کلاس جبرانی درس فرم و فضا استاد رضایی فرید … ۹۸/۰۸/۱۶

مطالب مرتبط

کلاس جبرانی درس فرم و فضا استاد رضایی فرید … ۹۸/۰۸/۱۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس فرم و فضا با ا ستاد رضایی فرید در روز دوشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۴۵ برگزار می شود می رساند کلاس جبرانی روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی