گروه های درسی فنی و مهندسی که به حد نصاب نرسیده است …

گروه های درسی که به حد نصاب نرسیده و حذف شدند

کد درس نام درس گروه استاد روز ساعت
۷۳۷۷۰۲۵ کاربرد کامپیوتر در ساختمان ۱ احمدرضا کشمیری یکشنبه ۱۸:۱۵ لغایت ۲۰:۳۰
۷۳۷۷۰۲۷ محوطه سازی و پروژه ۱ محمد عبداللهی پنجشنبه ۱۱:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰
۳۲۵۲۰۱۷ پرسپکتیو ۲ مریم دستغیب پارسا شنبه ۱۸:۱۵ لغایت ۲۰:۳۰
۳۲۵۲۰۱۰ درک و بیان معماری ۲ ۲ الناز امینی خانیمنی سه شنبه ۸:۴۵ لغایت ۱۴:۰۰
۴۲۴۰۰۴۲ محاسبات و آمار ۲ ابوالحسن زاهد زاهدانی چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۹:۳۰

دروس بالا به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده اند، لذا از دانشجویانی که این دروس را اخذ نمودند خواهشمند است حداکثر تا دوشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۷ جهت تعیین تکلیف وضعیت انتخاب واحد خود به آموزش مراجعه نمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی