گروه های درسی فنی و مهندسی که به حد نصاب نرسیده است …

مطالب مرتبط

گروه های درسی که به حد نصاب نرسیده و حذف شدند

کد درس نام درس گروه استاد روز ساعت
۷۳۷۷۰۲۵ کاربرد کامپیوتر در ساختمان ۱ احمدرضا کشمیری یکشنبه ۱۸:۱۵ لغایت ۲۰:۳۰
۷۳۷۷۰۲۷ محوطه سازی و پروژه ۱ محمد عبداللهی پنجشنبه ۱۱:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰
۳۲۵۲۰۱۷ پرسپکتیو ۲ مریم دستغیب پارسا شنبه ۱۸:۱۵ لغایت ۲۰:۳۰
۳۲۵۲۰۱۰ درک و بیان معماری ۲ ۲ الناز امینی خانیمنی سه شنبه ۸:۴۵ لغایت ۱۴:۰۰
۴۲۴۰۰۴۲ محاسبات و آمار ۲ ابوالحسن زاهد زاهدانی چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۹:۳۰

دروس بالا به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده اند، لذا از دانشجویانی که این دروس را اخذ نمودند خواهشمند است حداکثر تا دوشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۷ جهت تعیین تکلیف وضعیت انتخاب واحد خود به آموزش مراجعه نمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی