کلاس های جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی… در تاریخ های ۱۴۰۲/۱۰/۰۲، ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ و ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۰۰

کلاس های جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی… در تاریخ های ۱۴۰۲/۱۰/۰۲، ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ و ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۰۰

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی در روزهای شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲، یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ و شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی