کلاس جبرانی درس شناخت طراحی روستا استاد شایانی … ۹۷/۱۰/۱۱

مطالب مرتبط

کلاس جبرانی درس شناخت طراحی روستا استاد شایانی … ۹۷/۱۰/۱۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس شناخت طراحی روستا با استاد شایانی (گروه دوشنبه) روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی