کلاس جبرانی درس حسابداری موارد خاص استاد قائمی… شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۷:۱۵

کلاس جبرانی درس حسابداری موارد خاص استاد قائمی… شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۷:۱۵

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری موارد خاص استاد قائمی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ از ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی