امروز:

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

کاردانی

دی/۰۲
کاردانی

کاردانی ناپیوسته معماری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

کاردانی پیوسته ساختمان ـ کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته حسابدرای بازرگانی

کاردانی پیوسته نقشه برداریآدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir