دسته: چارت درسی

مطالب مرتبط

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی (ورودی ۹۵ به بعد)

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی(ورودی 95 به بعد) موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی 951 به بعد   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

چارت درسی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

چارت درسی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی   چارت کارشناسی پیوسته علوم ورزشی  

ادامه مطالب
نویسنده: سمانه باباییسمانه بابایی تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی (ورودی ۹۷ به بعد)

CHART 97 1 dakheli CHART 97 2 dakheli

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری (ورودی ۹۴ به بعد)

kardani memari

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

چارت درسی کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (ورودی ۹۵ به بعد)

چارت کاردانی پیوسته 92.1

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

چارت درسی مهندسی اجرایی عمران

omran 94.95.96 omran 97

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان ورودی ۹۶ به بعد

فلوچارت گروه ساختمان 96

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

چارت کارشناسی نا پیوسته 94.1 چارت کارشناسی ناپیوسته 96

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت مهندسی 1 چارت مهندسی 22

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

CHART94 dakheli1 CHART94 dakheli2

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی چارت کاردانی مترجمی زبان

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

naghshe keshi memari kardani memari

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری   چارت کارشناسی پیوسته حسابداری95 به قبل    چارت کارشناسی پیوسته حسابداری96 به بعد

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی94 به بعد   چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی قبل از 94  

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی   چارت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی 95به قبل   چارت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 96به بعد   چارت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی97

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی چارت كارشناسي پیوسته زبان و  ادبيات فارسی

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگاني

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

karshenasi napeyvaste

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

sakhteman

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

omran-ejraee

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

CHART95 -Arshad Manzar

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

CHART95-Arshad Namortabet CHART95 -Arshad mortabet

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 94 به قبل   چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 94 به بعد

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی      

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریریت صنعتی

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی

memari-dakheli

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

چارت مهندسی معماری

mohandesi 1 mohandesi 2

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی