کلاس جبرانی و امتحان پایان ترم درس برنامه نویسی کامپیوتر استاد تقا …۹۷/۱۰/۱۳

مطالب مرتبط

کلاس جبرانی و امتحان پایان ترم درس برنامه نویسی کامپیوتر استاد تقا …۹۷/۱۰/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه زمانبندی کلاس جبرانی و امتحان پایان ترم درس برنامه نویسی کامپیوتر با استاد تقا به شرح زیر می باشد :

کلاس جبرانی … روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳ لغایت ۱۵:۳۰

امتحان پایان ترم … روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی