کلاس های جبرانی استاد هودی..۹۹/۱۰/۰۷

کلاس های جبرانی دروس استاد هودی … ۹۹/۱۰/۰۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی دروس  استاد هودی روز  یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۷  به شرح ذیل  برگزار می گردد.

دانشجویانی که ساعت۱۷:۳۰ درس بازاریابی و مدیریت بازار دارند کلاس جبرانی آنها ساعت ۹:۰۰ می باشد.

دانشجویانی که ساعت ۱۴:۴۵ درس بازاریابی بین الملل دارند،کلاس جبرانی آنها ساعت ۱۱:۳۰ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی