کلاس جبرانی درس انسان و محیط استاد نامور … ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کلاس جبرانی درس انسان و محیط استاد نامور … ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس انسان و محیط با استاد نامور روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی