کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ (کد درس ۵۳۱۳۱۲) و حسابداری شرکت ها ۱ (کد درس ۷۵۷۸۰۴۸) استاد پهلوان … ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ (کد درس ۵۳۱۳۱۲) و حسابداری شرکت ها ۱ (کد درس ۷۵۷۸۰۴۸) استاد پهلوان … ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اصول حسابداری ۱ (کد درس ۵۳۱۳۱۲) و حسابداری شرکت ها ۱ (کد درس ۷۵۷۸۰۴۸) استاد پهلوان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ از ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵ برگزار می گردد.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی