کلاس جبرانی درس فارسی عمومی آقای مجید اسکندری … ۹۸/۰۱/۲۴

مطالب مرتبط

کلاس جبرانی درس فارسی عمومی آقای مجید اسکندری … ۹۸/۰۱/۲۴

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس فارسی عمومی آقای مجید اسکندری روز شنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۴ لغایت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی