کلاس جبرانی درس کلیات زبانشناسی ۲ استاد سمیرا محمدی ۹۹/۰۸/۰۸

کلاس جبرانی درس کلیات زبانشناسی ۲ استاد محمدی … ۹۹/۰۸/۰۸

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس کلیات زبانشناسی ۲ با استاد سمیرا محمدی  روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۸  شرح زیر برگزار خواهد شد :

ساعت ۰۸:۰۰لغایت ۰۹:۴۵

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی