کلاس سازه مربوط به درس کارآموزی دانشجویان رشته معماری کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته) استاد دماوندی … شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۱۸

کلاس سازه مربوط به درس کارآموزی دانشجویان رشته معماری کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته) استاد دماوندی … شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۱۸

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی و کارشناسی) می رساند کلاس سازه مربوط به درس کارآموزی با استاد دماوندی روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در موسسه آموزش عالی حافظ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی