کلاس جبرانی درس ریاضی کاربردی (کد درس ۱۵۶۸۲۴ و ۴۲۴۰۰۴۰)، ریاضی عمومی (کد درس ۳۲۵۲۰۴۳) و فیزیک مکانیک (کد درس ۳۲۵۲۰۰۶) استاد رستم نوروزی … ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ و ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

کلاس جبرانی درس ریاضی کاربردی (کد درس ۱۵۶۸۲۴ و ۴۲۴۰۰۴۰)، ریاضی عمومی (کد درس ۳۲۵۲۰۴۳) و فیزیک مکانیک (کد درس ۳۲۵۲۰۰۶) استاد رستم نوروزی … ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ و ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس ریاضی کاربردی (کد درس ۱۵۶۸۲۴ و ۴۲۴۰۰۴۰)، ریاضی عمومی (کد درس ۳۲۵۲۰۴۳) و فیزیک مکانیک (کد درس ۳۲۵۲۰۰۶) استاد رستم نوروزی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ از ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ و روز پنج شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۰:۰۰ و از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ برگزار می گردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی