دسته: زبان انگلیسی

مطالب مرتبط

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت کاردانی مترجمی زبان

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت حافظ کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی   چارت حافظ کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 94 به بعد

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

education

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی