دسته: دانشجویان

مطالب مرتبط

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی (ورودی ۹۷ به بعد)

CHART 97 1 dakheli CHART 97 2 dakheli

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری (ورودی ۹۴ به بعد)

kardani memari

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

چارت درسی کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (ورودی ۹۵ به بعد)

naghshe keshi memari

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

فرم معرفی نامه کارآموزی رشته مدیریت صنعتی

کارآموزی مدیریت صنعتی

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

چارت کارشناسی نا پیوسته 94.1 چارت کارشناسی ناپیوسته 96

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت مهندسی 94.1 چارت مهندسی 94

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

CHART94 dakheli1 CHART94 dakheli2

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت کاردانی مترجمی زبان

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶

شیوه نامه پایان نامه رشته معماری داخلی

shivename payan name dakheli

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶

فرم های مورد نیاز کارآموزی رشته عمران اجرایی

darkhast karamuzi omran dastoorol amal omran moarefi name omran

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

naghshe keshi memari kardani memari

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت کارشناسی پیوسته حسابداری95به قبل چارت کارشناسی پیوسته حسابداری96به بعد

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی94 به بعد   چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی قبل از 94  

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چارت کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 96به بعد چارت کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ورودی 95به قبل

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

چارت كارشناسي ادبيات

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

جدید کاردانی حسابداری بازرگاني

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری جدید

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

karshenasi napeyvaste

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

sakhteman

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

روند ارایه پروپوزال، روند دفاع،اساتید مربوطه، نمره مقالات و ساختار نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

راهنماي تدوين و نگارش پايان نامه تحصيلي(معماری) mojavez-defa ravande-proposal nomreh-maghalat arshad-asatid

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

CHART95 -Arshad Manzar

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

CHART95-Arshad Namortabet CHART95 -Arshad mortabet

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت حافظ کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی   چارت حافظ کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 94 به بعد

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

education

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

چارت درسی مدیریت صنعتی

sanati

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

شیوه نامه طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری

  شيوه نامه پایان نامه کارشناسی معماری 951

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی

memari-dakheli

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

چارت معماری داخلی

چارت معماری داخلی

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

چارت کارشناسی نا پیوسته معماری

chart karshenasi napeyvaste

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

چارت کاردانی پیوسته معماری

kardani-peyvaste-memari

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

چارت کاردانی ناپیوسته معماری

chart-kardani-napeyvaste-memari

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

چارت مهندسی معماری

mohandesi 1 mohandesi 2

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی