کلاس جبرانی درس نظریات فراگیری زبان استاد بردویی…  ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

کلاس جبرانی درس نظریات فراگیری زبان استاد بردویی…  ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس نظریات فراگیری زبان استاد بردویی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۴۵ برگزار میگردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی