دسته: خبر ها

مطالب مرتبط

کلاس جبرانی درس حکمت معماری – حکمت منظر آقای امین رضا نوشین … ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

کلاس جبرانی درس حکمت معماری - حکمت منظر آقای امین رضا نوشین ... 1400/03/12 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حکمت معماری - حکمت منظر آقای امین رضا نوشین روز چهار شنبه مورخ 1400/03/12 از ساعت 14:45 لغایت 18:15 برگزار می گردد.

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 2 ژوئن 2021

کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی آقای امین رضا نوشین … ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی آقای امین رضا نوشین ... 1400/03/11 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی آقای امین رضا نوشین روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 از ساعت 14:45 لغایت 19:00

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 1 ژوئن 2021

کلاس توجیهی کارآموزی (رشته عمران-کاردانی و کارشناسی) استاد فخرایی نژاد … ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

کلاس توجیهی کارآموزی (رشته عمران-کاردانی و کارشناسی) استاد فخرایی نژاد ... 1400/03/08 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز رشته عمران (کاردانی و کارشناسی) می رساند کلاس توجیهی درس کارآموزی  با استاد فخرایی نژاد روز شنبه مورخ 1400/03/08ساعت 9:45 لغایت 11:15 بصورت مجازی (آنلاین-کلاس شماره 1622) برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 25 می 2021

کلاس جبرانی استاد ارقمیری

کلاس جبرانی دروس استاد ارقمیری... موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی دروس  استاد آرقمیری شرح ذیل برگزار خواهد گردید: درس آزمون سازی روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 ساعت 18:00 الی 19:30 درس روش تحقیق روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 ساعت 18:00 الی 19:30 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 17 می 2021

تاریخ کلاس دروس جبرانی استاد رضابیگی.. ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

کلاس جبرانی دروس استاد رضابیگی ... 1400/02/16 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی دروس استاد رضابیگی به شرح ذیل برگزار خواهد گردید: درس زبان تخصصی گروه 1 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ساعت15:45 الی 17:15 درس زبان تخصصی گروه 2 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ساعت 17:30 الی 19:00 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 3 می 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد رحمانی … ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

عدم برگزاری کلاس های استاد رحمانی ... ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد رحمانی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ برگزار نمی شود. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 27 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد شفیعی .. ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

عدم برگزاری کلاس استاد شفیعی ... 1400/02/04 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد شفیعی روز  شنبه مورخ 1400/02/04برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 24 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس استاد رجبیان..۱۴۰۰/۰۲/۰۴

عدم برگزاری کلاس استاد رجبیان ... 1400/02/04 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد رجبیان روز  شنبه مورخ 1400/02/04برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 24 آوریل 2021

کلاس جبرانی درس انسان و محیط استاد نامور … ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کلاس جبرانی درس انسان و محیط استاد نامور ... 1400/01/30 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس انسان و محیط با استاد نامور روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 ساعت 15:45 لغایت 18:15 برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 19 آوریل 2021

کلاس های جبرانی استاد فرزین نوشین

تاریخ برگزاری کلاس های جبرانی استاد فرزین نوشین به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های جبرانی دروس  استاد فرزین نوشین به شرح زیر برگزار می گردد: درس آزمون سازی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 ساعت 8:00 الی 9:30 درس مقاله نویسی(کلاس 1442) روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 ساعت 9:45 الی 11:15 درس متون مطبوعاتی روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 ساعت 08:00 الی 9:30 درس مقاله نویسی (کلاس 1439)روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 ساعت 9:45 الی 11:15 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 19 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس استاد همایونی سروستانی..۱۴۰۰/۰۱/۲۴

عدم برگزاری کلاس استاد همایونی سروستانی ... 1400/01/24 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد همایونی سروستانی روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 آوریل 2021

کلاس جبرانی درس مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری.. ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

کلاس جبرانی درس مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری..1400/01/25 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی درس مدیریت سرمایه گذاری با استاد نادری روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 ساعت 14:45 الی 16:30 برگزار خواهد گردید. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 آوریل 2021

کلاس جبرانی بازار سرمایه و ابزار تامین مالی و اسلامی استاد نادری..۱۴۰۰/۰۱/۲۴

کلاس جبرانی درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی و اسلامی استاد نادری..1400/01/24 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی درس بازار سرمایه و ابزار مالی و اسلامی با استاد نادری روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ساعت 14:45 الی 17:15 برگزار خواهد گردید. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد حمید نیک کار..۱۴۰۰/۰۱/۲۳

عدم برگزاری کلاس استاد حمید نیک کار ... 1400/01/23 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد مجید نیک کار روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 12 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس استاد مجید نیک کار.. ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

عدم برگزاری کلاس استاد مجید نیک کار ... 1400/01/24 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد مجید نیک کار روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 12 آوریل 2021

کلاس جبرانی روانشناسی عمومی استاد پاک نیت.. ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی استاد پاک نیت 1400/01/26 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی استاد پاک نیت روز پنج شنبه مورخ  1400/01/26 ساعت 18:15 الی 19:45 برگزار خواهد گردید.   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 12 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد اصولی ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

عدم برگزاری کلاس استاد اصولی ... 1400/01/22 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد اصولی روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 10 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد نادری ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

عدم برگزاری کلاس استاد نادری ... 1400/01/22 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد نادری روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 10 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس استاد نامور … ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

عدم برگزاری کلاس استاد نامور ... 1400/01/18 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد نامور روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 7 آوریل 2021

کلاس جبرانی درس گفت و شنود استاد نازنین کمالی سروستانی ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی درس گفت و شنود استاد نازنین کمالی سروستانی روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 ساعت 14:45 الی 18:15 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 6 آوریل 2021

تاریخ کلاس جبرانی درس متون عمومی ۲ استاد نازنین کمالی سروستانی..۹۹/۱۲/۲۳

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی درس زبان عمومی 2 استاد نازنین کمالی سروستانی روز شنبه مورخ 99/12/23 از ساعت 11:30 الی 13:00 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 10 مارس 2021

تاریخ کلاس های جبرانی استاد رضابیگی..۹۹/۱۲/۲۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های جبرانی استاد رضا بیگی روز شنبه مورخ 99/12/23 به شرح ذیل برگزار خواهد گردید: زبان تخصصی گروه 1 ساعت 9:45 الی 11:15 زبان تخصصی گروه 2 ساعت 11:15 الی 13:00

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 10 مارس 2021

کلاس جبرانی طرح معماری ۲(کد درس ۸۷۹۱۰۰۹ گروه۳ و ۸۷۹۱۱۲ گروه ۱) خانم بهناز زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۲۰

کلاس جبرانی طرح معماری 2(کد درس 8791009 گروه3 و 879112 گروه 1) خانم بهناز زنگنه نژاد ... 99/12/20 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی طرح معماری 2(کد درس 8791009 گروه3 و 879112 گروه 1) با خانم بهناز زنگنه نژاد روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 ساعت 16:30 لغایت 20:30 بصورت مجازی برگزار خواهد شد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 9 مارس 2021

کلاس جبرانی مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری..۹۹/۱۲/۱۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی درس مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری روز سه شنبه مورخ 99/12/19 ساعت 145:45 الی 16:30برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 9 مارس 2021

قابل توجه دانشجویانی که درس زبان فنی با استاد بدیعی دارند …

قابل توجه دانشجویانی که درس زبان فنی با استاد بدیعی دارند ... موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز  که درس زبان فنی با استاد بدیعی دارند می رساند روز دوشنبه مورخ 99/12/18 این کلاس از ساعت 13:00 لغایت 14:45 برگزار خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 8 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری…۹۹/۱۲/۱۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس مدیریت سرمایه گذاری  استاد نادری روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ساعت 14:45 الی 16:00 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 7 مارس 2021

کلاس جبرانی خواندن درک و مفاهیم استاد نازنین کمالی…۹۹/۱۲/۱۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی خواندن درک و مفاهیم استاد نازنین کمالی سروستانی روز سه شنبه مورخ  99/12/19 ساعت 9:45 الی 13:00 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 7 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس استاد عطار … ۹۹/۱۲/۱۷

عدم برگزاری کلاس استاد عطار ... 99/12/17 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد عطار روز یکشنبه مورخ 99/12/17 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 7 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس احمدنیای مطلق .. ۹۹/۱۲/۱۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس زبان 2 استاد احمدنیای مطلق روز شنبه مورخ 99/12/16 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 6 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد کامکار..۹۹/۱۲/۱۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس فیزیولوژی اعصاب و غدد استاد کامکار روز شنبه مورخ 99/12/16 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 6 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی..۹۹/۱۲/۱۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های استاد عابدی روز شنبه مورخ 99/12/16 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید./

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 6 مارس 2021

نتایج بررسی پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … اسفند ۹۹

نتایج بررسی پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر ... اسفند 99 proposal arshad-esfand 99

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 4 مارس 2021

زمان تحویل پروژه کارآموزی رشته های معماری و عمران … ۹۹/۱۲/۱۸

زمان تحویل پروژه کارآموزی رشته های معماری و عمران ... 99/12/18 موسسه آموزش عالی حافظ به اطلاع دانشجویان عزیز رشته های معماری و عمران (کاردانی و کارشناسی) می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه های کارآموزی جهت نیمسال گذشته روز دوشنبه مورخ 99/12/18 می باشد. موسسه آموزش عالی حافظ

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 4 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس های کمالی نژاد..۹۹/۱۲/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های استاد کمالی نژاد روز چهارشنبه مورخ 99/12/13 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 3 مارس 2021

کلاس های جبرانی استاد خداپناه

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،لیست کلاس های جبرانی استاد خداپناه روزهای سه شنبه مورخ 99/12/12 و 99/12/19 به شرح ذیل می باشد: درس مباحث جاری در حسابداری و حسابداری موارد خاص کد دروس 1718539 و 1718581 و 84650004 گروه 1 از ساعت 9:30 الی 11:15 درس بهایابی 1 کد درس 1718567 گروه 1:از ساعت 11:30 الی 13:00

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 1 مارس 2021

برنامه زمانی کلاس های جبرانی درس نقشه برداری استاد هاشم نیا …

برنامه زمانی کلاس های جبرانی درس نقشه برداری استاد هاشم نیا ... موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند لیست کلاس های جبرانی درس نقشه برداری با استاد هاشم نیا به شرح زیر می باشد: درس نقشه برداری کد درس 87910018 گروه 2 روز چهارشنبه 99/12/13 از ساعت 8:30 درس نقشه برداری کد درس 87910018 گروه 1 روز شنبه 99/12/16 از ساعت 8:30 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 1 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس معماری اسلامی ۱ خانم زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۱۲

عدم برگزاری کلاس معماری اسلامی 1 خانم زنگنه نژاد ... 99/12/12 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس معماری اسلامی 1 خانم زنگنه نژاد روز سه شنبه مورخ 99/12/12 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 1 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد ارجمند … ۹۹/۱۲/۱۱

عدم برگزاری کلاس های استاد ارجمند ... 99/12/11 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد ارجمند روز دوشنبه مورخ 99/12/11 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 1 مارس 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد نازنین کمالی سروستانی ۹۹/۱۲/۱۰و۹۹/۱۲/۱۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های استاد نازنین کمالی سروستانی روزهای یکشنبه و دوشنبه  مورخ 99/12/11 -99/12/10 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 28 فوریه 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی..۹۹/۱۲/۰۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های استاد عابدی روز شنبه مورخ 99/12/09 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 27 فوریه 2021

زمان برگزاری امتحان میانترم درس تاسیسات مکانیکی (مهندسی معماری و معماری داخلی ) استاد حجتی … ۹۹/۱۲/۰۶

زمان برگزاری امتحان میانترم درس تاسیسات مکانیکی (مهندسی معماری و معماری داخلی ) استاد حجتی ... 99/12/06 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند زمان برگزاری امتحان میانترم درس تاسیسات مکانیکی (مهندسی معماری و معماری داخلی ) با استاد حجتی روز چهارشنبه مورخ 99/12/06 ساعت 12:00 در سامانه سمالایو برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 23 فوریه 2021

 کلاس جبرانی معماری اسلامی ۱ خانم زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۰۷

 کلاس جبرانی معماری اسلامی 1 خانم زنگنه نژاد ... 99/12/07 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس معماری اسلامی 1 با خانم زنگنه نژاد روز پنجشنبه مورخ 99/12/07 از ساعت 9:30 لغایت 14:00 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 23 فوریه 2021

کلاس جبرانی درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان استاد پیرزادی..۹۹/۱۲/۰۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیزمی رساند که،کلاس جبرانی درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان استاد پیرزادی،روز سه شنبه مورخ 99/12/05 از ساعت 11 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 23 فوریه 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد رضا بیگی ..۹۹/۱۲/۰۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های استاد رضا بیگی روز سه شنبه مورخ 99/12/05 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 23 فوریه 2021

زمان حضور مدیر گروه بخش عمران

زمان حضور مدیر گروه بخش عمران موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز رشته عمران می رساند جناب آقای مهندس فخرایی نژاد -مدیر گروه مربوطه- جهت انجام امور آموزشی و فارغ التحصیلی روز سه شنبه مورخ 99/12/05 از ساعت 10 الی 12 در موسسه حضور خواهند داشت. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 22 فوریه 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی..۹۹/۱۲/۰۴

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های استاد عابدی روز دوشنبه مورخ 99/12/04 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 21 فوریه 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی.. ۹۹/۱۲/۰۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان می رساند که،کلاس های استاد عابدی روز شنبه مورخ 99/12/02 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 20 فوریه 2021

برنامه زمانبندی کلاس کرکسیون سازه جهت دانشجویان ترم آخر رشته های معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

برنامه زمانبندی کلاس کرکسیون سازه جهت دانشجویان ترم آخر رشته های معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   قابل توجه دانشجویان طرح نهایی مقاطع کارشناسی ناپیوسته و مهندسی معماری: همانگونه که اطلاع دارید، کرکسیون و تاییدیه سازه و تاسیسات برای تحویل دانشجویان طرح نهایی الزامی است. (حداقل ۴ جلسه کرکسیون برای سازه و تاسیسات به طور جداگانه ضروری می باشد.) لذا به اطلاع می رساند برای دانشجویان طرح نهایی که تیرماه قصد تحویل پروژه خود را…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 20 فوریه 2021

نتایج بررسی اصلاحیه پروپوزال های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری … اسفند ۹۹ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری می رساند نتایج بررسی اصلاحیه پروپوزال های اسفند ۹۹ به شرح زیر است:

نتایج بررسی اصلاحیه پروپوزال های کارشناسی پیوسته معماری داخلی ... بهمن 99 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته معماری داخلی می رساند نتایج بررسی اصلاحیه پروپوزال های بهمن 99 به شرح زیر است: بررسی پروپزال معماری داخلی بهمن 99

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 20 فوریه 2021

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی