ساعت حضور مدیر گروه رشته علوم ورزشی در زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ساعت حضور مدیر گروه رشته علوم ورزشی در زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

 

خانم خوش نشین (مدیر گروه رشته علوم ورزشی)

یکشنبه از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی