کلاس های جبرانی دروس استاد آزرمی … ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

کلاس های جبرانی دروس استاد آزرمی … ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی دروس استاد آزرمی به شرح ذیل برگزار خواهد گردید:

درس متون نظم ۴ قسمت چهارم: مثنوی معنوی ۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ساعت ۰۹:۴۵ الی ۱۱:۳۰

درس متون نثر ۴ متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی