کلاس جبرانی درس روش تحقیق ارشد رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر با استاد بامداد … ۹۹/۱۰/۰۸

کلاس جبرانی درس روش تحقیق ارشد رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر با استاد بامداد … ۹۹/۱۰/۰۸

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس روش تحقیق ارشد رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر با

با استاد بامداد روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۸ در دو سکشن از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۳۰ و ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی