گروه های درسی زبان عمومی و زبان پیش که به حد نصاب نرسیده و حذف شدند

گروه های درسی زبان عمومی و زبان پیش که به حد نصاب نرسیده و حذف شدند

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند دروس زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده اند، لذا از دانشجویانی که این دروس را اخذ نمودند خواهشمند است حداکثر تا پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۸جهت تعیین تکلیف وضعیت انتخاب واحد خود به آموزش مراجعه نمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

 

کد درس نام درس گروه استاد روز ساعت
۱۰۰۲ زبان عمومی ۲ سید جواد طبایی فر دوشنبه ۱۷:۱۵ – ۱۴:۴۵
۱۰۰۲ زبان عمومی ۵ زهرا چابک رو سه شنبه ۱۶:۳۰ – ۱۴:۰۰
۲ زبان پیش ۱ وحیده حسینی یکشنبه ۱۴:۴۵ – ۱۳:۰۰
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی