گروه های درسی علوم انسانی که به حد نصاب نرسیده اند…

مطالب مرتبط

گروه های درسی که به حد نصاب نرسیده؛ حذف یا ادغام شده اند:

کد درس         نام درس                                      استاد                                                                                      روز                   ساعت

۱۷۱۸۵۳۴      حسابداری مالیاتی                                  مهدی صابری                                                                      شنبه         ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰

۱۷۱۸۵۴۰      زبان تخصصی۳                                        فرزاد براتی                                                                    سه شنبه         ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰

۵۳۱۳۰۱        ریاضیات پایه                                           زهرا نورافشان                                                                سه شنبه         ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰

۵۳۱۳۱۳       اصول حسابداری۲                                    هوشنگ پایان                                                                  یک شنبه           ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵

۵۹۰۰۹۳۷    عربي۴ قسمت چهارم(قواعد و متون)             اسداله جعفری                                                             چهار شنبه        ۱۹:۰۰ لغایت ۲۰:۳۰

۵۹۰۰۹۳۷    عربي۳ قسمت چهارم(قواعد و متون نحو۱)     اسداله جعفری                                                              چهار شنبه        ۱۷:۳۰لغایت ۱۹:۰۰

۵۹۰۹۲۰      دستور زبان فارسي۲                                  عبدالرسول صادق پور                                                      چهارشنبه         ۱۴:۴۵ لغایت ۱۶:۳۰

دروس بالا به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف یا ادغام گردیده اند، لذا از دانشجویانی که این دروس را اخذ نمودند خواهشمند است انتخاب واحد خود را بازبینی نمایند و حداکثر تا دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۳جهت تعیین تکلیف وضعیت انتخاب واحد خود به آموزش مراجعه نمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی