امتحان پایان ترم درس عملیات فتوگرامتری استاد تقا …۹۷/۱۰/۱۳

مطالب مرتبط

 امتحان پایان ترم درس عملیات فتوگرامتری استاد تقا …۹۷/۱۰/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه زمانبندی امتحان پایان ترم درس عملیات فتوگرامتری با استاد تقا به شرح زیر می باشد :

امتحان پایان ترم … روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۸:۴۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی