عدم برگزاری و کلاس های استاد حجتی …۹۹/۰۹/۲۴

عدم برگزاری و کلاس های استاد حجتی …۹۹/۰۹/۲۴

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد حجتی روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۴ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی