کلاس جبرانی درس نمونه های شعر ساده استاد شبانی..۹۹/۱۰/۷

کلاس جبرانی درس نمونه های شعر ساده  با استاد شبانی … ۹۹/۱۰/۰۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس نمونه های شعر ساده با استاد شبانی روز  یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۷   از ساعت ۱۰:۰۰تا ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی