دسته: آموزش

مطالب مرتبط

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی (ورودی ۹۵ به بعد)

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی(ورودی 95 به بعد) موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی 951 به بعد   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

فرم تسویه حساب دانشجویی (انصراف، انتقال، فارغ التحصیل)

فرم تسویه حساب دانشجویی

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

چارت درسی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

چارت درسی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی   چارت کارشناسی پیوسته علوم ورزشی  

ادامه مطالب
نویسنده: سمانه باباییسمانه بابایی تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرآیند ۵مرحله ای پیشنهاد موضوع، نگارش پروپزال و دفاعیه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد(کلیه رشته ها)

فرآیند 5 مرحله ای دفاع از پایان نامه

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی (ورودی ۹۷ به بعد)

CHART 97 1 dakheli CHART 97 2 dakheli

ادامه مطالب
نویسنده: صفریصفری تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷

فرم های مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز فرم های مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد...   فرم دفاع کارشناسی ارشد ورودی های قبل از 94       فرم دفاع کارشناسی ارشد ورودی های بعد از 94        

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان ورودی ۹۶ به بعد

فلوچارت گروه ساختمان 96

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

چارت کارشناسی نا پیوسته 94.1 چارت کارشناسی ناپیوسته 96

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت مهندسی 1 چارت مهندسی 22

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

CHART94 dakheli1 CHART94 dakheli2

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی چارت کاردانی مترجمی زبان

ادامه مطالب
نویسنده: samaneh babaeisamaneh babaei تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶

فرم تایید پایان نامه قبل از صحافی…

فرم تایید پایان نامه قبل از صحافی...   فرم تایید پایان نامه قبل از صحافی

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶

انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع کارشناسی ارشد…

فرم انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع کارشناسی ارشد... فرم-انتخاب-استاد-راهنما-و-پیشنهاد-موضوع

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶

راهنمای تدوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (گروه حسابداری)

راهنماي تدوين و نگارش پايان نامه تحصيلي(حسابداری)

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶

فرم پوروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد…

فرم پوروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد...   فرم-پوروپزال

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶

راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد(گروه معماری)

راهنماي تدوين و نگارش پايان نامه تحصيلي(معماری)

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری   چارت کارشناسی پیوسته حسابداری95 به قبل    چارت کارشناسی پیوسته حسابداری96 به بعد

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی94 به بعد   چارت کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی قبل از 94  

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی   چارت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی 95به قبل   چارت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 96به بعد   چارت کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی97

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی چارت كارشناسي پیوسته زبان و  ادبيات فارسی

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگاني

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

sakhteman

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 94 به قبل   چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی 94 به بعد

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی      

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

مدارک لازم جهت امور فارغ التحصیلی …

FAREGH

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریریت صنعتی

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

چارت کارشناسی نا پیوسته 94.1

ادامه مطالب
نویسنده: farhangi farhangifarhangi farhangi تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۴

آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و نشریات دانشگاهی

فایل آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و نشریات دانشگاهی

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

آیین نامه اجرایی کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات عالی آموزرش عالی

فایل آیین نامه اجرایی کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات عالی آموزرش عالی

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

آیین نامه کانون فرهنگی دانشجویان

فایل آیین نامه کانون فرهنگی دانشجویان

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

آیین نامه انضباطی دانشجویان

فایل آیین نامه انضباطی دانشجویان

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی

فایل آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

آیین نامه آموزشی

فایل آیین نامه آموزشی

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی