دسته: فرهنگی

مطالب مرتبط

اساسنامه کانون همیاران سلامت

اساسنامه2

ادامه مطالب
نویسنده: فرهنگی فرهنگیفرهنگی فرهنگی تاریخ انتشار: 10 اکتبر 2018

آیین نامه کانون های فرهنگی هنری

kanon

ادامه مطالب
نویسنده: فرهنگی فرهنگیفرهنگی فرهنگی تاریخ انتشار: 9 سپتامبر 2018

مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان

مجموعه-آیین-نامه-ها-و-دستور-العمل-های-اجرایی-فعالیت-تشکل-های-اسلامی-دانشگاهیان_2

ادامه مطالب
نویسنده: فرهنگی فرهنگیفرهنگی فرهنگی تاریخ انتشار: 9 سپتامبر 2018

فرم عضویت در انجمن علمی

ozveyat anjoman

ادامه مطالب
نویسنده: فرهنگی فرهنگیفرهنگی فرهنگی تاریخ انتشار: 1 سپتامبر 2018

فرم درخواست مجوز انتشار نشریه دانشجویی

فرم-مجوز-نشریات

ادامه مطالب
نویسنده: فرهنگی فرهنگیفرهنگی فرهنگی تاریخ انتشار: 1 سپتامبر 2018

دستور العمل اجرایی ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎهی

aein_name_nashriyat   نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی  ماده 12ـ متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی خود را با اعلام مشخصات خود و مدیر مسئول، سردبیر، نام نشریه، زمینه و ترتیب انتشار (موضوع ماده 1) به انضمام تصریح به پایبندی به قانون اساسی، قوانین موضوعه و این دستورالعمل، به دبیرخانه کمیته ناظر طبق فرم پیوست شماره 1 تسلیم کند.  تبصره‌‌ 1ـ زمینه انتشار نشریه‌ای که صاحب امتیاز آن شخص حقوقی است نباید مغایرتی با اساسنامه آن تشکل یا…

ادامه مطالب
نویسنده: فرهنگی فرهنگیفرهنگی فرهنگی تاریخ انتشار: 1 سپتامبر 2018

فرم های انجمن علمی

Program-Anjoman

ادامه مطالب
نویسنده: فرهنگی فرهنگیفرهنگی فرهنگی تاریخ انتشار: 18 آگوست 2018

فرم همکاری با معاونت فرهنگی

فرم همکاری

ادامه مطالب
نویسنده: فرهنگی فرهنگیفرهنگی فرهنگی تاریخ انتشار: 18 آگوست 2018

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی