دسته: مدیریت بازرگانی

مطالب مرتبط

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی94 به بعد   چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی قبل از 94  

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۵

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی