کلاس سازه در معماری (دانشجویانی درس کارآموزی) … ۹۸/۰۵/۱۶

مطالب مرتبط

کلاس سازه در معماری (دانشجویانی درس کارآموزی) … ۹۸/۰۵/۱۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس کارآموزی را در تابستان ۹۸ اخذ نمدند می رساند کلاس سازه در معماری با استاد دماوندی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

قابل ذکر است تاریخ امتحان تئوری و تحویل پروژه نهایی کارآموزی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۳۰ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی