کلاس های جبرانی استاد ترنج..۹۹/۱۰/۰۸

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که، کلاس های جبرانی درس ریاضی پیش با استاد ترنج روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۸ به شرح ذیل برگزار می گردد:

کد درس ۱۷۱۸۵۴۲ گروه ۱ از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

کد درس ۵۳۱۳۲۲ گروه ۱ و کد درس ۶۳۷۱۰۰۰۱ گروه ۱ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی