دسته: خبر ها

مطالب مرتبط

كلاس جبراني درس تمرين هاي معماري ٢ استاد نيري (كارداني) … ٩٩/٠٣/١٣

كلاس جبراني درس تمرين هاي معماري ٢ استاد نيري (كارداني) ... ٩٩/٠٣/١٣ موسسه اموزش عالي حافظ شيراز به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند كلاس جبراني درس تمرين هاي معماري ٢ با استاد نيري روز سه شنبه مورخ ٩٩/٠٣/١٣ ساعت ١٤:٠٠ لغايت ١٨:١٥ بصورت مجازي (كلاس شماره ١٥٣٣) برگزار مي گردد. موسسه اموزش عالي حافظ شيراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 1 ژوئن 2020

كلاس جبراني درس تمرين هاي معماري ٢ استاد نيري (كارداني) ... ٩٩/٠٣/١٣ موسسه اموزش عالي حافظ شيراز به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند كلاس جبراني درس تمرين هاي معماري ٢ با استاد نيري روز سه شنبه مورخ ٩٩/٠٣/١٣ ساعت ١٤:٠٠ لغايت ١٨:١٥ بصورت مجازي (كلاس شماره ١٥٣٣) برگزار مي گردد. موسسه اموزش عالي حافظ شيراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 1 ژوئن 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد شبانی … ۹۹/۰۳/١٣

عدم برگزاری کلاس های استاد شبانی ... 99/03/١٣ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، کلاس های استاد شبانی روز سه شنبه مورخ 99/03/١٣ برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 1 ژوئن 2020

عدم برگزاری کلاس اصول حسابداری۲ استاد اصولی ۹۹/۰۳/۱۱

به اطلاع دانشجویانی که روز یکشنبه مورخ 99/03/11 ساعت 12:15 الی 14:45 درس اصول حسابداری 2 با استاد اصولی دارند.می رساند که،کلاس ایشان در این ساعات برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 31 می 2020

زمان برگزاری کلاس کارآموزی گروه معماری …

زمان برگزاری کلاس کارآموزی گروه معماری ... موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری که درس کارآموزی را اخذ کردند می رساند زمان برگزاری کلاس ها به شرح زیر می باشد : کارآموزی (کد درس 3252028-کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری) ... سه شنبه ... ساعت 14:00 الی 15:30 کارآموزی (کد درس 156822-کارشناسی ناپیوسته معماری) ... سه شنبه ... ساعت 15:45 الی 17:15 تاریخ برگزاری کلاس ها : سه شنبه ...99/03/13             …

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 30 می 2020

کلاس جبرانی استاد خداپناه ۹۹/۰۳/۱۱

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس حسابداری صنعتی1 و اصول حسابداری 1 با استاد خدا پناه دارند می ساند که، کلاس های جبرانی این دروس  به شرح ذیل برگزار خواهد گردید: حسابداری صنعتی 1 روز یکشنبه مورخ  99/03/18: ساعت 14:00 الی 16:30 اصول حسابداری 1:روز یکشنبه مورخ 99/03/11ساعت 16:30 الی 19:45 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 30 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد شهپری ۹۹/۰۳/۱۰

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که،کلاس های استاد شهپری روز یکشنبه مورخ 99/03/11 برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس های جبرانی روز چهارشنبه مورخ 99/03/14 به شرح ذیل می باشد: مبانی فلسفه: ساعت 8:00 الی 9:30 مبانی مدیریت :ساعت 9:45 الی 11:15 مدیریت اماکن ورزشی :ساعت 11:30 الی 13:00 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز    

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 30 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد عطار … ۹۹/۰۳/۱۰

عدم برگزاری کلاس های استاد عطار ... 99/03/10 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که کلاس های استاد عطار روز شنبه مورخ 99/03/10 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهند شد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 30 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد انصاری … ۹۹/۰۳/۱۰

عدم برگزاری کلاس های استاد انصاری ... 99/03/10 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که کلاس های استاد انصاری روز شنبه مورخ 99/03/10 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهند شد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 29 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد ناظم عاشورا … ۹۹/۰۳/۰۸ 

عدم برگزاری کلاس های استاد ناظم عاشورا ... 99/03/08 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که کلاس های استاد ناظم عاشورا روز پنجشنبه مورخ 99/03/08  برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهند شد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 28 می 2020

تغییر ساعت برگزاری کلاس درس روانشناسی محیطی (کد درس ۲۳۶۲۴۲۳) استاد بهبهانی …

تغییر ساعت برگزاری کلاس درس روانشناسی محیطی (کد درس 2362423) استاد بهبهانی ... موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر می رساند زمان برگزاری کلاس درس روانشناسی محیطی (کد درس 2362423) با استاد بهبهانی به روز چهارشنبه ساعت 16:30 لغایت 18:15 تغییر یافته است. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 27 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد خداپناه چهارشنبه۹۹/۰۳/۰۷…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان کلاس های درسی صنعتی1 و اصول حسابداری1 استاد خداپناه می رساند که کلاس های ایشان روز چهارشنبه99/03/07 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهند شد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 27 می 2020

عدم برگزاری کلاس کارگاه ویراستاری استاد محمدی ۹۹/۰۳/۰۷

به اطلاع دانشجویانی که روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 ساعت 11:30 الی 13:00 درس کارگاه ویراستاری با استاد ندا محمدی دارند می رساند که،کلاس ایشان در این تاریخ برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی این درس روز پنج شنبه مورخ 99/03/08 ساعت 13:00 الی 14:30برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 26 می 2020

کلاس جبرانی استاد نورافشان ۹۹/۰۳/۰۸

به اطلاع کلیه دانشجویانی که روز سه شنبه مورخ 99/03/06 ساعت 14:45 الی 17:15 با استاد نورافشان کلاس دارند می رساند که، کلاس ایشان در این تاریخ برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی این درس روز پنج شنبه مورخ99/03/08 ساعت 14:45 الی 17:15 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 26 می 2020

کلاس جبرانی درس متون اسلامی استاد علوی پور روز چهارشنبه ۹۹/۰۳/۰۷…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز درس متون اسلامی می رساند که: کلاس جبرانی درس متون اسلامی استاد علوی روز چهارشنبه 99/03/07 به شرح ذیل برگزار می گردد: ساعت11:15-09:45---- شماره کلاس 1275 ساعت13:00-11:30----- شماره کلاس 1276 دانشجویان کلیه گروه های درسی متون اسلامی می توانند در یکی از کلاس ها شرکت نمایند.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 26 می 2020

عدم برگزاری کلاس های دانش خانواده استاد کریمی سه شنبه ۹۹/۰۳/۰۶…

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که: کلیه کلاس های دانش خانواده استاد کریمی، روز سه شنبه99/03/06 برگزار نمیگردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 26 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد شبانی … ۹۹/۰۳/۰۶ و ۹۹/۰۳/۰۷

عدم برگزاری کلاس های استاد شبانی ... 99/03/06 و 99/03/07 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، کلاس های استاد شبانی روز سه شنبه مورخ 99/03/06 و چهارشنبه مورخ 99/03/07 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 23 می 2020

مهلت ثبت پایان نامه (طرح نهایی) … ۹۹/۰۳/۰۷

مهلت ثبت پایان نامه (طرح نهایی) ... 99/03/07 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیزی که پروپوزال آنها به تصویب رسیده می رساند جهت ثبت و یا تمدید آن در نیمسال دوم 99-98 روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 6 و 7 خرداد به آموزش موسسه مراجعه فرمایید. به همراه داشتن پروپوزال یا تاریخ تصویب آن (برای دانشجویان کارشناسی) و اصل پروپوزال به همراه پیشینه تحقیق و تایید ثبت پروپوزال در ایرانداک (برای دانشجویان کارشناسی ارشد) الزامی است.…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 23 می 2020

عدم برگزاری کلاس مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری پنج شنبه۱۳۹۹/۰۳/۰۱

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز   قابل توجه دانشجویان عزیز کلاس"مجازی" درس مدیریت سرمایه گذاری استاد نادری روز پنج شنبه1399/03/01 ساعت13 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 21 می 2020

کلاس جبرانی حسابداری میانه ۲ استاد اصولی۹۹/۰۳/۰۳

به اطلاع کلیه دانشجویانی که روز سه شنبه مورخ 99/03/06 با استاد اصولی درس حسابداری میانه دو دارند می رساند که،کلاس های ایشان در این تاریخ برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس های جبرانی به شرح ذیل می باشد: حسابداری میانه دو گروه 1.اتاق 1048: روز شنبه مورخ 99/03/03 ساعت 08:00 الی 11:15 حسابداری میانه دو  گروه 2. اتاق 1049: روز شنبه مورخ 99/03/03 ساعت 14:45 الی 18:15

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 19 می 2020

کلاس چبرانی درس آیین نگارش استاد مرضیه کمالی سروستانی روز چهارشنبه۹۹/۰۲/۳۱٫٫

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   قابل توجه دانشجویان عزیز کلاس جبرانی درس آیین نگارش استاد مرضیه کمالی سروستانی در روز چهارشنبه99/02/31 به شرح ذیل برگزار می گردد: گروه1 : ساعت9:30-8 گروه2: 11:15-9:45 گروه3: 13-11:30   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز  

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 19 می 2020

عدم برگزاری کلاس زبان عمومی استاد نازنین کمالی سروستانی۹۹/۰۲/۳۱

به اطلاع کلیه دانشجویانی که روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 ساعت 9:45 الی12:15 درس زبان عمومی با استاد نازنین کمالی سروستانی دارند می رساند که،کلاس ایشان در این تاریخ برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی این درس روز شنبه مورخ 99/03/03 ساعت 10:30 الی 13:00خواهد بود.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 17 می 2020

عدم برگزاری کلاس استاد مرضیه کمالی سروستانی۹۹/۰۲/۲۹

به اطلاع کلیه دانشجویانی که روز دوشنبه مورخ99/02/29 با استاد مرضیه کمالی سروستانی کلاس دارند می رساند که کلاس ایشان در این تاریخ برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 17 می 2020

کلاس جبرانی ترجمه متون عمومی استاد جوادپور۹۹/۰۲/۳۱

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس ترجمه متون عمومی  با استاد جوادپور دارند می رساند که کلاس جبرانی این درس روز چهارشنبه مورخ99/02/31 ساعت 14:45 الی 16:30برگزارخواهدگردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 17 می 2020

کلاس جبرانی درس آثار ترجمه شده اسلامی ۲ استاد جوادپور۹۹/۰۲/۳۱

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 با استاد جوادپور دارند می رساند که کلاس جبرانی این درس روز چهارشنبه مورخ99/02/31 ساعت 08:00الی 09:30برگزارخواهدگردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 17 می 2020

کلاس های جبرانی آناتومی انسان، حرکات اصلاحی و فیزیولوژی ورزشی استاد خوش نشین…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز رشته علوم ورزشی میرساند که تاریخ و زمان برگزاری کلاس های جبرانی "مجازی" استاد خوش نشین به شرح زیر می باشد: دوشنبه99/02/29:  ساعت۸ الی ۹/۳۰ آناتومی انسان. دوشنبه99/02/29: ساعت۹:۴۵الی۱۱/۱۵ فیزیولوژی انسان.  دوشنبه99/02/29: ساعت ۱۱/۳۰الی۱۳ حرکات اصلاحی.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 15 می 2020

آخرین مهلت ارسال اصلاحیه پروپوزال رشته های معماری داخلی و معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) … ۹۹/۰۲/۳۱

آخرین مهلت ارسال اصلاحیه پروپوزال رشته های معماری داخلی و معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) ... 99/02/31 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان رشته های معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) و معماری داخلی می رساند آخرین مهلت ارسال اصلاحیه پروپوزال در نیمسال دوم 99-98 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 می باشد. لذا خواهشمند است فایل پروپوزال های خود را به همراه مدارک مورد نیاز (طبق شیوه نامه) به آدرس ایمیل زیر تا تاریخ مقرر ارسال فرمایید. توجه فرمایید این…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 14 می 2020

عدم برگزاری کلاس های آقای امیرعباس کاشف … ۹۹/۰۲/۲۵

عدم برگزاری کلاس های آقای امیرعباس کاشف ... 99/02/25 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، کلاس های آقای امیرعباس کاشف روز پنجشنبه مورخ 99/02/25 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 14 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد جمشید احمدی۹۹/۰۲/۲۴

به اطلاع کلیه دانشجویانی که روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 با استاد جمشید احمدی کلاس دارند می رساند که، کلاس های ایشان در این تاریخ برگزار نمی گردد.تاریخ کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 می 2020

تاریخ برگزاری کلاس های ترجمه انفرادی و ترجمه شفاهی استاد احمدیان

با توجه به مشترک بودن روز و ساعت دو درس ترجمه انفرادی ۱ و ترجمه شفاهی ۱، درس ترجمه انفرادی ۱، صرفا در تاریخ های ۲۵ فروردین، ۲۲ اردیبهشت، ۱۹ خرداد و ۹ تیر برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که دیگر روزهای دوشنبه هر هفته تا پایان ترم، مختص به برگزاری کلاس های درس ترجمه شفاهی ۱ خواهد بود.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 می 2020

کلاس جبرانی درس تاریخ بیهقی استاد رجبیان ۹۹/۰۲/۲۵

به اطلاع کلیه دانشجویانی(بورسیه) که درس تاریخ بیهقی را با استاد رجبیان اخذ نموده اند می رساند که،کلاس جبرانی این درس روز پنج شنبه مورخ 99/02/25 ساعت 11:30 الی 13:00 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 می 2020

عدم برگزاری کلاس مقدمات معماری داخلی استاد اسلامی۹۹/۰۲/۲۴

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس مقدمات معماری داخلی را با استاد اسلامی اخذ نموده اند می رساند که،کلاس ایشان در روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 برگزار نمی گردد.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 می 2020

عدم برگزاری کلاس کارگاه ویراستاری استاد محمدی۹۹/۰۲/۲۴

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کارگاه ویراستاری را با استاد محمدی اخذ نموده اند می رساند که،کلاس ایشان در تاریخ 99/02/24 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی این درس روز شنبه مورخ  99/02/27 ساعت 15:45 الی 17:15 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطالب
نویسنده: سارا حیدریسارا حیدری تاریخ انتشار: 13 می 2020

ساعت شروع کلاس ها در روزهای بعد از شب های قدر…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز ضمن قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رساند با عنایت به در پیش بودن شب های قدر؛ در روزهای چهارشنبه24و یک شنبه28 اردیبهشت ماه، کلاس ها از ساعت 9صبح برگزار می گردد. دفتر اموزش موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 12 می 2020

کلاس جبرانی درس منظر معاصر استاد فهیمی زاده …۹۹/۰۲/۲۲

کلاس جبرانی درس منظر معاصر استاد فهیمی زاده ...99/02/22 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس جبرانی درس منظر معاصر با استاد فهیمی زاده روز دوشنبه مورخ 99/02/22 ساعت 17:30 تا 19:00 برگزار میگردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 11 می 2020

لیست جلسه بررسی پروپوزال های رشته معماری داخلی  … ۹۸۲

لیست جلسه بررسی پروپوزال های رشته معماری داخلی  ... 982 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری داخلی که در نیمسال دوم 99-98 پروپوزال های خود را تحویل دادند می رساند نتیجه آخرین جلسه بررسی پروپوزال ها به شرح فایل زیر می باشد. barasi poroposal memari dakheli 14.02.99 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 11 می 2020

عدم برگزاری کلاس های ایین نگارش استاد مرضیه کمالی سروستانی روز دوشنبه۹۹/۰۲/۲۲ ساعت۸ و ۹:۴۵ و برگزاری کلاس جبرانی همان روز….

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز عدم برگزاری کلاس های"مجازی" ایین نگارش استاد مرضیه کمالی سروستانی روز  دوشنبه99/02/22 ساعت8 و 9:45 و برگزاری کلاس جبرانی همان روز ساعت 13 و14:30 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 10 می 2020

لیست جلسه بررسی پروپوزال های رشته معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) … ۹۹/۰۲/۱۸

لیست جلسه بررسی پروپوزال های رشته معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) ... 99/02/18 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری که در نیمسال دوم 99-98 پروپوزال های خود را تحویل دادند می رساند نتیجه آخرین جلسه بررسی پروپوزال ها به شرح فایل زیر می باشد. 98.02.18-barrasi proposal bahman 98 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 9 می 2020

آخرین مهلت تحویل پروپوزال رشته های مهندسی معماری منظر و مهندسی معماری (کارشناسی ارشد) … ۹۹/۰۲/۲۰

آخرین مهلت تحویل پروپوزال رشته های مهندسی معماری منظر و مهندسی معماری (کارشناسی ارشد) ... 99/02/20 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان ترم آخر رشته های مهندسی معماری و معماری منظر (کارشناسی ارشد) می رساند مهلت تحویل پروپوزال در نیمسال دوم 99-98  روز شنبه مورخ 99/02/20 ساعت 14:00 می باشد. لذا خواهشمند است فایل پروپوزال های خود را به همراه مدارک مورد نیاز (طبق شیوه نامه FORM-PROPOZAL ) بصورت فایل PDF به آدرس ایمیل زیر تا تاریخ مقرر…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 5 می 2020

کلاس جبرانی درس مباحث جاری استاد خداپناه …۹۹/۰۲/۲۰ 

کلاس جبرانی درس مباحث جاری استاد خداپناه ...99/02/20 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس جبرانی درس مباحث جاری با استاد خداپناه روز شنبه مورخ 99/02/20 گروه اول ساعت 10:30تا 12:15 و گروه دوم ساعت 12:15 تا 14:00 برگزار میگردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 5 می 2020

کلاس جبرانی درس مقاله نویسی استاد ارقمیری …۹۹/۰۲/۱۸

کلاس جبرانی درس مقاله نویسی استاد ارقمیری ...99/02/18 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس جبرانی درس مقاله نویسی با استاد ارقمیری روز پنجشنبه مورخ 99/02/18 ساعت 9:45 تا 11:15 برگزار میگردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 5 می 2020

کلاس جبرانی درس پایداری و اکولوژی منظر استاد زارع مهذبیه …۹۹/۰۲/۱۷

کلاس جبرانی درس پایداری و اکولوژی منظر استاد زارع مهذبیه ...99/02/17 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس جبرانی درس پایداری و اکولوژی با استاد زارع مهذبیه روز چهارشنبه مورخ 99/02/17 ساعت 10:30 تا 13:00 برگزار میگردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 5 می 2020

کلاس جبرانی دروس ترجمه متون ساده و ترجمه متون ادبی۲ روز پنج شنبه۹۹/۰۲/۱۸ استاد نرگس جوادپور…

کلاس جبرانی دروس ترجمه متون ساده و ترجمه متون ادبی2 روز پنج شنبه99/02/18 استاد نرگس جوادپور... کلاس جبرانی دروس ترجمه متون ساده و ترجمه متون ادبی2 روز پنجشنبه99/02/18 استاد نرگس جوادپور 11:30-13:00درس ترجمه متون ساده ساعت درس ترجمه متون ادبی2 ساعت14:30-13:00

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 4 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد حاجی زاده…۹۹/۰۲/۱۳

عدم برگزاری کلاس های استاد حاجی زاده...99/02/13 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، کلاس های استاد حاجی زاده روز شنبه مورخ 99/02/13 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 2 می 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد احمدنیای مطلق۹۹/۰۲/۱۰…

عدم برگزاری کلاس های استاد احمدنیای مطلق ...99/02/10 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، کلاس های استاد احمدنیای مطلق روز چهارشنبه مورخ 99/02/10 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 29 آوریل 2020

کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی استاد شفیعی سروستانی ۹۹/۰۲/۱۰…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   برگزاری کلاس جبرانی درس های تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی استاد شفیعی سروستانی...99/02/10   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، کلاس های جبرانی استاد شفیعی سروستانی در روز چهارشنبه99/02/10 به شرح زیر برگزار میگردد: درس انقلاب اسلامی 17:15-15:45 --- اتاق شماره1236 درس تاریخ اسلام ساعت19:00-17:30 --- اتاق شماره1233   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 28 آوریل 2020

تمدید مهلت تحویل پروپوزال رشته های معماری داخلی و معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) … ۹۹/۰۲/۱۴

تمدید مهلت تحویل پروپوزال رشته های معماری داخلی و معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) ... 99/02/14 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان ترم آخر رشته های معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) و معماری داخلی می رساند مهلت تحویل پروپوزال در نیمسال دوم 99-98 تمدید شده و روز یکشنبه مورخ 99/02/14 می باشد. لذا خواهشمند است فایل پروپوزال های خود را به همراه مدارک مورد نیاز (طبق شیوه نامه) به آدرس ایمیل زیر تا تاریخ مقرر ارسال فرمایید. توجه…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 27 آوریل 2020

قابل توجه دانشجویانی که در این نیمسال درس اصول حسابداری۲ و حسابداری شرکت های ۲ را اخذ نمودند …

قابل توجه دانشجویانی که در این نیمسال درس اصول حسابداری2 و حسابداری شرکت های 2 را اخذ نمودند ... موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس اصول حسابداری ۲و حسابداری شرکت های 2 را با استاد اسکندری اخذ نموده اند می رساند که استاد این دروس به استاد تاجداران تغییر کرده است و ساعات برگزاری این دروس به شرح ذیل می باشد: * اصول حسابداری 2....کد درس ۵۳۱۳۱۳ گروه۱ و درس حسابداری شرکت های 2 ...…

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 26 آوریل 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد شهسواری …۹۹/۰۲/۰۷

عدم برگزاری کلاس های استاد شهسواری ...99/02/07 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، کلاس های استاد شهسواری روز یکشنبه مورخ 99/02/07 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: 26 آوریل 2020

عدم برگزاری کلاس های استاد شفیعی سروستانی۹۹/۰۲/۰۷

عدم برگزاری کلاس های استاد شفیعی سروستانی...99/02/07 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، کلاس های استاد شفیعی سروستانی روز یکشنبه مورخ 99/02/07 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: saffarisaffari تاریخ انتشار: 26 آوریل 2020

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی