کلاس کرکسیون تأسیسات استاد حجتی (مربوط به دانشجویانی که درس طرح نهایی دارند)… ۹۸/۰۳/۲۲

کلاس کرکسیون تأسیسات استاد حجتی (مربوط به دانشجویانی که درس طرح نهایی دارند)… ۹۸/۰۳/۲۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز که درس طرح نهایی را اخذ نمودند می رساند کلاس کرکسیون تأسیسات با استاد حجتی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۰۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی