافقتنامه‌ رسمي‌ از محل‌ خدمت‌ مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل با ادامه‌ خدمت‌ طرح نيروي انساني فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشكي‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌باشند، در صورت‌ قبولي با ارائه‌ موافقتنامه‌ رسمي‌ از بالاترين‌ مقام‌ مسؤول‌ محل‌ خدمت‌ خود مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل‌ با ادامه‌ خدمت‌ آنان، نيازي‌ به‌ ترخيص‌ از خدمت‌ ندارند و مي‌توانند همزمان‌ با تحصيل‌ به‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ بپردازند.
۱۱ مجوز ادامه تحصيل و يا تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس ماده ۱۰ دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آن‌دسته از فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه از مزاياي صندوق بهره‌مند شده‌اند، درصورت قبولي در آزمون، لازم است براي ثبت‌نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصيل يا تسويه حساب دريافت نمايند و تأييديه مربوط را هنگام ثبت‌نام به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند.
۱۲ تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس‌ مفاد ماده‌ ۷ دستورالعمل‌ شماره‌ ۳۱۹۰۲ مورخ‌ ۶۴/۰۵/۲۸ صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌، آن‌دسته‌ از فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ غيرپزشكي‌ كه‌ از مزاياي‌ صندوق‌ مذكور بهره‌مند شده‌اند، در صورت‌ قبولي در آزمون‌ پذيرش ‌دانشجو از دوره‌ كارداني‌ به‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ سال‌ ۱۳۹۶، لازم است با صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ تسويه‌ حساب‌ نموده‌ و تأييديه مربوط را در زمان‌ ثبت‌‌نام‌، به‌ دانشگاه‌ يا مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ خود ارائه‌ نمايند.
۱۳ حكم كارگزيني و فرم موافقتنامه كتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغلان رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش مبني بر موافقت با ادامه تحصيل آنان ۱- دارا بودن حكم كارگزيني مبني ‌بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت‌نام در آزمون(مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).

 تبصره ۱– تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت‌نام در آزمون باشد، در غير اين‌صورت مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و درصورت انتخاب  و پذيرفته شدن، قبولي آنان “لغو” مي‌گردد.

تبصره ۲- معلمان حق‌التدريس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، نيروهاي قراردادي و … كه فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند، مجاز به انتخاب رشته نبوده‌اند و در صورت انتخاب و پذيرفته شدن، قبولي آنان «لغو» مي‌گردد.

۲- دارا بودن فرم «موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» (رسمي و يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود براساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان و رعايت مفاد دستورالعمل شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۷/۶ معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش.

تبصره ۱- فرم «موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» با رعايت بند ۱۳ مصوبه جلسه ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ شوراي عالي اداري كشور(شماره ابلاغي ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۹۳/۱۲/۲۶) و بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبني بر اينكه كارمندان دولت در طول خدمت خود، صرفاً مي‌توانند از مزاياي اداري و استخدامي يك مقطع بالاتر از مقطع تحصيلي زمان استخدام برخوردار مي‌شوند، صادر خواهد شد.

تبصره ۲- عدم ارائه فرم «موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت‌نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي («فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان») انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.

تبصره ۳- فرم «موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» براي فرهنگيان (رسمي ـ پيماني) داراي مدرك كارداني كه متقاضي تحصيل در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره مي‌باشند، در صورتي صادر خواهد شد كه مدرك تحصيلي مقطع كارداني آنان رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره بوده و در سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ با ابلاغ مشاور در آموزش و پرورش فعاليت داشته‌اند. صدور فرم موافقت و تحصيل ساير افراد در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره امكان‌پذير نبوده و حتي در صورت موافقت محل خدمت، از ثبت‌نام و تحصيل آنان در دانشگاه جلوگيري خواهد شد.

تبصره ۴- صدور فرم«موافقت با ادامه تحصيل كاركنان» توسط محل خدمت به شرطي امكان پذير خواهد بود كه با رعايت شرايط و ضوابط مربوط بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل، اعمال مدرك منع قانوني نداشته باشد.

۱۴ دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) كه ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنها بلامانع است. الف – دارندگان مدرك تحصيلي معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مي‌بايست واجد شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير رسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوب جلسه ۸۴۵ مورخ ۹۲/۰۴/۱۵ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشند. اين آيين‌نامه طي بخشنامه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۹۲/۰۵/۲۸   توسط معاونت آموزشي وزارت مذكور به كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده است.

تبصره: كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۹۲/۰۵/۲۸ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي تحصيلي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

ب – دارندگان‌ مدرك‌ معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مشمول ماده ۲۷ آيين‎نامه آموزشي دوره‎هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفندماه ۱۳۶۹ شوراي عالي برنامه‎ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه ۳۰۸ مورخ ۷۴/۰۹/۱۲ شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، مي‎توانند در اين آزمون متقاضي رشته‎هاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي غيرپزشكي شوند.

ج – بر اساس مصوبه جلسه پنجاه و يك مورخ ۹۲/۰۳/۲۵ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، دارندگان مدرك معادل يا گواهي اتمام دوره مقطع كارداني رشته‌هاي گروه پزشكي شاغل (اعم از مراكز دولتي يا خصوصي) به‌صورت رسمي، پيماني يا قراردادي كه حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط با مدرك كارداني داشته باشند، مي‌توانند در آزمون كارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي آموزشي پزشكي، شركت نمايند. ضمناً اين قبيل پذيرفته‌شدگان لازم است گواهي اشتغال به كار و همچنين گواهي پنج سال سابقه كار مرتبط با مدرك كارداني به تأييد محل خدمت، هنگام ثبت‌نام به آموزش دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.

*  مصوبه جلسه پنجاه و يك مورخ ۹۲/۰۳/۲۵ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي شامل افرادي است كه قبل از سال تحصيلي ۷۷-۱۳۷۶ وارد دانشگاه شده‌اند و مطابق مفاد آيين‌نامه‌هاي آموزشي وقت، مدرك معادل دريافت نموده‌اند.

د – طبق مفاد مندرج در مصوبات جلسه ۲۲۱ مورخ ۹۰/۱۱/۲۳ و ۷۷۱ مورخ ۹۴/۰۸/۲۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي (شماره ابلاغي ۱۴۴۴۴/۹۴/دش مورخ ۹۴/۰۹/۱۵)، فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال۱۳۹۱ و قبل از آن مي‌توانند در آزمون مقطع تحصيلي بالاتر شركت نموده و در صورت قبولي با رعايت آيين‌نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غير رسمي در آزمون‌هاي مقاطع بالاتر مصوبه جلسه ۸۴۵ مورخ ۹۲/۰۴/۱۵ شوراي گسترش آموزش عالي (شماره ابلاغي ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۹۲/۰۵/۲۸) ادامه تحصيل نمايند.

تبصره – براساس بند ۵ مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، گذراندن ۲۰ درصد از واحدهاي دوره كارداني به تشخيص دانشگاه محل قبولي بصورت جبراني الزامي مي‌باشد.


۱۵
دارندگان مدرك كارشناسي پيوسته كه ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان بلامانع است. الف – با توجه به مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي، فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي پيوسته در صورت دارا بودن مدرك كارداني مرتبط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته اين آزمون، با رعايت شرايط زير مي‌توانند در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي از طريق قبولي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، تحصيل نمايند.

۱- لزوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي پيوسته مشمول طرح.

۲- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.

۳- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۱۶ ارائه فرم انصراف قطعي از تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۵ (آزمون سال قبل) – پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۵ در صورت ثبت‌نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۶ منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌هاي غيرروزانه (دانشگاه آزاد اسلامي، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي) بوده و فقط در اين دوره‌ها گزينش شده‌اند. ثبت‌نام و ادامه تحصيل اين قبيل از پذيرفته شدگان در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۶ در صورتي بلامانع مي‌باشد كه اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون (خصوصاً مقررات وظيفه عمومي براي برادران) باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ ۹۶/۰۲/۱۳ نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نموده و فرم انصراف قطعي از تحصيل در رشته‌ تحصيلي دوره روزانه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۵ را ارائه نمايند. بديهي است داوطلبان مذكور در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، درصورت موفقيت و قبولي در آزمون، به‌عنوان متخلف محسوب شده و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نمي‌باشند.

تبصره: پذيرفته‌شدگان مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي، دوره‎هاي نوبت دوم (شبانه) و الكترونيكي (مجازي) كليه دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۵، در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) مجاز به ثبت‌نام و شركت در اين آزمون بوده‌اند.

ب – معرفي‌‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت پذيرش رشته تحصيلي نيمه‌متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي:

آن‌‌دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ فهرست‌ اسامي‌ آنان‌ جزو معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي(كد رشته‌محل‌هاي ۱۱۹۷ تا ۱۲۳۲ مربوط به كد رشته امتحاني ۱۱۴ گروه آموزشي پزشكي) در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام شده، لازم است براي آگاهي از زمان و مكان برگزاري مصاحبه، به اطلاعيه اين سازمان كه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۷ در پايگاه اطلاع‌رساني مذكور و همچنين در نشريه‌ پيك سنجش (هفته‌نامه خبري و اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور)  درج خواهد شد، مراجعه نمايند.

ج- تذكرات‌ مهم:

۱- پذيرفته‌شدگان با سهميه رزمندگان و يا سهميه ايثارگران (به شرح مندرج در صفحه ۴ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اين آزمون) در زمان ‌ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و يا مدركي ‌در رابطه‌ با‌ تأييد سهميه ثبت‌نامي خود نمي‌باشند و ملاك‌ عمل‌ براي ‌ثبت‌نام اين‌دسته ‌از پذيرفته‌شدگان ‌همان ‌عنوان درج شده در فايل و فهرست ارسالي از سوي اين سازمان مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم تأييد سهميه پذيرفته‌شدگان مذكور از سوي ارگان ذي‌ربط، موضوع از طريق اين سازمان به آن مؤسسه اعلام خواهد شد.

۲- پذيرفته‌شدگان‌ دوره‌ روزانه‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ اين آزمون‌ خواه‌ در مؤسسه آموزش‌ عالي‌ محل قبولي ثبت‌نام ‌نمايند يا ننمايند، در صورت ثبت‌نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷ منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌هاي غيرروزانه (دانشگاه آزاد اسلامي، نوبت دوم «شبانه»، نيمه‌حضوري، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي) خواهند بود و لازم است كه اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سال ۱۳۹۷ (خصوصاً مقررات وظيفه عمومي براي برادران) باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخي كه از طريق دفترچه راهنماي مذكور اعلام خواهد شد، نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند.

۳- پذيرفته‌شدگان‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ و نوبت دوم (شبانه‌) هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ اين آزمون در صورتي‌ كه‌ در رديف‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ ۱۳۹۶ نيز قرار گيرند، مي‌توانند از دو رشته‌ قبولي‌ اعلام‌ شده‌ يكي‌ را به دلخواه‌ انتخاب‌ و براساس‌ ضوابط مربوط در آن‌ رشته‌ ثبت‌‌نام‌ نموده و به ‌تحصيل‌ ادامه دهند. بديهي‌ است‌ چنانچه اين‌دسته از پذيرفته‌شدگان در هر دو كد رشته‌محل ثبت‌نام نموده و مشغول به تحصيل شوند، به‌عنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.

۴- كليه‌ پذيرفته‌شدگان‌ ملزم‌ مي‌باشند در تاريخهاي ‌تعيين ‌شده ‌براي ثبت‌نام ‌به‌ مؤسسه آموزش‌ عالي‌ مربوط مراجعه ‌نمايند. بديهي‌ است‌ عدم ‌ثبت‌نام ‌در تاريخهاي ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از تحصيل در رشته قبولي تلقي شده و قبولي‌ اين قبيل پذيرفته‌شدگان لغو خواهد شد.

۵- پذيرفته‌شدگاني كه اسامي آنان همزمان به عنوان پذيرفته نهايي در دو كدرشته‌محل (يكي كدرشته‌محل‌هاي مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاه فرهنگيان و ديگري كدرشته‌محل‌هاي وابسته به واحدها يا مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي) اعلام شده باشد، لازم است منحصراً در يكي از كدرشته محل‌هاي قبولي ثبت‌نام نمايند. بديهي است كه چنانچه اين‌دسته از پذيرفته‌شدگان در هر دو كد رشته‌محل ثبت‌نام نموده و مشغول به تحصيل شوند، به‌عنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.

د- اصلاحات و تغييرات اعمال شده در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته:

– براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و اطلاعيه‌هاي مورخ ۹۶/۰۳/۱۳ و ۹۶/۰۵/۰۸ در خصوص اصلاحيات دفترچه راهنماي مذكور، ظرفيت پذيرش دانشجو براي تعدادي از كد رشته‌محل‌هاي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي – غيرانتفاعي در گروه كشاورزي و منابع طبيعي كاهش يافته و گزينش نهايي بر اساس ظرفيت‌هاي جديد انجام گرفته است.

– براساس درخواست مؤسسه آموزش عالي غير دولتي – غيرانتفاعي هيركانيا – بندرگز، نيمسال پذيرش دانشجو در كد رشته‌محل‌هاي ۱۷۱۶ ، ۱۹۵۰ ، ۲۶۲۵ ، ۲۶۸۸ ، ۳۶۲۳ ، ۴۱۳۷ ، ۴۴۵۶ و ۴۵۷۹ مؤسسه مذكور از نيمسال دوم به نيمسال اول تغيير يافته و گزينش نهايي براي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۷ – ۱۳۹۶(مهرماه ۱۳۹۶) صورت پذيرفته است.

– داوطلبان مي‌توانند براي اطلاع از اصلاحات و تغييرات به‌عمل آمده قبلي، به اطلاعيه‌هاي مورخ ۹۶/۰۳/۱۳ و ۹۶/۰۵/۰۸ كه هم‌اكنون در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دسترسي مي‌باشد، مراجعه نمايند.

هـ- شرايط و ضوابط، نشاني جديد، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي:

 – مؤسسه آموزش عالي غير دولتي – غير انتفاعي راه دانش – بابل: نشاني: بابل، كمربندي شرقي ميدان شهيد بزاز، چهارراه معتمدي، خيابان تربيت معلم – كد پستي ۴۷۴۴۱-۴۷۱۵۷

 – موسسه غیردولتی – غیرانتفاعی ساعی- گرگان:   امکان اشتغال پاره وقت دانشجویان در موسسه یا واحدهای طرف قرارداد از نیمسال دوم تا پایان دوره تحصیل وجود دارد.  نشانی: گرگان – خیابان ولی عصر ( شالیکوبی ) ، عدالت ۲۷ – تلفن: ۳۲۳۵۳۳۴۳- ۳۲۳۳۳۲۴۸ – ۳۲۲۳۳۳۴۴ – ۳۲۲۲۳۳۴۴ – ۰۱۷ و ۰۹۰۳۴۱۳۹۷۷۸ – نشانی وبگاه: www.saee.ac.ir

– مؤسسه آموزش عالي غير دولتي – غير انتفاعي علامه رفيعي – قزوين:   نشاني قزوین- خیابان نوروزیان- بلوار پرستار- نبش حکمت ۳۰ – پلاک ۱۵۱ – کد پستی ۳۴۱۶۶۸۹۱۵۸

– موسسه غیردولتی – غیرانتفاعی فرزانگان – فولاد شهر اصفهان:   نشاني: فولاد شهر اصفهان – مقابل ترمینال – تلفن : ۵۲۶۳۹۹۵۵- ۰۳۱  نمابر : ۵۲۶۳۹۹۷۵-۰۳۱

– داوطلبان لازم است براي اطلاع از شرايط و ضوابط، نشاني و تلفن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته و اطلاعيه‌هاي مورخ ۹۶/۰۳/۱۳ و ۹۶/۰۵/۰۸ كه هم‌اكنون در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دسترسي مي‌باشد، مراجعه نمايند.

توجه: براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌محل‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم مي‌گردد. اين كارنامه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي اين سازمان همزمان با اعلام نتايج نهايي قابل دسترسي مي‌باشد. با توجه به كنترل‌هاي متعدد و بررسي‌هاي انجام شده، از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است. مع‌الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، در صورتي كه در خصوص مندرجات كارنامه خود سؤالي داشته و يا در انتخاب رشته مرتكب اشتباه شده باشند، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ ۹۶/۰۷/۲۵ منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت اين سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به هيچ‌يك از مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ ۹۶/۰۷/۲۵ واصل شود، به هيچ‌‌وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ – ۰۲۱ نيز در ميان بگذارند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی

شهریور/۲۹
اطلاعیه ها

مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ناپیوسته:

۶قطعه عکس ۴*۳ سالجاری (برادران ۱۲قطعه عکس)

اصل مدرک کاردانی+ کپی (یا گواهینامه موقت)

ریزنمرات دوره کاردانی + کپی

دو سری کپی شناسنامه و کارت ملی + اصل

وضعیت نظام وظیفه (برادران)

فیش واریزی شهریه

فیش واریزی شهریه(رشته های علوم انسانی مبلغ ۶۵۰/۰۰۰تومان و رشته های فنی مهندسی مبلغ۷۵۰/۰۰۰تومان) به شماره حساب۰۱۰۷۸۶۴۴۵۵۰۰۳ بانک ملی بنام مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز

پرینت قبولی سازمان سنجش

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir