کلاس جبرانی درس نقشه کشی ساختمان های بتنی اقای گلشن … ۹۹/۰۹/۱۰

کلاس جبرانی درس نقشه کشی ساختمان های بتنی اقای گلشن … ۹۹/۰۹/۱۰

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کاردانی عمران می رساند کلاس جبرانی درس نقشه کشی ساختمان های بتنی با اقای گلشن روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۰بصورت مجازی در کلاس ۱۵۸۵ برگزار میگردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی