نشریه بهین نامه

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی “بهین‌نامه”  با همکاری برخی از اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حافظ ، در شیراز چاپ و منتشر شد. این شماره از نشریه “بهین‌نامه” در هفت بخش به معرفی شهریار مندنی‌پور و نقد و بررسی آثارش می‌پردازد.

تومان15,000