نشریه دانشجویی

 

فراخوان دعوت به همکاری جهت تکمیل کادر نشریه دانشجویی

محورهای همکلاری:

تولید محتوا در کلیه رشته ها

عکاسی

ویراستاری (بخش انگلیسی و فارسی)

خبرنگاری

مصاحبه

تکمیل رزومه حرفه ای شخصی

امکانات دانشجویان همکار در بخش نشریه:

امکان دسترسی به کارگاه های آموزشی رایگان در بخش مورد نیاز

شرکت در اردوها و بازدیدهای شخصی تیم نشریه

 

رایگان