کلاس جبرانی درس بیان معماری۱(کد ۸۷۹۱۰۰۱ گروه ۱و۲و۳) استاد امینی خانیمنی … ۹۹/۱۰/۰۵

کلاس جبرانی درس بیان معماری۱(کد ۸۷۹۱۰۰۱ گروه ۱و۲و۳) استاد امینی خانیمنی … ۹۹/۱۰/۰۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس بیان معماری۱(کد ۸۷۹۱۰۰۱ گروه ۱و۲و۳) با استاد امینی خانیمنی روز جمعه مورخ ۹۹/۱۰/۰۵ ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی