لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند …

لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند …

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع می رساند لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند به شرح زیر می باشد.

خواهشمند است نهایتاً تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵به آموزش موسسه مراجعه فرمایند.

 

لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند
شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۹۳۴۴۰۰۲۳ سولماز نوری
۹۹۳۴۴۰۰۲۶ اردوان امیری
۹۸۱۶۶۴۷۰۱۰ مهسا زارعی
۴۰۰۱۵۱۳۲۰۲۳ یلدا خرم دل
۹۸۱۶۶۴۸۰۳۷ هانیه اکرمی
۹۹۱۵۲۲۷۰۲۱ هانیه حسین پور
۴۰۰۱۵۱۳۴۱۷۳ انسیه صداقت جو
۴۰۱۱۵۳۸۹۰۱۴ زهرا آهن فشار
۹۹۱۹۲۸۶۰۷۴ فاطمه کیانی نژاد
۹۹۱۹۲۸۶۰۷۹ مینا مرادی
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی