کلاس جبرانی معماری اسلامی ۱ خانم زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۰۷

 کلاس جبرانی معماری اسلامی ۱ خانم زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۰۷

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس معماری اسلامی ۱ با خانم زنگنه نژاد روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۷ از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی