کلاس جبرانی درس حسابداری صنعتی ۱ استاد اصولی ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کلاس جبرانی درس حسابداری صنعتی ۱(کد ۱۹۹۷۵۳۲) استاد اصولی روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد گردید.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی