کلاس جبرانی درس ترسیم فنی(کد درس ۱۵۶۸۲۰۶ گروه ۲) استاد نیری … ۹۹/۰۸/۱۳

کلاس جبرانی درس ترسیم فنی(کد درس ۱۵۶۸۲۰۶ گروه ۲) استاد نیری … ۹۹/۰۸/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس ترسیم فنی کد درس ۱۵۶۸۲۰۶ (گروه ۲) با استاد نیری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۹:۴۵ لغایت ۱۴:۰۰ بصورت مجازی در کلاس شماره ۱۳۸۶ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی