کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی (کد درس ۴۲۴۰۱۱ گروه ۱) و نقشه کشی (کددرس ۴۲۴۰۰۴۳ گروه۱) استاد حضرتی فرد … ۹۹/۰۸/۱۳

کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی (کد درس ۴۲۴۰۱۱ گروه ۱) و نقشه کشی (کددرس ۴۲۴۰۰۴۳ گروه۱) استاد حضرتی فرد … ۹۹/۰۸/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس هندسه کاربردی (کد درس ۴۲۴۰۱۱ گروه ۱) و نقشه کشی (کددرس ۴۲۴۰۰۴۳ گروه۱) با استاد حضرتی فرد روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵ بصورت مجازی در کلاس شماره۱۳۲۵ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی