دسته: حسابداری

مطالب مرتبط

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت کارشناسی پیوسته حسابداری95به قبل چارت کارشناسی پیوسته حسابداری96به بعد

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

جدید کاردانی حسابداری بازرگاني

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری جدید

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی