دسته: خبر ها

مطالب مرتبط

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد پهلوان کلاس دارند:

موسسه آموزش عالی حافظ لطفا کلیه دانشجویانی که با استاد پهلوان کلاس دارند،مجددا فایل انتخاب واحدشان را بررسی نمایند و طبق برنامه ای که در فایل انتخاب واحدشان هست در کلاسشان حضور داشته باشند.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 26 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد قنبری … ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

عدم برگزاری کلاس های استاد قنبری ... 1400/08/04 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد قنبری روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 برگزار نمی شود. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 26 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس استاد عبدالوهاب زنگنه… ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

عدم برگزاری کلاس استاد عبدالوهاب زنگنه... 1400/08/01 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد عبدالوهاب زنگنه روز شنبه مورخ 1400/08/01 برگزار نمی شود. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 23 اکتبر 2021

لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند …

لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند ... موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع می رساند لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند به شرح زیر می باشد. خواهشمند است نهایتاً تا روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 به آموزش موسسه مراجعه فرمایند. دانشجویانی که مشکل انتخاب واحد دارند -14001 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی 964732091 غزل عدل گستر 983461015 مریم حجاری 9514075036 زهرا اسدپور 9617840019 بدرالسادات موسوی 9915227086…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 21 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد تاجداران..۱۴۰۰/۰۷/۲۹

عدم برگزاری کلاس های استاد تاجداران ... 1400/07/29 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد تاجداران روز پنجشنبه مورخ 1400/07/29 برگزار نمی شود. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 21 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد غفوری نژاد…۱۴۰۰/۰۷/۲۹

عدم برگزاری کلاس های استاد غفوری نژاد ... 1400/07/29 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد غفوری نژاد روز پنجشنبه مورخ 1400/07/29 برگزار نمی شود. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 20 اکتبر 2021

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ استاد اصولی ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 1(کد 531312 و کد 1718565) استاد اصولی روز پنج شنبه مورخ 1400/07/29  برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 18 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد همایونی..۱۴۰۰/۰۷/۲۸

عدم برگزاری کلاس های استاد همایونی ... 1400/07/28 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد همایونی روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 برگزار نمی شود. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 18 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس شیوه پژوهش- روش تحقیق(ساعت ۱۵:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵) استاد کورش کمالی سروستانی … ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

عدم برگزاری کلاس شیوه پژوهش- روش تحقیق(ساعت 15:45 لغایت 17:15) استاد کورش کمالی سروستانی ... 1400/07/25 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس شیوه پژوهش- روش تحقیق استاد کورش کمالی سروستانی روز یکشنبه مورخ 1400/07/25  ساعت 15:45 لغایت 17:15 برگزار نمی شود. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 16 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد غفوری نژاد…۱۴۰۰/۰۷/۲۲

عدم برگزاری کلاس استاد غفوری نژاد ... 1400/07/22 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد غفوری نژاد روز پنجشنبه مورخ 1400/07/20 برگزار نمی شود. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 اکتبر 2021

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته حسابداری

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته حسابداری می رساند که،به دلیل به حدنصاب نرسیدن دانشجویان  تعدادی از گروه های درسی،این گروه های آموزشی با گروه های دیگر ادغام گردیده اند.لطفا کلیه دانشجویان رشته حسابداری  لیست دروس ارائه شده را مجددا بررسی نمایند.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 11 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس استاد عطار … ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

عدم برگزاری کلاس استاد عطار ... 1400/07/19 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد عطار روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 برگزار نمی شود. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 11 اکتبر 2021

عدم برگزاری کلاس استاد فخرایی نژاد … ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

عدم برگزاری کلاس استاد فخرایی نژاد ... 1400/07/19 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد فخرایی نژاد روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 برگزار نمی شود. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 11 اکتبر 2021

زمان ثبت و تمدید درس طرح نهایی … رشته های فنی و مهندسی

زمان ثبت و تمدید درس طرح نهایی … رشته های فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز رشته های معماری و معماری داخلی و معماری منظر ( کارشناسی ناپیوسته ، پیوسته و ارشد) ،که پروپوزال آنها به تصویب نهایی رسیده، می رساند جهت اخذ و یا تمدید درس طرح نهایی (پایان نامه) از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/07/19 لغایت پنجشنبه ۱۴۰۰/07/29 به آموزش موسسه مراجعه فرمایند. دانشجویان کارشناسی ارشد می بایست پروپوزال های تائید و امضا…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 9 اکتبر 2021

کلاس جبرانی درس جریان شناسی شعر معاصر استاد ثباتی ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی درس جریان شناسی شعر معاصر با استاد ثباتی،روز شنبه مورخ 1400/07/17 از ساعت 14:45 الی 18:15 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 6 اکتبر 2021

کلاس جبرانی درس حسابداری صنعتی ۱ استاد اصولی ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز کلاس جبرانی درس حسابداری صنعتی 1(کد 1997532) استاد اصولی روز شنبه مورخ 1400/07/17 ساعت 14:45 الی 17:30 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 6 اکتبر 2021

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید رشته علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان رشته علوم ورزشی ورودی جدید می رساند که،کلاس دروس رشد حرکتی و ورزهای بومی به شرح ذیل تغییر یافته است: رشد حرکتی: روز دوشنبه ساعت 08:00 الی 9:30 ورزش های و بازی های بومی و سنتی روز دوشنبه ساعت 14:00 الی 17:15

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 6 اکتبر 2021

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید رشته علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی جدید رشته علوم ورزشی می رساند که،روز تشکیل کلاس آمادگی جسمانی از  روز پنج شنبه به روز سه شنبه تغییر یافته است.استاد این درس،استاد خوش نشین می باشد.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 4 اکتبر 2021

آخرین زمان تحویل پروژه کارآموزی رشته های معماری … ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

آخرین زمان تحویل پروژه کارآموزی رشته های معماری ... 1400/07/07 موسسه آموزش عالی حافظ به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری  (کاردانی و کارشناسی) که درس کارآموزی را در نیمسال اول و دوم 1400-99 اخذ نمودند، می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه های کارآموزی روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 می باشد. موسسه آموزش عالی حافظ

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 21 سپتامبر 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد فیجان.. ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

عدم برگزاری کلاس های  استاد فیجان ... 1400/06/29 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع داشنجویان عزیز می رساند کلاس های استاد فیجان روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 19 سپتامبر 2021

عدم برگزاری کلاس روشنایی و نورپردازی استاد قشقایی … ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

عدم برگزاری کلاس روشنایی و نورپردازی استاد قشقایی ... 1400/06/29 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع داشنجویان عزیز می رساند کلاس روشنایی و نورپردازی  استاد قشقایی روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 18 سپتامبر 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد غفاری … ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

عدم برگزاری کلاس های استاد غفاری ... 1400/06/31 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع داشنجویان عزیز می رساند کلاس استاد غفاری روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 18 سپتامبر 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد خیری … ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

عدم برگزاری کلاس های استاد خیری ... 1400/06/30 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع داشنجویان عزیز می رساند کلاس استاد خیری روز سه شنبه مورخ 1400/06/30 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 18 سپتامبر 2021

عدم تشکیل کلاس های استاد وحیده حسینی…

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که کلیه کلاس های استاد وحیده حسینی هفته جاری (1400/06/27 لغایت 1400/07/01) تشکیل نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهند شد.   دفتر آموزش

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 18 سپتامبر 2021

عدم برگزاری کلاس های آیین نگارش و ویرایش(گروه ۳و۴) استاد مومن نسب

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های آیین نگارش و ویرایش(گروه3و4) استاد مومن نسب روز شنبه مورخ 1400/06/27 ساعت9:45 الی 11:15 و ساعت 11:30 الی 13:00 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس های  جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 18 سپتامبر 2021

تغییر ساعت برگزاری کلاس نرم افزارهای پژوهشی در آموزش با استاد شیبانی

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویانی که درس نرم افزارهای پژوهشی در اموزش را اخذ نموده اند می رساند که،ساعت برگزاری این کلاس از روز یکشنبه ساعت 13:00 الی 145:45 به ساعت 18:15 الی 19:45 تغییر یافته است.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 سپتامبر 2021

عدم برگزاری امتحان پایان ترم اندیشه اسلامی ۱ و ۲

عدم برگزاری امتحان پایان ترم اندیشه اسلامی 1 و 2 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امتحان پایان ترم درس اندیشه اسلامی 1 و 2 لغو گردید. زمان برگزاری امتحان متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 21 آگوست 2021

کلاس جبرانی درس آیین و نگارش استاد محمدی

کلاس جبرانی درس آیین نگارش و ویرایش استاد محمدی ...  1400/05/11 و 1400/05/13 و 1400/05/14 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس آیین نگارش و ویرایش  استاد محمدی روز دوشنبه،چهار شنبه و پنجشنبه مورخ1400/05/11 ،1400/05/13 و 1400/05/14 ساعت 12:00 لغایت13:30 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 1 آگوست 2021

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمره طرح نهایی و انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی معماری و معماری داخلی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمره طرح نهایی و انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی معماری و معماری داخلی موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی معماری و معماری داخلی که ارائه طرح نهایی داشتند می رساند مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمره طرح نهایی و انجام امور فارغ التحصیلی به شرح زیر می باشد: سی دی درون جلد طراحی شده شامل رساله پروژه طرح نهایی (درون سی دی فایل های word و pdf متن رساله و…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 19 جولای 2021

عدم برگزاری کلاس آیین نگارش و ویرایش استاد محمدی ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس آیین نگارش و ویرایش استاد محمدی روز شنبه مورخ 1400/04/19 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 10 جولای 2021

کلاس جبرانی درس حکمت معماری – حکمت منظر آقای امین رضا نوشین … ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

کلاس جبرانی درس حکمت معماری - حکمت منظر آقای امین رضا نوشین ... 1400/03/12 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حکمت معماری - حکمت منظر آقای امین رضا نوشین روز چهار شنبه مورخ 1400/03/12 از ساعت 14:45 لغایت 18:15 برگزار می گردد.

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 2 ژوئن 2021

کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی آقای امین رضا نوشین … ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی آقای امین رضا نوشین ... 1400/03/11 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حکمت هنر اسلامی آقای امین رضا نوشین روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 از ساعت 14:45 لغایت 19:00

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 1 ژوئن 2021

کلاس توجیهی کارآموزی (رشته عمران-کاردانی و کارشناسی) استاد فخرایی نژاد … ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

کلاس توجیهی کارآموزی (رشته عمران-کاردانی و کارشناسی) استاد فخرایی نژاد ... 1400/03/08 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز رشته عمران (کاردانی و کارشناسی) می رساند کلاس توجیهی درس کارآموزی  با استاد فخرایی نژاد روز شنبه مورخ 1400/03/08ساعت 9:45 لغایت 11:15 بصورت مجازی (آنلاین-کلاس شماره 1622) برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 25 می 2021

کلاس جبرانی استاد ارقمیری

کلاس جبرانی دروس استاد ارقمیری... موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی دروس  استاد آرقمیری شرح ذیل برگزار خواهد گردید: درس آزمون سازی روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 ساعت 18:00 الی 19:30 درس روش تحقیق روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 ساعت 18:00 الی 19:30 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 17 می 2021

تاریخ کلاس دروس جبرانی استاد رضابیگی.. ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

کلاس جبرانی دروس استاد رضابیگی ... 1400/02/16 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی دروس استاد رضابیگی به شرح ذیل برگزار خواهد گردید: درس زبان تخصصی گروه 1 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ساعت15:45 الی 17:15 درس زبان تخصصی گروه 2 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ساعت 17:30 الی 19:00 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 3 می 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد رحمانی … ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

عدم برگزاری کلاس های استاد رحمانی ... ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد رحمانی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ برگزار نمی شود. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 27 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد شفیعی .. ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

عدم برگزاری کلاس استاد شفیعی ... 1400/02/04 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد شفیعی روز  شنبه مورخ 1400/02/04برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 24 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس استاد رجبیان..۱۴۰۰/۰۲/۰۴

عدم برگزاری کلاس استاد رجبیان ... 1400/02/04 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد رجبیان روز  شنبه مورخ 1400/02/04برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 24 آوریل 2021

کلاس جبرانی درس انسان و محیط استاد نامور … ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کلاس جبرانی درس انسان و محیط استاد نامور ... 1400/01/30 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس انسان و محیط با استاد نامور روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 ساعت 15:45 لغایت 18:15 برگزار می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 19 آوریل 2021

کلاس های جبرانی استاد فرزین نوشین

تاریخ برگزاری کلاس های جبرانی استاد فرزین نوشین به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های جبرانی دروس  استاد فرزین نوشین به شرح زیر برگزار می گردد: درس آزمون سازی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 ساعت 8:00 الی 9:30 درس مقاله نویسی(کلاس 1442) روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 ساعت 9:45 الی 11:15 درس متون مطبوعاتی روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 ساعت 08:00 الی 9:30 درس مقاله نویسی (کلاس 1439)روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 ساعت 9:45 الی 11:15 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 19 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس استاد همایونی سروستانی..۱۴۰۰/۰۱/۲۴

عدم برگزاری کلاس استاد همایونی سروستانی ... 1400/01/24 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد همایونی سروستانی روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 آوریل 2021

کلاس جبرانی درس مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری.. ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

کلاس جبرانی درس مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری..1400/01/25 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی درس مدیریت سرمایه گذاری با استاد نادری روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 ساعت 14:45 الی 16:30 برگزار خواهد گردید. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 آوریل 2021

کلاس جبرانی بازار سرمایه و ابزار تامین مالی و اسلامی استاد نادری..۱۴۰۰/۰۱/۲۴

کلاس جبرانی درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی و اسلامی استاد نادری..1400/01/24 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس جبرانی درس بازار سرمایه و ابزار مالی و اسلامی با استاد نادری روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ساعت 14:45 الی 17:15 برگزار خواهد گردید. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد حمید نیک کار..۱۴۰۰/۰۱/۲۳

عدم برگزاری کلاس استاد حمید نیک کار ... 1400/01/23 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد مجید نیک کار روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 12 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس استاد مجید نیک کار.. ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

عدم برگزاری کلاس استاد مجید نیک کار ... 1400/01/24 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد مجید نیک کار روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 12 آوریل 2021

کلاس جبرانی روانشناسی عمومی استاد پاک نیت.. ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی استاد پاک نیت 1400/01/26 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی استاد پاک نیت روز پنج شنبه مورخ  1400/01/26 ساعت 18:15 الی 19:45 برگزار خواهد گردید.   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 12 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد اصولی ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

عدم برگزاری کلاس استاد اصولی ... 1400/01/22 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد اصولی روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 10 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس های استاد نادری ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

عدم برگزاری کلاس استاد نادری ... 1400/01/22 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد نادری روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 10 آوریل 2021

عدم برگزاری کلاس استاد نامور … ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

عدم برگزاری کلاس استاد نامور ... 1400/01/18 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد نامور روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 7 آوریل 2021

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی