کلاس جبرانی درس اصول حسابداری۱ استاد اصولی ..۹۹/۱۰/۰۳

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری۱ (گروه ۵۳۱۳۱۲) استاد اصولی … ۹۹/۱۰/۰۳

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز  می رساند کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱با استاد اصولی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۱۵ برگزار خواهد گردید.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی