امروز:

فرم های مورد نیاز کارآموزی رشته عمران اجرایی

فرم معرفی نامه کارآموزی رشته عمران اجرایی

اردیبهشت/۲۵
فرم ها, کارشناسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

بهمن/۱۴
چارت درسی, دانشجویان, کارشناسی, معماری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

شهریور/۱۴
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی

کارشناسی

دی/۰۲
کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته معماری

کارشناسی ناپیوسته مرمت و احیاء بناهای تاریخی

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته معماری داخلی

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری


آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir