کلاس جبرانی دروس آیین نگارش و فارسی عمومی خانم مرضیه کمالی سروستانی۱۳۹۸/۰۲/۲۶…

مطالب مرتبط

کلاس جبرانی دروس آیین نگارش و فارسی عمومی خانم مرضیه کمالی سروستانی۱۳۹۸/۰۲/۲۶…

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی دروس آیین نگارش و فارسی عمومی خانم مرضیه کمالی سروستانی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ به شرح زیر می باشد.

فارسی عمومی ۱۱:۱۵-۹:۴۵

آیین نگارش ۱۳:۰۰-۱۱:۳۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی