کلاس جبرانی طرح معماری ۲(کد درس ۸۷۹۱۰۰۹ گروه۳ و ۸۷۹۱۱۲ گروه ۱) خانم بهناز زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۲۰

کلاس جبرانی طرح معماری ۲(کد درس ۸۷۹۱۰۰۹ گروه۳ و ۸۷۹۱۱۲ گروه ۱) خانم بهناز زنگنه نژاد … ۹۹/۱۲/۲۰

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی طرح معماری ۲(کد درس ۸۷۹۱۰۰۹ گروه۳ و ۸۷۹۱۱۲ گروه ۱) با خانم بهناز زنگنه نژاد روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی